Mág (Báseň). In: MÁCHA, Karel Hynek: Spisy Karla Hynka Máchy. Djl prwnj. Swazek prwnj. MÁCHA, Karel Hynek, Praha, 23. duben 1836, 72 s.

(více)

Poznámka: Vydáno jako první svazek autorských spisů, další svazky nevyšly. Publikováno nákladem autora současně ve třech tiskových verzích: 1) v modré obálce z měkkého balicího papíru a bez potisku, tištěno na nekvalitním strojním papíře, sešito nití za s. 16 a 48, poslední čtvrtarch (s. 65–72) je vlepen; nápadným znakem jsou nepravidelné okraje listů, jejichž výška i šířka kolísá v rámci každého výtisku o 15 až 20 mm (129/134 nebo 142/146 × 105 nebo 117/124 mm) – verze za 14 kr.; původní obálka je jen vzácně dochována, u většiny známých výtisků se jedná o novější vazbu; 2) vázáno v pevném kartonovém přebalu tmavomodré či zelené barvy, tištěné na strojním papíře s vyšší gramáží, dnes zpravidla silně zahnědlém, rozměr 126/129 × 103/105 mm, v rámci každého jednotlivého výtisku je mírné kolísání v ořezu spodního okraje listů – verze za 22 kr.; 3) vázáno v pevných kartonových deskách potažených zeleným papírem s pseudofolklorním motivem větvičky s lístky, tištěno na velínovém papíru, výrazně bělejším a kvalitnějším než u ostatních dvou verzí, pozlacená ořízka, zcela pravidelný rozměr listů 105 × 126 mm – verze za 30 kr.
Tisk: Jan Spurný.
Náklad: 600 výtisků.
Původní cena: 14 kr., 22 kr. nebo 30 kr. stříbra podle tiskové verze.
Stejskal: Počet zachovaných výtisků Máje není znám; katalog výstavy v Národním muzeu v roce 1936 jich odhaduje na 40, Julie Kuncová v soupise Májů z roku 1956 maximálně na 35 výtisků.
(Ku 1, St 1, Ko 1)

Z001 Titulní list Obálka verze za 14 kr. Obálka verze za 22 kr., varianta zelená Obálka verze za 30 kr.

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Spisy Karla Hynka Máchy. Díl 1 (Básně. Díl 1). Ed. a kom.: SABINA, Karel. MÁCHA, Michal, Praha 1845, s. 3–20, 128 s., 13 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Nedokončené sešitové vydání, známý text vyšel pravděpodobně ve dvou nebo čtyřech sešitech. Obsahuje pouze první zpěv a část druhého zpěvu (po verš 384 „Jak v neskončenost napnuté,“). Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Nakladatel neuveden (Michal Mácha, vlastní náklad). Pro tyto spisy bylo cenzurně schváleno několik dalších Máchových textů, avšak nevyšly patrně z finančních důvodů.
Tisk: Knížecí arcibiskupská knihtiskárna.
Původní cena – Stejskal: sešit 32 kr.
Komentář: Karel Sabina „Úvod povahopisný“, s. V–CVIII.
(Ku 2, St 2, Ko 2)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z002 Obálka Frontispis a titulní strana

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Spisy Karla Hynka Máchy. Díl první (Spisy výtečných českých básníků novověkých. Část třetí). KOBER, Ignác Leopold, Praha [1861], s. 5–52, 169–171, 300 s., 13,5 × 11 cm.

(více)

Poznámka: S vročením: 1862. Podle zpráv průběžně otiskovaných v Lumíru vyšly dva svazky spisů v průběhu července až prosince 1861. Máj vyšel v prvních dvou sešitech prvního svazku v červenci 1861. Vydání obsahuje: Máj, Básně druhu rozmanitého, Dramatické zlomky. Bez motta a dedikace. Dedikační báseň je uvedena mezi Básněmi druhu rozmanitého na s. 169–171 s názvem: Přípis k Máji panu H. K. Komentář je až ve druhém svazku těchto spisů.
Tisk: Jaroslav Pospíšil.
(Ku 3; St 3; Ko 3)

Z003 Frontispis a titulní strana

Máj (Báseň romantická). Výtv. a graf. podoba: KROUPA, Bohuslav. KOBER, Ignác Leopold, Praha [1865], 44 s., 23,5 × 16 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez dedikace a dedikační básně.
Tisk: Národní kněhtiskárna I. L. Kober.
Stejskal: 1. ilustrované vydání, 6 dřevořezů na začátku zpěvů a intermezz s iniciálami. Hnědá obálka.
Ilustroval Bohuslav Kroupa.
(Ku 4; St 4; Ko 4)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z004 Titulní list Ilustrace, s. 22

Mái. In: MÁCHA, Karel Hynek: Spisy K. H. Máchy (Těsnopisná bibliotéka). Výtv. a graf. podoba: HANEL, Adolf. Spolek těsnopisný (Příloha k Dopisovateli těsnopisného spolku, roč. 3), Králíky 1869, s. 1–32, 48 s., 16 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Těsnopisné litografované vydání s názvy v latince. Bez motta, dedikace a dedikační básně. Dále obsahuje oddíl Básně druhu rozmanitého. V tiráži uvedeno: „Litografoval Adolf Hanel.“
Tisk: Terezie Kuncová.
Stejskal: Stenografováno podle Kobrova vyd. z roku 1862 [1861]. Jsou známy pouze dva výtisky.
(Ku 5; St 5; Ko 5)
Klíč. slova: Neúplné

Z005 Titulní list Ukázka textu - začátek 1. zpěvu

Máj (Báseň romantická). Výtv. a graf. podoba: SCHEIWL, Josef; PATOČKA, Jan František. KOBER, Ignác Leopold, Praha [1871], 44 s., 15 × 12 cm.

(více)

Poznámka: S vročením 1872. Bez motta, dedikace a dedikační básně. Na titulní straně uvedeno: „Ilustroval Josef Scheiwl. Ryl J. F. Patočka.“
Tisk: I. L. Kober.
Původní cena - Stejskal: 1 zl. 20 kr.
Stejskal: Výzdoba: frontispis a 6 iniciál. Ve skutečnosti 2. ilustrované Koberovo vydání. Brožované v šedé obálce. S dvojitým rámečkem v téže úpravě jako titulní list. Též v původní vazbě celoplátěné, tzv. lipské vazbě.
(Ku 6; St 6; Ko 6)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z006 Obálka Frontispis Iniciála na s. [6] Přední deska

Máj (Báseň romantická). Výtv. a graf. podoba: KROUPA, Bohuslav. KOBER, Ignác Leopold, Praha 1881, 40 s., 17,5 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace a dedikační básně.
Tisk: I. L. Kober
Titulní strana: 2. (ve skutečnosti 3.) ilustrované vydání.
Stejskal: Obálka světle hnědá, zdobně rámovaná. Též v původních celoplátěných tzv. lipských vazbách.
(Ku 7; St 7; Ko 7)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z007 Vazba 1 Vazba 2 Ilustrace a strana 1 Ilustrace a strana 35

Máj (Báseň romantická). Ed.: ZÁKREJS, František. KOBER, Ignác Leopold (Ústřední knihovna, č. 111), Praha [1883], 40 s., 14,5 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace a dedikační básně. Na obálce uvedeno jako 5. vydání, jako redaktor knižnice uveden František Zákrejs.
Tisk: I. L. Kober
Stejskal: Obálka žlutavá s ozdobným rámečkem a textem: Ústřední knihovna.
(Ku 8; St 8; Ko 8)
Klíč. slova: Neúplné

Z008 Titulní strana

Máj (Báseň). Ed. a kom.: BAČKOVSKÝ, František. BOROVÝ, František (Sbírka nejdůležitějších českých plodů básnických starších a novějších, č. 4), Praha 1886, 68 s., 15,5 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Text vydání vychází z prvotisku z r. 1836.
Tisk: Alois R. Lauermann.
Původní cena: 36 kr.
Komentář: František Bačkovský „Úvod“, s. 5.
Stejskal: Žlutá orámovaná obálka. Též v původní vazbě světlemodré s ornamenty.
(Ku 9; St 9; Ko 9)
Klíč. slova: Komentované

Z009 Titulní list

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: OLIVA, Viktor. ŠIMÁČEK, František, Praha 1888, 56 s., 20 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Podobizna KHM jako frontispis, 26 ilustrací v textu.
Tisk: F. Šimáček.
Stejskal: Obálka světle modrá se zelenými nátiskem Máj, zelenou větvičkou, červenými květy a obrázkem V. Olivy. Též v původní poloplátěné vazbě s nalepenou obálkou.
(Ku 10; St 10; Ko 10)
Klíč. slova: Neúplné — Ilustrované

Z010 Obálka Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj (Báseň romantická). KOBER, Ignác Leopold (Ústřední knihovna, seš. 111), Praha [1888], 40 s., 15 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez dedikace a dedikační básně. Na obálce označeno jako 6. vydání. Jako redaktor knižnice uveden František Xaver Svoboda. Též varianta se slepou obálkou.
Tisk: I. L. Kober.
Původní cena: 10 kr.
Stejskal: Šedá obálka s obrazem orla s rozepjatými křídly.
(Ku 11; St 11; Ko 11)
Klíč. slova: Neúplné

Z011 Obálka

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: SLABÝ, František. KOBER, Ignác Leopold, Praha 1893, 48 s., 20 × 16 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Podobizna KHM a 15 obrázků v textu.
Tisk: I. L. Kober.
Stejskal: Obálka světle zelená s obrázkem ze s. 1. Původní celoplátěná vazba ozdobená na přední desce vpravo dole broukem (májovou babkou).
(Ku 12; St 12; Ko 12)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z012 Přední deska Titulní strana Podobizna KHM Ilustrace

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: SLABÝ, František. KOBER, Ignác Leopold (Bibliotheka mládeže studující, serie II, č. 8), Praha 1893, 40 s., 19 × 13 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Údaj o výtisku s variantou titulního listu z majetku Jaromíra Malého uvádí Miloslav Novotný (red.): Karel Hynek Mácha. Život a dílo. Katalog výstavy v Národním museu (Praha: Národní muzeum), 1936, s. 41: „Totéž bez obálky (váz.), ale s variantou tit. listu, jenž má název ,Máj‘ červeně, dále má mezi řádky titulu typograf. ozdůbky odlišné a rovněž má odlišné impressum.“
Tisk: I. L. Kober.
Stejskal: Modravě šedá obálka s dvojitým rámečkem, opakovaným textem titulního listu a označením sbírky. Na 3. a 4. straně obálky nabídka knih. Podobizna od Františka Slabého jako frontispis, drobné viněty v textu.
(Ku 13; St 13; Ko 13)
Klíč. slova: Neúplné

Z013 Obálka

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: OLIVA, Viktor. ŠIMÁČEK, František, Praha 1894, 56 s., 20 × 15 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Motiv hradu modře (u pozdějších přetisků černě).
Tisk: F. Šimáček.
Stejskal: Podobizna KHM ve frontispisu, 26 ilustrací v textu. Od č. 10 [vydání u F. Šimáčka z r. 1888] se liší jinou úpravou titulního listu. Též původní nakladatelské vazby.
(Ku 14; St 14; Ko 14)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z014 Přední deska Frontispis Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: VILÍMEK, Jan. LORENZ, Jindřich (Národní knihovna. Výbor nejčelnějších plodův literatury české, seš. 1 a 2), Třebíč 1896, 46 s., 20 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Obsahuje čtyři celostránkové ilustrace. Sešity 1 (s. 1–32) a 2 (s. 33–48). V druhém sešitu navazuje začátek vydání Kollárovy Slávy dcery. Jako redaktor edice Národní knihovna uveden Jan Třebický.
Tisk: Jos. R. Vilímek.
Původní cena: 12 kr. za jeden sešit.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha“, s. [5]–[6].
Stejskal: Portrét KHM od Jana Vilímka ve frontispisu, ozdobné řádky na začátku zpěvů a intermezz, 6 vinět na konci. Obálka hnědavá. Též původní vazby s výzdobou.
(Ku 15; St 15; Ko 15)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z015 Přední deska Frontispis, Titulní strana

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: SLABÝ, František. KOBER, Ignác Leopold, Praha 1897, 40 s., 17,5 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání.
Tisk: I. L. Kober.
Původní cena: 20 kr. [Stejskal: po zavedení korunové měny 40 h].
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha“, s. [5–6].
Stejskal: Portrét ve frontispisu, 8 ilustrací v textu od F. Slabého z vydání 1893 a několik linek od jiných malířů. Obálka zelené nebo cihlové barvy jako u vydání z r. 1893 s nabídkou knih na 3. a 4. s. obálky. Též v původních celoplátěných vazbách s májovou babkou (knihařství Vilka a Karásek v Praze).
(Ku 16; St 16; Ko 16)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné — Komentované

Z016 Obálka Strana [7] s ilustrací

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: SLABÝ, František. KOBER, Ignác Leopold (Bibliotheka mládeže studující. Série II, č. 8), Praha 1897, 40 s., 19 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na obálce uvedeno jako 10. vydání.
Tisk: I. L. Kober.
Původní cena: 20 kr.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha (Vstupní poznámka)“, s. [5]–[6].
Stejskal: Portrét ve frontispisu, 8 obrázků F. Slabého, drobné viněty a linky v textu od jiných malířů. Obálka šedá jako u vydání z r. 1893, navíc s textem: „S vyobrazeními Fr. Slabého“ a „Desáté vydání.“
(Ku 17; St 17; Ko 17)
Klíč. slova: Neúplné — Ilustrované — Komentované

Z017 Obálka

Máj. In: Česká poesie XIX. věku. Díl 1. Ed. a kom.: VRCHLICKÝ, Jaroslav. Výtv. a graf. podoba: KLUSÁČEK, Karel Ludvík. VILÍMEK, Josef Richard, Praha 1897, s. 134–161, 344 s., 18 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Antologii vydal Spolek českých spisovatelů-belletristů „Máj“. Za úvodem na s. 9 spolu s Vrchlickým uvedeni jako spoluredaktoři Jaromír Borecký, Adolf Černý, Antonín Klášterský, Jaroslav Kvapil, Ladislav Quis a Karel Václav Rais.
Tisk: Jos. R. Vilímek.
Komentář: Jaroslav Vrchlický „Úvodem k I. svazku“, s. 1–9, s datací a místem „V Praze, dne 16. února 1897.“
Jaroslav Vrchlický „Karel Hynek Mácha“, s. 133.
Stejskal: Kresba od K[arla] L[udvíka] Klusáčka ve frontispisu a na obálce. Obálka bílá s barevnou kresbou.
(Ku 19; St 18; Ko 18)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z018 Frontispis, Titulní strana

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj a jiné básně. OTTO, Jan (Světová knihovna, č. 8–9), Praha [1897], s. 5–36, 120–122, 158, 160 s., 15 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta a dedikace, dedikační báseň jako „Přípis k Máji p. H. K.“ na s. 120–122, Poznamenání na s. 158. Na obálce jako redaktor knižnice uveden Jaroslav Kvapil.
Tisk: Unie.
Původní cena: 20 kr. (Stejskal: nebo 40 h).
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha...“, s. [4], s místem a datací: „V Praze, v listopadu 1897.“
Stejskal: Na obálce titul Karel Hynek Mácha: Básně. V pozdějších stereotypních vydáních tohoto 1. Ottova vydání titul změněn na „Máj a jiné básně“, ale jinak všechno beze změny, i číslované archy mají název K. H. Mácha, Básně. Je to 2. soubor vydání Máchových veršů. Typická obálka cihlové barvy s nabídkou knih na 2.–4. s. Též vázané v původní jednotné světle šedé celoplátěné vazbě Světové knihovny. (Na zadní straně vazby firma Jos. Pfeiffer, Praha 1180 – II, továrna na zboží knihařské.)
(Ku 18; St 19; Ko 19)
Klíč. slova: Komentované

Z019 Obálka

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: SLABÝ, František; HETTEŠ, Josef Ferdinand; LIEBSCHER, Adolf; KÖRBER, Pavel; ČERNÝ, Věnceslav. KOBER, Ignác Leopold, Praha [1901], 48 s., 24 × 17 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Podobizna KHM od Františka Slabého.
Tisk: Národní knihtiskárna I. L. Kober.
Původní cena: 1 K 20 h.
Stejskal: Podobizna KHM ve frontispisu, 24 kreseb v textu včetně jedné iniciály. Obálka v různých barvách s obrázkem vězně ze s. 30. Poslední strana obálky s textem v oválu Národní knihtiskárna I. L. Kobra v Praze. Též vázané v původní vazbě celoplátěné světle modré (snad i v jiných barvách) s textem Mácha (černě), Máj (stříbročerně) a s plastickým broukem (májovou babkou) na přední desce vpravo dole. Na zadní straně desky vtlačeno jméno knihtiskárny, nakladatelství a knihařství.
(Ku 20; St 20; Ko 20)
Klíč. slova: Neúplné — Ilustrované

Z020 Obálka Iniciála, s. [8] Ilustrace od J. F. Hetteše, s. [9]

Máj (Báseň). Ed. a kom.: BAČKOVSKÝ, František. BAČKOVSKÝ, František, Praha 1903, 68 s., 15,5 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Na titulní straně uvedeno: „Věrný otisk vydání z r. 1836.“ S nakladatelovými poznámkami k textu pod čarou. Text Poznamenání v rámci jedné z nich.
Tisk: Alois Wiesner.
Původní cena: 20 h, skvostně vázané 70 h.
Komentář: František Bačkovský „Připomínka“, s. [3].
[František Bačkovský] „Úvod“, s. 5.
Stejskal: Zbytky vydání F. Borového z r. 1886, jen první 4 s. a obálka jsou jiné.
(Ku 21; St 21; Ko 21)
Klíč. slova: Komentované

Z021 Obálka

Máj (Báseň). Ed. a kom.: FLAJŠHANS, Václav. LESCHINGER, Edvard, Praha 1905, 110 s., 14,5 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Na titulní straně uvedeno jako 20. vydání. Kriticky upravil Dr. V. Flajšhans. Otisk prvního vydání Máje s textem na titulní straně: „Spisy Karla Hynka Máchy. Dalekáť cesta má! Marné volání!! Díl první. Svazek první. V Praze. 1836.“ Úvodní komentář V. Flajšhanse obsahuje soupis dosavadních edic Máje.
Tisk: Edvard Leschinger.
Původní cena: 30 h.
Komentář: Václav Flajšhans „5. listopadu 1836 dotrpěl...“, s. III–XL, datace 1. 5. 1905.
Stejskal: Tzv. vydání diplomatické s významným úvodem Dr. Flajšhanse, v němž kriticky posuzuje předchozí vydání Máje, sám pak podává zasvěcený rozbor Máje, zdůrazňuje harmonii textu, rytmus, hudebnost slov a veršů, správný jazyk, vzornou typografickou úpravu. U pěti písmen provádí změny, a sice: za au tiskne ou, za ey – ej, za g – j, j – í, za w – v. Otiskuje i chyby tisku 1. vydání. Toto vydání mělo značný vliv na pozdější vážnější edice Máje. Obálka zelená s červeným tiskem.
(Ku 23; St 22; Ko 22)
Klíč. slova: Komentované

Z022 Patitul Titulní strana

Máj (Báseň). Ed. a kom.: BAČKOVSKÝ, František. BAČKOVSKÝ, František (Dra Bačkovského Národní knihovna česká, č. 1), Praha 1905, 48 s., 15 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Motto, dedikační báseň a část dedikace jsou otištěny v doslovu nakladatele.
Tisk: Alois Wiesner.
Původní cena: Brož. 20 h, váz. 35 h, skv. váz. 70 h.
Komentář: Nakladatel (František Bačkovský) „Připomínka“, s. 45–48.
Stejskal: V poznámkách je patrný vliv vydání Flajšhansova z r. 1905. Jinak se drží vydání z r. 1886. Původní vazba v režném plátně. Vyšlo též jako obálkové vydání s vročením 1906.
(Ku 22; St 23; Ko 23)
Klíč. slova: Komentované

Z023 Obálka Titulní strana

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: HÜBSCH, Josef; Grafický umělecký ústav V. Neubert; NEUBERT, Václav; VILÍMEK, Jan. LORENZ, Jindřich, Třebíč 1906, 46 s., 20 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace a dedikační básně. Na frontispisu podobizna KHM od Jana Vilímka. Na titulní straně uvedeno: „S podobiznou a životopisem spisovatelovým.“
Tisk: Jos. R. Vilímek.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha...“, [5]–[6].
Původní cena: 40 hal.
Stejskal: Tzv. velké salonní ilustrované vydání, ve skutečnosti jen obálkové vydání zbylých výtisků vydání z r. 1896 [datum 1896 proto uvedeno na titulním listě], od něhož se liší 4 obrázky J. Hübsche vlepenými do textu, obálkou barvy fialové se secesním květinovým ornamentem s textem „Máj“, letopočtem 1906 [na obálce], označením: „Illustrované vydání“ a nabídkou knih na 4. s. obálky. Další rozdíly proti vydání 1896: od 3. tiskového archu jiný papír, na s. 37 chybně vytištěno „umělé hvězdy“ místo „umřelé hvězdy“, jiné ozdobné linky na s. 39 a 42, jiné závěrečné viněty na s. 38 a 46. Obálku provedl Grafický umělecký ústav V. Neubert, Smíchov.
(Ku 24; St 24; Ko 24)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované — Neúplné

Z024 Obálka Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Sebrané spisy Karla H. Máchy. Ed. a kom.: ŠŤASTNÝ, Jaroslav; SEKANINA, František. Výtv. a graf. podoba: OLIVA, Viktor. KOČÍ, Bedřich (Knihovna českých klassiků-belletristů, sv. 2), Praha 1906, s. 3–14, 206 s., 24 × 15,5 cm.

(více)

Poznámka: Na titulní straně uvedeno: „K vydání upravil Dr. Jar. Šťastný.“ Motto na titulní straně. Za dedikací a dedikační básní otištěn tzv. Výklad Máje.
Tisk: Eduard Beaufort.
Komentář: František Sekanina „Karel Hynek Mácha“, s. V–XIII.
Původní cena: 6 K.
Stejskal: Je to 2. soubor vydaných Máchových spisů. Vyšlo brožované s nabídkou knih na 2. a 3. s. obálky i v původní celoplátěné vazbě podle návrhu Viktora Olivy. Původní cena 1 K 20 h uvedena na obálce vydání 1907. Nakladatel E. Beaufort, do jehož majetku přešel sklad B. Kočího, opatřil toto vydání stejnou obálkou se svou firmou a novou cenou 6 K. Toto vydání bylo později nově dotiskováno, což ukazují rozdíly v některých výtiscích.
(Ku 25; St 25; Ko 25)
Klíč. slova: Komentované

Z025 Obálka Pevná vazba

Máj. In: Kalendář českých čtenářů na rok 1907, roč. 2. KOČÍ, Bedřich, Praha 1906, s. 90–99, 10 s., 22 × 16 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace a dedikační básně.
Tisk: Neuveden.
Stejskal: Je to otisk vydání Jar. Šťastného z r. 1906.
(Ku 26; St 26; Ko 26)
[výtisk nebyl k dispozici]
Klíč. slova: Neúplné

Z026 Strana 90

Máj. KOČÍ, Bedřich (Knihovna českých klassiků-belletristů), Praha leden 1907, s. 3–14, 26 s., 22 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Vydání Máje jako samostatné přílohy k č. 2 týdeníku Národní obzor. Bez motta. Vročení uvedeno pouze u komentáře. Na s. [4] otištěn tzv. Výklad Máje. Na obálce i titulní straně uvedeno: „Vydáno ve prospěch zbudování Máchova pomníku. (Z prodaných výtisků připadá na pomník plných 20 % z krámské ceny.)".
Tisk: E. Beaufort.
Komentář: Anonym „Postavme pomník Karlu Hynku Máchovi“, s. [2], s místem a datací: „Praha, leden 1907“, místo podpisu značka redakce „Národní Obzor“.
Původní cena: 10 h.
Stejskal: Je to otisk Šťastného vydání z r. 1906.
(Ku 27; St 27; Ko 27)
Klíč. slova: Komentované

Z027 Titulní strana Strana [5]

Máj (Báseň). In: MÁCHA, Karel Hynek: Spisy Karla Hynka Máchy. Sv. 2 (Básně rozmanité – Máj – Zlomky veršů – Versuche – Zlomky dramatické, novellistické a jiné – Dopisy – Denník). Ed. a kom.: VLČEK, Jaroslav; NOVÁK, Arne. Výtv. a graf. podoba: KOTĚRA, Jan; MÁCHA, Karel Hynek. LAICHTER, Jan (Čeští spisovatelé XIX. století), Praha 1907, s. 102–138, 404 s., 16 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Edici pořádá a k vydání upravil Jaroslav Vlček.
Tisk: Albert Malíř.
Komentář: Arne Novák „Karel Hynek Mácha“, s. VII–XLVII.
Jaroslav Vlček „Poznámky“, s. 337–350.
Jaroslav Vlček „Opravy omylů tiskových“, s. [351]–[352].
Stejskal: Obsahuje 8 stran reprodukcí Máchových kreseb hradů. Vycházelo nejprve v sešitovém vydání; sešity 114–180. Obálka, původní vazba a předsádky podle návrhu Jana Kotěry
(Ku 28; St 28; Ko 28)
Klíč. slova: Komentované

Z028 Přední desky Titulní strana Strana 102

Máj. In: VOBORNÍK, Jan: Karel Hynek Mácha. OTTO, Jan (Česká knihovna zábavy a poučení, č. 21), Praha 1907, s. 103–130, 196 s., 19 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Monografie obsahující antologii „Výbor z poesie a prósy K. H. Máchy“. Dochovány i výtisky s vročením 1906, sazba je však stejná; v souladu se Stejskalem neregistrujeme tuto verzi jako samostatné vydání. Bez motta, dedikace a dedikační básně. Na titulní straně uvedeno: „Vydává Ústřední spolek českých professorů. Pořádá František Bílý.“
Tisk: Unie.
Stejskal: Žlutá obálka.
(Ku 29; St 29; Ko 29)
Klíč. slova: Neúplné — Komentované

Z029 Pevná vazba Titulní list

Máj (Báseň). Ed. a kom.: BAČKOVSKÝ, František. BAČKOVSKÝ, František (Dra Bačkovského Národní knihovna česká, č. 1), Praha 1908, 48 s., 14 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Na titulní straně uvedeno jako „Druhé vydání ,Prvního řádného lidového vydání´". Bez poznamenání. Motto, dedikace a dedikační báseň v „Připomínce“ nakladatele
Tisk: Alois Wiesner.
Původní cena: brožované 20 h, vázané 35 h, skvostně vázané 70 h.
Komentář: Nakladatel [František Bačkovský] „Připomínka“, s. 44–48.
Stejskal: Obálka růžová, podobná jako u vydání z r. 1905, některé výtisky mají jinou dekorativní výplň po levé straně. Též v původních celoplátěných vazbách různých barev se secesními ozdobami.
(Ku 30; St 30; Ko 30)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z030 Přední deska Obálka

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: VILÍMEK, Jan; HÜBSCH, Josef. LORENZ, Jindřich, Třebíč 1910, 110 s., 6,2 × 5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání.
Tisk: Jos. B. Zápotočný, Rokycany.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha“, s. [5]–[6].
Původní cena: Brož. 40 h, váz.K 2,40.
Stejskal: Otisk životopisu i textu podle vydání z r. 1896. Máchova podobizna ve frontispisu od Jana Vilímka a 4 ilustrace od J. Hübsche v textu. Obálka bílá s dvoubarevným textem; na zadní straně nabídka knih J. Lorenze včetně Máje označeného jako ilustrované salonní vydání, tzv. 1. kolibří vydání.
(Ku 34; St 31; Ko 31)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované — Neúplné

Z031 Obálka Frontispis, Titulní strana Ilustrace

Máj (Báseň). Ed. a kom.: SVOBODA, Milan. Výtv. a graf. podoba: STRETTI-ZAMPONI, Jaromír; TUSAR, Slavoboj; DYRYNK, Karel; BRADÁČ, Ludvík. DYRYNK, KarelBRADÁČ, Ludvík, Praha (Vinohrady) 1910, 84 s., 13 × 9 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelé uvedeni jako Karel Dyrynk a Ludvík Bradáč. Na titulní straně uvedeno jako Volné vydání Spolku českých bibliofilů. V tiráži uvedeno: „K tisku upravil [a doslov napsal] Milan Svoboda. Lept ve frontispisu od Jaromíra Stretti-Zamponiho, ostatní výzdoba [6 iniciál, 4 viněty] od Slavoboje Tusara. Typografická úprava Karel Dyrynk. 25. vydání.“
Tisk: Politika.
Náklad: 330 výtisků ručně číslovaných výtisků na holandu, 20 ručně číslovaných na japanu.
Komentář: Milan Svoboda „Osud nedopřál...“, s. 75–81.
Stejskal: Původní celokožená vazba Ludvíka Bradáče. Autor doslovu zdůrazňuje, že toto vydání chce být první s krásnou typografickou úpravou.
(Ku 32; St 32; Ko 32)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z032 Titulní strana Ilustrace

Máj. In: Premie spolku Máje na rok 1911 (Máchův ,Máj‘ a jeho ohlasy). Ed. a kom.: SEKANINA, František. Spolek českých spisovatelů belletristů MájSEKANINA, František, Praha 1910, 152 s., 15 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Kniha členěna do dvou částí: 1) faksimile prvního vydání Máje z r. 1836 (s. 1–70), 2) antologie „Ohlasy ,Máje‘“ (s. 1–78). Na titulní straně uvedeno: „Premie Spolku Máje na rok 1911 vydaná v jubilejním roce stých narozenin Karla Hynka Máchy. Obsahuje fotolitografický otisk původního vydání ,Máje‘ se všemi důležitějšími literárními ohlasy, jež báseň od svého vydání vyvolala.“ Obsahuje dvě fotografické přílohy.
Tisk: Unie, Praha.
Komentář: František Sekanina „Pořadatelova poznámka“, s. I–IV.
[František Sekanina] „Bibliografický dodatek“, s. 75–78.
Stejskal: Obálka zelenavá s textem: „Premie Spolku Máje na rok 1911. Máchův ,Máj‘ a jeho ohlasy. Vydal Fr. Sekanina.“ Dále je uveden nakladatel na zadní straně obálky emblemem Spolku Máj s označením tiskárny.
(Ku 35; St 33; Ko 33)
Klíč. slova: Komentované — Faksimile

Z033 Obálka Pořadatelova poznámka (strana IV), Otisk titulní strany

Mág (Báseň). Spolek českých spisovatelů belletristů Máj, Praha 1910, 72 s., 16 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Fotolitografické faksimile prvního vydání z r. 1836.
Tisk: Unie.
Stejskal: Separátní otisk z „Premie spolku Máje na rok 1911“. – Obálka zelená s textem: „Mág. Báseň od Karla Hynka Máchy. W Praze 1836.“ Vyšlo pouze brožované vydání, je bez explicitu, lze zaměnit za 1. vydání. Rozlišující znaky faksimile z r. 1910 a 1. vydání jsou tyto: a) vydání 1836 – tištěno po dvou arších najednou (po 32 s.), vydání 1910 – tištěno po jednom archu (16 s.), proto knihařské šití je jiné; je to zřejmé i z vázaného výtisku; b) 1836 – brožované výtisky byly ve slepých obálkách bez tisku, 1910 – zelená obálka s tiskem. Sama o sobě je důkazem faksimile; c) 1836 – papír bez celulózy, 1910 – papír s celulózou; d) tisk u faksimile je nestejnoměrný, částečně nejasný a pod lupou se jeví potrhaný.
(Ku 37; St 34; Ko 34)
Klíč. slova: Faksimile

Z034 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Ženy a lásky poesie Máchovy v obrazech Al. Kalvody. Ed. a kom.: ROŽEK, Karel; KREJČÍ, František Václav. Výtv. a graf. podoba: KALVODA, Alois. TOPIČ, František, Praha 1910, s. 23–47, 100 s., 31 × 23 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta. Ilustrace Alois Kalvoda.
Tisk: Unie.
Komentář: František Václav Krejčí „Mácha jako básník lásky“, s. 5–21.
Karel Rožek „Doslovem“, s. 99.
Stejskal: 5 celostránkových barevných reprodukcí. Obálka světlá, tuhá, s dekorací.
(Ku 36; St 35; Ko 35)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z035 Přední deska Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Z literárního díla Karla Hynka Máchy. Ed. a kom.: SEKANINA, František. HYNEK, Alois (Pestrá knihovna zábavy a kultury, č. 48–49), Praha 1910, s. 22–58, 172 s., 15 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta. Na titulní straně jako redaktor knižnice uveden Emanuel z Lešehradu. Uspořádal František Sekanina.
Tisk: J. Rokyta.
Původní cena: 40 h.
Komentář: František Sekanina „Literární dílo Karla Hynka Máchy“, s. 3–20.
Stejskal: Vyšlo pouze brožované.
(Ku 33; St 36; Ko 36)
Klíč. slova: Komentované

Z036 Obálka

Máj. Výtv. a graf. podoba: KONŮPEK, Jan. BROŽ, Rudolf, Praha 1910, 56 s., 20 × 17,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta.
Tisk: Alois Lapáček.
Původní cena: K 2,50.
Stejskal: 5 celostránkových kreseb [Jana Konůpka]. Černá poloplátěná vazba, vyšlo pouze vázané.
(Ku 31; St 37; Ko 37)
Klíč. slova: Ilustrované

Z037 Titulní strana 1 Titulní strana 2 Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj a jiné básně. OTTO, Jan (Světová knihovna, č. 8–9), Praha [1911], s. 5–36, 120–122, 158, 160 s., 15 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta a dedikace, dedikační báseň jako „Přípis k Máji p. H. K.“ na s. 120–122, Poznamenání na s. 158.
Tisk: Unie.
Původní cena: 40 h.
Komentář: Anonym „Na lyriku a drobnou epiku Máchovu...“, s. [3], s místem a datací: „V Praze, v listopadu 1897.“
Stejskal: Stereotypní vydání básní z r. 1897 s jiným názvem. Tiskové archy jsou označeny K. H. Mácha, Básně. Na titulní straně je nakladatelská značka – orel s iniciálami J. O. uprostřed.
(Ku 40; St 38; Ko 38)
Klíč. slova: Komentované

Z038 Titulní strana

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Spisy veršem i prosou (Básně Karla Hynka Máchy, Cikáni). Výtv. a graf. podoba: OLIVA, Viktor. OTTO, Jan, Praha 1911, s. 5–36, 158, 160 s., 15 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace a dedikační básně. Poznamenání samostatně na s. 158.
Tisk: J. Otto.
Původní cena: K 2,20.
Komentář: Anonym „Na lyriku a drobnou epiku Máchovu...“, s. [3], s místem a datací: „V Praze, v listopadu 1897.“
Stejskal: S krátkým úvodem z listopadu 1897. Je to tzv. vazbové vydání spojené knihařsky původní vazbou s Cikány ze Světové knihovny a opatřené společným názvem na přední desce. Modrá celoplátěná vazba ozdobená košíkem květů a další výzdoba podle návrhu Viktora Olivy. Cena podle seznamu knih jiného Ottova vydání Světové knihovny. Krčma uvádí v soupise Májů z r. 1925 toto vydání pod titulem: „Máj a jiné básně. Cikáni.“
(Ku 39; St 39; Ko 39)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z039 Přední deska

Máj (Báseň). Ed. a kom.: MACEK, Antonín. Výtv. a graf. podoba: de PIAN, Alessandro; MAŘÁK, Julius; BENDA, Jaroslav. PYŠVEJC, Oldřich, Praha 1911, 86 s., 12,5 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Na titulní straně uvedeno: „Volné vydání Spolku českých bibliofilů.“ V tiráži uvedeno: „K tisku upravil [a doslov napsal] Antonín Macek, vyzdobil Jaroslav Benda. Vytiskl K[arel] Dyrynk v knihtiskárně ,Politiky´ a svázal L[udvík] Bradáč na Král[ovských] Vinohradech.“
Tisk: Politika, Praha.
Náklad: 520 [ručně] číslovaných výtisků na van Gelderu, z nich 20 na japanu.
Původní cena: vázané 4 K, na japanu 10 K.
Komentář: Antonín Macek „Doslov“, s. 73–83.
Stejskal: U brožovaného výtisku je vložena před titulní list gravura Alessandra de Piana podle Julia Mařáka. Nakladatel poslal výboru S[polku] č[eských] b[ibliofilů] výtisk, v němž byla jako frontispis uvedena. Výbor ji zamítl, a proto ve vázaných výtiscích spolkové edice chybí. Když byly vázané exempláře rozebrány, dal nakladatel zbrožovat zbytek archů a vložil do nich gravuru na dvoulistu před titulní list. Brožované výtisky, případně výtisky v jiné než v původní vazbě mají proto o 4 s. více. Některé jsou dotiskovány na ručním papíře Bezruč. Na obálce barvy hněděfialové vytištěno: „S rytinkou dle náčrtku profesora Mařáka.“
(Ku 41; St 40; Ko 40)
Klíč. slova: Komentované

Z040 Gravura

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: HÜBSCH, Josef; VILÍMEK, Jan. LORENZ, Jindřich, Třebíč 1911, 110 s., 6,2 × 5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na obálce i titulní straně označeno jako 2. vydání.
Tisk: Jos. B. Zápotočný, Rokycany.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha“, s. [5]–[6].
Stejskal: Otisk životopisu i textu podle vydání z r. 1896. Máchova podobizna ve frontispisu od Jana Vilímka a 4 ilustrace v textu – viz vydání z r. 1910. Tzv. 2. kolibří vydání.
(Ku 38; St 41; Ko 41)
Klíč. slova: Neúplné — Ilustrované — Komentované

Z041 Přední deska

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: VILÍMEK, Jan; HÜBSCH, Josef. LORENZ, Jindřich (Česká kolibří literatura), Třebíč [1911], 110 s., 3 × 2,5 cm.

(více)

Poznámka: Na obálce vročení: 1912. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání.
Tisk: Moravská akciová knihtiskárna, Brno.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha“, s. [5]–[6].
Původní cena: 20 h, vázané 50 h.
Stejskal: Frontispis a 4 ilustrace v textu. Před frontispisem (pod podobiznou Máchovou od Jana Vilímka) a titulem je patitul jinak vysázený s označením II. vydání a vročením 1911. Podle sdělení nakladatele vyšlo v r. 1912. Pořízeno fotografickou cestou z vydání 1911. První tzv. diamantové vydání.
(Ku 43; St 42; Ko 42)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné — Komentované

Z042 Frontispis, Titulní list

Máj. Ed. a kom.: HIKL, Karel. Výtv. a graf. podoba: ŠVABINSKÝ, Max. LAICHTER, Jan (Světla. Sborník četby školní, sv. 2), Praha 1912, 60 s., 18 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta. Uspořádal Karel Hikl. Na obálce uveden jako redaktor knižnice Světla Karel Velemínský. S portrétem KHM od Maxe Švabinského a fotografií rybníka u Doks jakožto „dějiště Máchova Máje“.
Tisk: Edvard Leschinger.
Původní cena: 40 h.
Komentář: Karel Hikl „Úvod“, s. 5–20.
Stejskal: Hnědá obálka
(Ku 42; St 43; Ko 43)
Klíč. slova: Komentované

Z043 Obálka

Máj. Ed. a kom.: PEŠEK, Josef. MELICHAR, Bohdan (Perličky literární, sv. 3), Hradec Králové 1912, 72 s., 14 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Jako redaktor knižnice uveden Josef Pešek.
Tisk: Antonín Melichar, Jihlava.
Původní cena: 30 h.
Komentář: Josef Pešek „Listopad jest měsíc narození...“, s. 13–19.
Stejskal: Obálka nažloutlá s červeným tiskem.
(Ku 45; St 44; Ko 44)
Klíč. slova: Komentované

Z044 Obálka

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: VILÍMEK, Jan; HÜBSCH, Josef. LORENZ, Jindřich (Třebíčská kolibří literatura), Třebíč 1912, 112 s., 6,5 × 5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na titulní straně uvedeno jako 3. vydání.
Tisk: Josef B. Zápotočný, Rokycany.
Původní cena: 20 h.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha“, s. 5–12.
Stejskal: Frontispis a 4 ilustrace v textu. Otisk vydání č. 31 a 41. Tzv. 3. kolibří vydání Lorenzovo.
(Ku 44; St 45; Ko 45)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné — Komentované

Z045 Obálka

Mág (Báseň). In: MÁCHA, Karel Hynek: Spisy Karla Hynka Máchy. Djl prwnj. Swazek prwnj. Veraikon (Knihovna Veraikon, sv. 4), Praha (Karlín) 1913, 72 s., 13,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Faksimile 1. vydání z r. 1836. V tiráži uvedeno: „Tato knížka jest věrné faksimile původního vydání z tisku 1836. Ze štočků cinkografických provedených firmou Karel Polák v Praze otiskla a upravila Grafia.“
Tisk: Grafia, Dělnická tiskárna.
Náklad: 300 výtisků.
Původní cena: brož. K 2,50, váz. K 3,70.
Stejskal: Obálka světle hnědá. Původní vazba je polopergamenová se zlacením na hřbetě: Mácha, Mág. Toto faksimile je snadno rozeznatelné od 1. vydání, i kdyby chyběla tiráž: stránkování je přisazováno, nikoliv fotografováno a na s. 26, 7. řádka shora chybí slovo „boru“.
(Ku 46; St 46; Ko 46)
Klíč. slova: Faksimile

Z046 Obálka Titulní strana

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: VILÍMEK, Jan; HÜBSCH, Josef. LORENZ, Jindřich (Třebíčská kolibří literatura), Třebíč 1914, 112 s., 6,2 × 5 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na obálce uvedeno jako 4. vydání. S podobiznou KHM od Jana Vilímka a s ilustracemi Josefa Hübsche.
Tisk: Jos. B. Zápotočný, Rokycany.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha“, s. 5–12.
Stejskal: Otisk předchozích vydání. 4. kolibří [vydání] Lorenzovo.
(Ku 48; St 47; Ko 47)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné — Komentované

Z047

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: HÜBSCH, Josef; VILÍMEK, Jan. LORENZ, Jindřich (Česká kolibří literatura), Třebíč [1914], 110 s., 3 × 2,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. S podobiznou KHM od Jana Vilímka a s ilustracemi Josefa Hübsche.
Tisk: Moravská akciová knihtiskárna, Brno.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha“, s. [5]–[6].
Stejskal: Též celokožená vazba.
Kuncová: 2. vyd. diamantové.
(Ku 47; St 48; Ko 48)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované — Neúplné

Z048

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: HETTEŠ, Josef Ferdinand; KÖRBER, Pavel; LIEBSCHER, Adolf; SLABÝ, František; ČERNÝ, Věnceslav. KOBER, Ignác Leopold, Praha 1915, 46 s., 24,5 × 18 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na titulní straně údaj: S ilustracemi V. Černého, J. F. Hetteše, P. Körbra, A. Liebschera a F. Slabého.
Tisk: I. L. Kober.
Původní cena: 2 K.
Stejskal: Podobizna KHM v titulu a 24 kreseb v textu. Obálka v různých barvách, též vázané výtisky v původních vazbách, např. podle Krčmy výtisk vázaný v zeleném papíře s plátěným hřbetem za 4 K 40 h. Toto vydání se liší od vydání z r. 1901, č. 20 takto: 1. Rozdílné typy písma v titulním listě (1901); 2. V Praze / Nakladatel I. L. Kober, knihkupectví (2 řádky) (1901), Nakladatel I. L. Kober, knihkupectví v Praze (1 řádka) (1915); 3. text na s. 13, verš 13: ohromna ptáka (1901), ohromná ptáka (1915), text na s. 43, verš 3: zněl (1901), sněl (1915); 4. typy písma u obou vyd. se odlišují, např. versálky J, A, N, M, interpunkční znaménka, též titulní strana a obálka; 5. délka veršů u vyd. 1915 nejméně o 1 mm delší než u vyd. 1901. Z uvedeného vyplývá, že jde o dvojí, odlišnou sazbu. Krčmovo tvrzení u č. 49 jeho soupisu, že vydání 1915 se kryje s vydáním 1901, není správné. Nelze také akceptovat poznámku v soupise J. Kuncové u č. 20, že dvojí vydání z r. 1901 se liší nepatrnými rozdíly v typech titulní strany; 6. počet stran 4, 46 (1901), 4, 46, [2] (1915). Rozdíl v počtu stran spočívá v tom, že u vyd. 1901 byl list se s. 33 a 34 3. tiskového archu přilepen ke s. 35 a poslední list 3. archu (prázdná s. 47 a 48) byl odříznut. U vyd. 1915 byl celý list 3. archu ponechán, proto má toto vydání o dvě strany víc; 7. obálka a vazba: rozdíly v typech písma; 8. u některých výtisků vydání 1901 je na obálce uvedeno: A. Liebschra – nikoli Liebschera. Uvedené rozdíly byly zjištěny porovnáním několika výtisků vydání z r. 1901 a 1915, u nichž byl rok vydání identifikován vepsanými datovanými věnováními různým osobám.
(Ku 50; St 49; Ko 49)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z049 Titulní strana Strana s ilustrací

Mág (Báseň). Ed. a kom.: FLAJŠHANS, Václav. ŠIMÁČEK, František, Praha 1916, 80 s., 13 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Faksimile rukopisu Máje s textem na titulní straně: „Rukopis po K. H. Máchowi pozůstalý. Spisy Karla Hynka Máchy. Dalekáť cesta má! Marné wolánj!! Djl prwnj. Swazek prwnj. W Praze. 1836.“ Na patitulu uvedeno: „Věrný snímek původního rukopisu básně „MÁJ“ od KARLA HYNKA MÁCHY z r. 1836.“
Tisk a reprodukce: Unie.
Původní cena: K 1.
Komentář: Václav Flajšhans „Na paměť 80. výročí úmrtí...“, s. [75]–[78], dat. „V Praze, 5. listopadu 1916“.
Stejskal: Nakladatel nazývá toto vydání populárním. Obálka zelenavá s hnědým tiskem. Též vázané.
(Ku 51; St 50; Ko 50)
Klíč. slova: Komentované — Faksimile

Z050 Obálka Přední deska Otisk titulní strany

Mág (Báseň). Ed. a kom.: FLAJŠHANS, Václav. ŠIMÁČEK, František, Praha 1916, 80 s., 12,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Faksimile rukopisu Máje. Na obálce uvedeno: „W Praze 1836.“ Na patitulu uvedeno: „Neotypický facsimil původního rukopisu básně MÁJ od KARLA HYNKA MÁCHY z roku 1836.“ Na titulní straně uvedeno: „Spisy Karla Hynka Máchy. Dalekáť cesta má! Marné volánj!! Djl prwnj. Swazek prwnj.“
Tisk a reprodukce: Unie.
Původní cena - Stejskal: Ve stylové kartonové vazbě za 5 K, ve vazbě ze surového hedvábí za 7 K.
Komentář: Václav Flajšhans „Na paměť 80. výročí úmrtí...“, s. [75]–[78], dat. „V Praze, 5. listopadu 1916“.
(Ku 52; St 51; Ko 51)
Klíč. slova: Faksimile — Komentované

Z051 Přední deska Strana 66–67

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: HÜBSCH, Josef; VILÍMEK, Jan. LORENZ, Jindřich (Třebíčská kolibří knihovna), Třebíč 1917, 112 s., 6,5 × 5 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace a dedikační básně. Na titulní straně uvedeno: „S podobiznou a životopisem spisovatelovým.“ Podobizna KHM Jan Vilímek, ilustroval Josef Hübsch. Přetisk předchozích kolibřích vydání.
Tisk: Jos. B. Zápotočný, Rokycany.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha“, s. 5–12.
Stejskal: Frontispis, 4 ilustrace v textu. Obálka žlutavá s dvoubarevným textem. Lorenzovo 5. kolibří vydání.
(Ku 53; St 52; Ko 52)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované — Neúplné

Z052 Obálka

Máj (Romantická báseň ve 4 odděl.). Ed. a kom.: ŠMÍD, Alois st.. ŠMÍD, Alois st., Praha — Soběslav [1917], 40 s., 12 × 8 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelství uvedeno jako Šmíd a spol. Bez vročení. Bez motta a dedikace, dedikační básně a Poznamenání.
Tisk: Šmíd a spol., Soběslav.
Původní cena: 20 h.
Komentář: [Alois Šmíd st.] „Karel Hynek Mácha“, s. 4.
Stejskal: Portrét KHM na 2. s. Bez titulního listu. Obálka bílá s dvoubarevným textem a dekorací. Kuncová uvádí rok vydání 1914; přidržuji se však soupisu Krčmova a katalogu výstavy v Národním muzeu 1936.
(Ku 49; St 53; Ko 53)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z053 Obálka

Máj. Výtv. a graf. podoba: ŠTÁFL, Otakar. OTTO, Jan, Praha [1917], 82 s., 22 × 18 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Upravil Otakar Štáfl.“
Tisk: Politika.
Původní cena: Podle verze 11 nebo 44 K.
Stejskal: Perokresby: 10 celostránkových, titul, předsádka a obálka,8 iniciál, na každé straně textu dvě drobné viněty. Dvoubarevný tisk. a) Papírová vazba hnědá nebo zelená s květinovým motivem v titulu. b) Vydání tzv. bibliofilské. Původní cena: 11 K. Kniha byla vydána v témže roce na japanu, vazba s původním přídeštím v jemném bílém plátně s bohatým zlacením. Původní cena: 44 K.
(Ku 54; St 54; Ko 54)
Klíč. slova: Ilustrované

Z054 Strana 17 Ilustrace

Máj (Báseň). Ed.: KRČMA, František. Výtv. a graf. podoba: BRUNNER, Vratislav Hugo; TVRDÝ, Antonín. JANSKÝ, Karel (Hyperion, sv. 4), Praha 1919, 62 s., 13 × 9 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Podle faksimile rukopisu a 1. vydání z r. 1836 text přehlédl Dr. František Krčma. Úprava V. H. Brunner.“ Uměleckou vazbu v kůži provedl Antonín Tvrdý. Pevný papírový přebal.
Tisk: František Obzina, Vyškov.
Náklad: 600 výtisků.
Původní cena – Stejskal: Kč 8, váz. 38.
Stejskal: Dvě viněty V. H. Brunner. 1. vydání Máje v Hyperionu. Obálka šedá se zeleným tiskem.
(Ku 55; St 55; Ko 55)

Z055 Titulní strana Viněta (frontispis)

Mág (Báseň). Výtv. a graf. podoba: ALEŠ, Mikoláš. Veraikon (Knihovna Veraikon, sv. 4), Praha 1919, 72 s., 14 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Faksimile prvotisku z r. 1836. Na frontispisu kresba Mikoláše Alše. Na titulní straně uvedeno: „Tato knížka jest věrné faksimile původního vydání z r. 1836.“ V tiráži uvedeno: „Ze štočků cinkografických provedených firmou K. Polák v Praze otiskla a upravila t. Aloise Brože.“ 2. vydání faksimile ve Veraikonu. Jako redaktoři knižnice uvedeni Antonín Dolenský a Jaroslav Hrnčíř.
Tisk: Alois Brož.
Stejskal: Obálka červeně hnědá s dvojitým rámečkem. Na 4. s. obálky text: „K dostání pouze u spisovatele na dobytčím [sic] trhu číslo 551, za 14 kr. stříbra.“ Toto faksimile je snadno rozeznatelné od 1. vydání z r. 1836: stránkování je přisazováno, nikoliv fotografováno, a na s. 26, 7. řádek shora chybí slovo „boru“.
(Ku 58; St 56; Ko 56)
Klíč. slova: Faksimile

Z056 Původní titulní strana

Máj. Ed. a kom.: PEŠEK, Josef. MELICHAR, Bohdan (Perličky literární, sv. 3), Hradec Králové 1919, 72 s., 14,5 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Na titulní straně uvedeno: „Otiskl a úvodem doprovodil Dr. Jos. Pešek.“ Jako redaktor knižnice uveden Josef Pešek.
Tisk: Antonín Melichar, Jihlava.
Komentář: Josef Pešek „Listopad jest měsíc narození...“, s. 13–19.
Stejskal: Obálka žlutavá s červeným tiskem a rámečkem. Je to otisk 1. vydání z r. 1912.
(Ku 57; St 57; Ko 57)
Klíč. slova: Komentované

Z057 Obálka Strana 23

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: HETTEŠ, Josef Ferdinand; LIEBSCHER, Adolf; SLABÝ, František; KÖRBER, Pavel; ČERNÝ, Věnceslav. KOBER, Ignác Leopold, Praha 1919, 48 s., 20,5 × 15 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Autor portrétu KHM ve frontispisu Mikoláš Aleš. Na titulní straně uvedeno: „S ilustracemi V. Černého, J. F. Hetteše, P. Körbra, A. Liebschera a F. Slabého.“
Tisk: I. L. Kober.
Stejskal: Portrét ve frontispisu, 24 kreseb v textu. Vydání tzv. velínové. Obálka s obrázkem ze s. 7 různých barev a s odlišnými sazbami textu. Nakladatel dával do prodeje též v různých vazbách.
(Ku 56; St 58; Ko 58)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z058 Obálka Titulní strana Ilustrace

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: KYSELA, František; BRADÁČ, Ludvík. WALDES, Jindřich, Praha 1919, 48,5 × 32 cm.

(více)

Tisk: Grafia za vedení Methoda Kalába.
Stejskal: Tato kniha je prací Františka Kysely a vyšla jako originál v jediném exempláři podle 1. vydání z r. 1836, jest dárkem Jindřicha Waldesa své choti k vánocům 1919. Frontispis je portrét Máchův od F. Kysely. Titul je celý kreslen, rovněž iniciály. Tiráž je tištěna. Kniha je sázena starým pravopisem – w, j, g, au, atd. jako 1. vydání. Motto není otištěno. Vazba Ludvíka Bradáče v zelené marokénové hlazené kůži bohatě zlacené. Předsádky s motivem živlů země – vzduch – voda – oheň jsou rovněž dílem Kyselovým. Popsáno podle soupisu Májů F. Krčmy z r. 1925. Tzv. Waldesovo vydání.
(Ku 59; St 59; Ko 59)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Ilustrované

Z059 Vazba Frontispis Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: OLIVA, Viktor. ŠIMÁČEK, FrantišekŠOLC, Emil, Praha 1920, 48 s., 18 × 13 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelství uvedeno jako Šolc a Šimáček. Bez vročení. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Ilustroval Viktor Oliva.
Tisk: Th. Venta.
Stejskal: Podobizna KHM ve frontispisu, 26 obr. V textu jako u č. 10 a 14. Obálka nažloutlá s obrázkem od V. Olivy a s textem: Máj.
(Ku 60; St 60; Ko 60)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z060 Obálka Strana s ilustrací

Máj (Romantická báseň). Ed. a kom.: PAPÍRNÍK, František. VANĚK, JaroslavVOTAVA, Julius, Praha (Smíchov) [1921], 60 s., 16 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelé uvedeni jako Vaněk a Votava. Bez vročení. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na obálce a na titulní straně uvedeno: „K vydání upravil prof. Frant. Papírník.“
Tisk: Kmínek a Bureš, Praha (Nusle).
Komentář: [František Papírník] „První veliký básník naší literatury...“, s. [5]–[10].
Stejskal: Obálka bílá s modrým ornamentem a textem.
(Ku 63; St 61; Ko 61)
Klíč. slova: Neúplné — Komentované

Z061 Obálka

Máj (Báseň). Ed. a kom.: PETER, Franz. STIEPEL, Heinrich TugendholdSTIEPEL, Julius (Stiepels Schulausgaben tschechischer Autoren, sv. 7), Liberec 1921, 52 s., 17,5 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelství uvedeno jako Gebrüder Stiepel. Bez motta a dedikační básně. Na titulní straně uvedeno: „Für den Schulgebrauch herausgegeben von Dr. Franz Peter.“ [Pro školní potřebu vydal dr. Franz Peter.] S německy psaným úvodem a poznámkami.
Tisk: Gebrüder Stiepel G. m. b. H., Reichenberg (Liberec).
Původní cena: 4,40 Kč.
Komentář: [Franz Peter] „Einleitung“, 5–12.
[Franz Peter] „Anmerkungen“, s. 43–51.
Stejskal: Obálka světle modrá s textem.
(Ku 62; St 62; Ko 62)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z062 Titulní strana

Máj (Báseň). BAČKOVSKÝ, JaroslavHACH, Josef (Dra Bačkovského Národní knihovna česká), Praha 1921, 48 s., 14,5 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelství uvedeno jako Slovanské knihkupectví, nakladatelství a antikvariát (Bačkovský a Hach). Poznamenání je otištěno v poznámce pod čarou na s. 25–26. Na straně 2 uvedeno: „Otištěno podle prvotního vydání z r. 1836.“ 3. vydání.
Tisk: Jan Hruška, Písek. Obálku tiskl dr. Ed. Grégr a syn v Praze.
Původní cena: 1,50 Kč.
Komentář: Anonym „Báseň, která následuje, jest báseň věnovací...“, s. 4.
Anonym „Připomínka“, s. 47–48 (obsahuje motto a tzv. Výklad Máje).
Stejskal: Růžová obálka se seznamem knih vydaných nakladatelem. Též původní celoplátěná vazba hnědá.
(Ku 61; St 63; Ko 63)
Klíč. slova: Komentované

Z063 Obálka

Máj (Báseň). Ed.: KRČMA, František; MÁCHA, Karel Hynek. Výtv. a graf. podoba: BOUDA, Cyril; TVRDÝ, Antonín. JANSKÝ, Karel (Hyperion, sv. 4), Praha 1922, 66 s., 12 × 8 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Text přehlédl podle faksimile rukopisu a 1. vydání z r. 1836 dr. Fr. Krčma. Vyzdobil Cyril Bouda, svázal Antonín Tvrdý.“ Jako redaktor knižnice uveden Karel Janský. S průhledným papírovým přebalem.
Tisk: František Obzina, Vyškov.
Náklad: 825 výtisků, z nich prvních 25 je číslováno a podepsáno malířem.
Stejskal: Výzdoba: frontispis, dvoubarevný titul, 1 viněta, návrh vazby (motiv stromu, jelena a srny), úprava obálky. Obálka bílá se zeleným tiskem. Celokožená vazba.
(Ku 65; St 64; Ko 64)

Z064 Obálka Frontispis, titulní strana

Máj (Báseň). BAČKOVSKÝ, Jindřich (Jindřicha Bačkovského Československá národní četba, sv. 12), Praha 1922, 36 s., 18 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatel uveden jako Jindřich Bačkovský, Československé knihkupectví, antikvariát a nakladatelství. Bez motta. Na frontispisu uvedeno: „Otisk vydání z r. 1836 upravený nynějším pravopisem.“
Tisk: Jan Hruška, Písek.
Původní cena: 2,20 Kč, vázané 6,50.
Stejskal: Obálka světlehnědá s ornamenty. Původní vazba v tmavočerveném plátně s černým ornamentem a bílým titulem a s pozměněným textem obálky.
(Ku 64; St 65; Ko 65)

Z065 Obálka

Máj. Ed. a kom.: ŠIMEK, František. SVÁTEK, Jan (Ráj srdce. Výbor souvislé četby domácí i školní, sv. 8), Praha 1923, 42 s., 17 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta a Poznamenání. Na titulní straně uvedeno: „Úvodem a poznámkami opatřil Dr. Frant. Šimek.“
Tisk: Karel Reyl.
Původní cena: 3 Kč.
Komentář: František Šimek „Úvod“, s. 3–6.
František Šimek „Poznámky“, s. 40–42.
Stejskal: Obálka šedozelená, též původní vazba s nalepenou šedou obálkou.
(Ku 69; St 66; Ko 66)
Klíč. slova: Komentované

Z066 Obálka

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: VILÍMEK, Jan; HÜBSCH, Josef. LORENZ, Jindřich (Třebíčská kolibří knihovna), Třebíč 1923, 112 s., 7 × 5,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na obálce uvedeno: „S podobiznou a životopisem spisovatelovým.“ Podobizna KHM Jan Vilímek. Ilustroval Josef Hübsch. 6. vydání.
Tisk: Chaloupka a Čapek.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha“, s. 5–12.
Stejskal: Máchova podobizna ve frontispisu od Jana Vilímka a 4 ilustrace v textu. Obálka žlutavá s červeným rámečkem a textem. Lorenzovo 6. kolibří vydání.
(Ku 67; St 67; Ko 67)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné — Komentované

Z067 Obálka

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: DOSTALOVÁ, Hana. NOVÁK, Arthur, Praha 1923, 74 s., 16 × 11 cm.

(více)

Tisk: Grafia.
Náklad: 600 výtisků, z nich 10 číslovaných na pravém japanu. Asi 100 výtisků na domácím similijapanu, ostatní na Zandersu.
Původní cena: Brož.12 Kč, váz. 42 Kč, na japanu 90 Kč.
Stejskal: Vazba v modře barvené kozině s tlačenou dekorací podle návrhu Hany Dostalové (aplikovaná kresba ze „Zlého větru“). Na podzim r. 1924 vyšlo brožované v zelené obálce s ornamentem.
(Ku 68; St 68; Ko 68)

Z068 Přední deska Obálka

Máj (Báseň). In: MÁCHA, Karel Hynek: Máchovy spisy. Sv. 1. Ed.: KRČMA, František. Výtv. a graf. podoba: BOUDA, Cyril; TVRDÝ, Antonín. JANSKÁ, Erna (Hyperion, sv. 4), Praha 1923, 64 s., 11,5 × 7 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Text přehlédl podle faksimile rukopisu a 1. vydání z r. 1836 dr. F. Krčma. Vyzdobil Cyril Bouda. Svázal Antonín Tvrdý.“ 3. vydání.
Tisk: Průmyslová tiskárna, Praha.
Náklad: 800 výtisků.
Původní cena: Brož. 6,50 Kč, váz. 41 Kč.
Stejskal: Výzdoba: rytina ve frontispisu, nakladatelská značka, návrh obálky a vazby. Obálka bílá se zeleným tiskem žlutě rámovaným. Původní celokožená vazba s motivem stromu Antonína Tvrdého.
(Ku 66; St 69; Ko 69)

Z069 Přední deska Frontispis, Titulní strana

Máj (Báseň). Ed.: KRČMA, František. Výtv. a graf. podoba: ZRZAVÝ, Jan; BRUNNER, Vratislav Hugo. ŠTORCH-MARIEN, Otakar (Aventinum, sv. 94), Praha (Žižkov) 1924, 86 s., 27,5 × 20 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Text přehlédl podle faksimile rukopisu a 1. vydání z roku 1836 Dr. Fr. Krčma. Výzdoba Jan Zrzavý. Úprava V. H. Brunner. Obrazovou přílohu reprodukoval a vytiskl grafický závod V. Neubert a synové na Smíchově.“ Pevný papírový přebal.
Tisk: Kryl a Scotti, Nový Jičín.
Náklad: 1000 číslovaných výtisků na domácí imitaci japanu.
Původní cena: [brožované 80 Kč, vázané v plátně 100 Kč, vázané v kůži 200 Kč].
Stejskal: Výzdoba: 6 uhlokreseb, nakladatelská značka Aventina, na obálce portrét KHM, opakovaný ze s. 77. Dvoubarevný tisk. Obálka bílá s modrým tiskem.
(Ku 70; St 70; Ko 70)
Klíč. slova: Ilustrované

Z070 Obálka Ilustrace (s. [25])

Máj (Báseň). In: MÁCHA, Karel Hynek: Máchovy spisy. Sv. 1. Ed. a kom.: KRČMA, František. Výtv. a graf. podoba: KONŮPEK, Jan; BOUDA, Cyril; FUCHS, Otakar; TVRDÝ, Antonín. JANSKÁ, Erna (Hyperion, sv. 4), Praha 1925, 94 s., 11,5 × 7 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Text přehlédl podle faksimile rukopisu Dr. F. Krčma. S leptem a návrhem obálky od Jana Konůpka. Svázal A. Tvrdý podle návrhu O. Fuchse.“ Jako redaktorka knižnice uvedena Erna Janská. 4. vydání.
Tisk: Kryl a Scotti, Nový Jičín.
Náklad: 1000 výtisků a 25 na ručním papíře.
Původní cena: Brož. 8 Kč, váz. 31 Kč.
Komentář: Anonym „Na lyriku a drobnou epiku Máchovu...“, s. [5], s datací a místem „V Praze, v listopadu 1897.“
František Krčma „Doslov“, s. 69–90, s datem a místem: „V Praze dne 15. října 1924.“
Stejskal: V tiráži nesprávně uvedeno: lept od J. Konůpka, správně: kresba reprodukovaná ocelotiskem. Titul dvoubarevný. Obálka žlutá se zdobeným rámečkem. Celokožená hnědá vazba. Nakladatelskou značku kreslil Cyril Bouda.
(Ku 72; St 71; Ko 71)
Klíč. slova: Komentované

Z071 Obálka Frontispis, Titulní strana

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: BENDA, Jaroslav; PREISSIG, Vojtěch. Státní tiskárna, Praha duben 1925, 66 s., 39 × 25,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Toto vydání Máchova Máje vysazeno dle znění editio princeps z roku 1836. Tištěno písmem řezaným dle Golden Type Williama Morrise, které českými akcenty doplnil Vojtěch Preissig a lila slévárna Státní tiskárny. Kresby pro typografickou výzdobu pracoval a úpravu řídil Jaroslav Benda.“
Tisk: Státní tiskárna.
Náklad: 115 výtisků.
Původní cena: 90 Kč, na japanu 150 Kč.
Stejskal: Výzdoba: 1 viněta v titulu, 6 iniciál, drobné typografické ozdůbky. Dvoubarevný tisk. Za tisku číslováno 5 výtisků na japanu, ostatní na van Gelderu. Lehká vazba polopergamenová na protahované pásky, žlutá obálka.
(Ku 74; St 72; Ko 72)

Z072 Přední deska a vazba Titulní strana

Máj (Báseň). Ed.: KRČMA, František. Výtv. a graf. podoba: SVOLINSKÝ, Karel; KAREL, Eduard; JELÍNEK, Antonín. Průmyslová tiskárnaKALÁB, Method, Praha [1925], 62 s., 69 × 49 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Toto vydání MÁJE OD KARLA HYNKA MÁCHY jest dílem Karla Svolinského, kresba písma, celková úprava, osm dřevorytů a návrh vazby vypracoány byly autorem ve škole F. Kysely, prof. umělecko-průmyslové školy v Praze. Tekst se shoduje s 1. vydáním a rukopisem a byl přehlédnut dr. Fr. Krčmou. Písmo vyryté E. Karlem vyrobila Průmyslová tiskárna v Praze. Vyrobení písma, tisk a vydání umožněno péčí ředitele Průmyslové tiskárny M. Kalába. Plátěnou vazbu provedl knihař A. Jelínek.“
Tisk: Průmyslová tiskárna.
Náklad: 35 číslovaných a podepsaných výtisků na van Gelderu.
Původní cena: 2000 Kč.
Stejskal: Dřevoryty: frontispis, viněta na titulním listě, 7 celostránkových ilustrací, 2 koncové viněty. Červená vazba ve lněném plátně, na přední desce rozmávnutá hrdlička (zlatě), po délce hřbetu negativní text: Karel Hynek Mácha Máj (zlatě). Kniha byla vystavena na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži v r. 1925 a obdržela Velkou cenu. Podle článku J. Glivického Přátelství tří umělců ve Zprávách SČB, č. 1/1981, jich bylo vytištěno 50, z nich 15 na lehčím hladkém papíře neprodejných, ostatních 35 na van Gelderu.
(Ku 75; St 73; Ko 73)
Klíč. slova: Ilustrované

Z073 Přední deska

Mág (Báseň). Ed.: KRČMA, František. Výtv. a graf. podoba: KONŮPEK, Jan; BOUDA, Cyril; TVRDÝ, Antonín. HyperionJANSKÝ, Karel (Stožár, sv. 4), Praha 1925, 90 s., 23 × 16,5 cm.

(více)

Tisk: Průmyslová tiskárna.
Náklad: 100 [ručně číslovaných] výtisků prodejných a 15 neprodejných na van Gelderu.
Původní cena – Stejskal: Kart. 105 Kč, váz. v kozině 210 Kč, váz. v teletině 250 Kč, váz. s druhým sledem leptů v pouzdře 330 Kč.
V tiráži uvedeno: „Se sedmi lepty Jana Konůpka. K patnácti výtiskům byla přidána mapa se zvláštními otisky těchto leptů a jedním nepoužitým v tomto vydání. Text přehlédl podle 1. vydání z r. 1836 Dr. Fr. Krčma. Typograficky upravil a vazbu navrhl Cyril Bouda, svázal Antonín Tvrdý. Tlačítka na vazbu dodali Souhrada a Navrátil.“ Jako redaktor knižnice uveden Karel Janský.
Stejskal: Suchá pečeť s textem: Stožár. Dvoubarevný tisk. Celokožená vazba A. Tvrdého tmavomodrá nebo červená s dvojím pojednáním přední a zadní strany desky.
(Ku 73; St 74; Ko 74)
Klíč. slova: Ilustrované

Z074 Přední deska Titulní strana Frontispis

Máj (Báseň). BAČKOVSKÝ, Jindřich (Jindřicha Bačkovského Československá národní četba, sv. 12), Praha 1925, 40 s., 18,5 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatel uveden jako Jindřich Bačkovský, Československé knihkupectví, antikvariát a nakladatelství. Bez motta. Na frontispisu uvedeno: „Otisk vydání z r. 1836 upravený nynějším pravopisem. 2. vydání v Národní četbě československé.“
Tisk: František Rebec.
Původní cena: 1,50 Kč, vázané 6,50.
Stejskal: Stereotypní obálka této edice.
(Ku 71; St 75; Ko 75)

Z075 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj a jiné básně. OTTO, Jan (Světová knihovna, č. 8–9 a. b. c.), Praha 1926, s. 5–36, 158, 160 s., 14 × 9,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace, dedikační básně. Poznamenání samostatně na s. 158. Jako redaktor řady uveden Jaroslav Kvapil.
Tisk: Veleslavín.
Komentář: Anonym „Na lyriku a drobnou epiku Máchovu...“, s. [3], s místem a datací: „V Praze, v listopadu 1897.“
Stejskal: Stereotypní vydání z r. 1897.
Kuncová: Na původní vazbě nadpis: Spisy veršem a prózou.
(Ku 78; St 76; Ko 76)
Klíč. slova: Neúplné — Komentované

Z076 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Básně Karla Hynka Máchy, Cikáni (Spisy veršem i prósou). Výtv. a graf. podoba: OLIVA, Viktor. OTTO, Jan, Praha 1926, s. 5–36, 158, 160 s., 15 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace a dedikační básně. Poznamenání samostatně na s. 158.
Tisk: Veleslavín.
Komentář: Anonym „Na lyriku a drobnou epiku Máchovu...“, s. [3], s místem a datací: „V Praze, v listopadu 1897.“
Stejskal: Je to prvé tzv. vazbové vydání, spojené knihařsky původní vazbou s Cikány ze Světové knihovny a opatřené společným názvem na přední desce, ale s jinými typy písma v titulu než u Ottova vydání z r. 1911. Hnědá celoplátěná vazba ozdobená košíčkem květů a další výzdobou podle návrhu Viktora Olivy.
(Ku 78; St 77; Ko 77)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Neúplné — Komentované

Z077 Přední deska

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: SLABÝ, František; HETTEŠ, Josef Ferdinand. KOBER, Ignác Leopold, Praha 1926, 32 s., 18 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na titulní straně uvedeno: „S vyobrazeními Fr. Slabého a j.“ 3. vydání.
Tisk: Neuveden.
Stejskal: Na titulním listě vydavatelská značka krkavec a dvě sovy. Výzdoba: portrét básníkův za titulní stranou, 8 ilustrací v textu, 3 viněty, závěrečná ozdůbka na s. 29 a ozdobná linka v záhlaví 4. zpěvu. Obálka světle modrá s obrázkem vězně od Hetteše z Kobrova vydání 1919. Chyba ve stránkování: s. 27, 29, stránky se začátkem 4. zpěvu bez označení čísla s. 30, 31. – Ve skutečnosti 14. Kobrovo vydání.
(Ku 76; St 78; Ko 78)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z078 Obálka Titulní strana Strana s ilustrací

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: SLABÝ, František; HETTEŠ, Josef Ferdinand. KOBER, Ignác Leopold, Praha 1926, 32 s., 18,5 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Patrně dotisk předchozího Koberova vydání z r. 1926.
Tisk: Neuveden.
Stejskal: S vyobrazeními Fr. Slabého aj. Uvedeno jako 10. vydání. Ve skutečnosti 15. Koberovo vydání.
(Ku 77; St 79; Ko 79)
[výtisk nebyl k dispozici]
Klíč. slova: Neúplné — Ilustrované

Z079 Obálka Titulní strana

Máj (Báseň). Ed. a kom.: HIKL, Karel. LAICHTER, Jan (Světla. Sborník četby školní, sv. 2), Praha 1927, 64 s., 17,5 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Knižnici Světla řídí Jan Čeněk. Obsahuje přílohu (foto rybníku u Doks jakožto „Dějiště Máchova Máje“).
Tisk: Blahoslav.
Původní cena: 5 Kč.
Komentář: Karel Hikl „Úvod”, s. 5–23.
Stejskal: Obálka červenofialová.
(Ku 80; St 80; Ko 80)
Klíč. slova: Komentované

Z080 Obálka

Máj (Báseň). Ed. a kom.: KRČMA, František. Výtv. a graf. podoba: BOUDA, Cyril; TVRDÝ, Antonín. JANSKÁ, Erna (Hyperion, sv. 4), Praha 1927, 92 s., 14 × 7,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Text zrevidoval dr. Fr. Krčma, vyzdobil Cyril Bouda. Svázal A. Tvrdý. Vyšlo též [mimo náklad] 50 číslovaných výtisků na ručním papíře.“ Jako redaktorka knižnice uvedena Erna Janská. 5. vydání.
Tisk: Kryl a Scotti, Nový Jičín.
Původní cena – Stejskal: Brož. 9 Kč, váz. 34 Kč, výtisk na ručním papíře Tosa 60 Kč.
Komentář: František Krčma „Doslov“, s. 67–90, s datací a místem: V Praze dne 5. ledna 1927.
Stejskal: Doslov je doplněným otiskem doslovu 4. vydání. Výzdoba: vydavatelská značka, portrét KHM ve frontispisu (rytina), obálka (nápis rytý do linolea), návrh vazby. Obálka světle žlutá. Původní celokožená vazba A. Tvrdého s titulem KHM Máj slepotiskem, na jiných výtiscích zlatým tiskem.
(Ku 79; St 81; Ko 81)
Klíč. slova: Komentované

Z081 Přední deska Frontispis

Máj (Báseň). BAČKOVSKÝ, Jindřich (Jindřicha Bačkovského Československá národní četba, sv. 12), Praha 1928, 40 s., 19,5 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Na frontispisu uvedeno: „Otisk vydání z r. 1836 upravený nynějším pravopisem.“ 3. vydání v Národní četbě československé.
Tisk: Fr. Rebec.
Původní cena: Brož. 1,50 Kč, váz. 6,50 Kč.
Stejskal: Obálka světlá s červeným tiskem. Původní celoplátěná tmavočervená vazba s bílým textem.
(Ku 81; St 82; Ko 82)

Z082 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj a ostatní básně (Spisy Karla Hynka Máchy. Sv. 1). Ed. a kom.: VITINGER, Václav. Výtv. a graf. podoba: GOTH, Jan; ČUTTA, Václav. MAZÁČ, Leopold, Praha 1928, s. 9–80, 300 s., 17,5 × 13 cm.

(více)

Poznámka: Bez Poznamenání. Na titulní straně uvedeno: „K vydání připravil prof. V. Vitinger. Ilustroval J. Goth.“
Tisk: Polenský a Čoudek.
Komentář: Václav Vitinger „Předmluva“, s. 5–7.
[Václav Vitinger?] „Poznámka“, s. 12.
Stejskal: Výzdoba: 3 celostránkové ilustrace k Máji a ozdobné iniciály k 1., 2., 4. zpěvu a k Intermezzu I. Obálka bílá a barevný obrázek od J. Gotha. Původní celoplátěná vazba podle návrhu V. Čutty.
(Ku 84; St 83; Ko 83)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z083 Obálka Přední deska

Máj. In: Básně. Dramatické zlomky (Dílo Karla Hynka Máchy. Díl první). Ed. a kom.: KRČMA, František. Výtv. a graf. podoba: BOUDA, Cyril; MÁCHA, Karel Hynek. BOROVÝ, František (Pantheon. Vzorná vydání spisovatelů domácích a cizích, sv. 50), Praha 1928, s. 11–48, 362 s., 17 × 11 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Grafická úprava Cyrila Boudy.“ Jako redaktoři knižnice uvedeni dr. Jan Vojtěch Sedlák a Eduard Bass. V příloze kresby Bezdězu od Karla Hynka Máchy.
Tisk: Polygrafia, Brno.
Komentář: František Krčma „Poznámky“, s. 299–345, s místem a datací: „V Praze 25. listopadu 1927.“
František Krčma „Vysvětlení zkratků", s. 346–351.
František Krčma „Práce otištěné Máchou“, s. 352.
Stejskal: Prvých 200 výtisků vytištěno na holandském papíře van Gelder a číslováno. V celokožené vazbě podle návrhu C. Boudy. V roce 1936 vydal Borový všechny 3 svazky díla Karla Hynka Máchy vyšlé v r. 1928 spojené v jedné vazbě jako jubilejní svazek Máchova díla.
(Ku 82; St 84; Ko 84)
Klíč. slova: Komentované

Z084 Přední deska Titulní strana

Máj. Ed. a kom.: PULEC, František. Dědictví Havlíčkovo (Knihovna středoškolské četby, sv. 2), Brno 1928, 62 s., 19 × 13 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Na titulní straně uvedeno: „S básníkovou podobiznou a ukázkou jeho rukopisu.“ Autor podobizny Josef Farský.
Tisk: Rolnická tiskárna.
Původní cena: 3 Kč.
Komentář: František Pulec „Karel Hynek Mácha zemřel...“, s. 5–19.
František Pulec „Poznámky k Máji“, s. 53–61.
Stejskal: Obálka cihlové barvy.
(Ku 83; St 85; Ko 85)
Klíč. slova: Komentované

Z085 Frontispis, Titulní strana

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: VROBEL, František. ŠEBA, Vojtěch, Praha (Strašnice) 1928, 56 s., 20 × 15 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Nakreslil Fr. Vrobel.“
Tisk: L. Beneš, Český Brod.
Komentář: Vojtěch Šeba „Předmluva“, s. [5], s místem a datem: „V Praze v říjnu desátého roku obnovy československého státu.“
Stejskal: 9 ilustrací v textu a jedna barevná jako frontispis. Obálka žlutavá s obrázkem a dvoubarevným textem. Též v původní celoplátěné šedé vazbě.
(Ku 85; St 86; Ko 86)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné — Ilustrované

Z086 Přední deska Frontispis

Máj. Ed. a kom.: NOVOTNÝ, Miloslav. Výtv. a graf. podoba: MORAVEC, Alois. KVASNIČKA, ArnoštHAMPL, Jaroslav (Blaník. Poklady českého písemnictví, sv. 20), Praha [1929], 44 s., 17, 5 × 13 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelé uvedeni jako Kvasnička a Hampl. S vročením 1928. Bez motta. Text připravil a jako redaktor edice uveden Miloslav Novotný. Dvoubarevná obálka s kresbou rytíře od Aloise Moravce.
Tisk: Neuveden.
Původní cena: 2,50 Kč.
Komentář: Miloslav Novotný „Poznámky vydavatelovy“, s. [42]–[43].
(Ku 86; St 87; Ko 87)
Klíč. slova: Komentované

Z087 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Dílo Karla Hynka Máchy. Ed. a kom.: VYSKOČIL, Albert. Výtv. a graf. podoba: VYSKOČIL, Albert; OBRTEL, Vít. ŠKEŘÍK, Rudolf (Plejada, sv. 9), Praha 1929, s. 295–342, 352 s., 20 × 13 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „Uspořádal Albert Vyskočil. Obálku navrhl Albert Vyskočil. Vazbu Vít Obrtel. Kromě výtisků na antiku vyšlo 50 číslovaných výtisků na van Gelderu a 300 číslovaných výtisků na domácím similijapanu.“
Tisk: Průmyslová tiskárna.
Náklad: Neuveden.
Komentář: Albert Vyskočil „Vydavatelova poznámka“, s. [5]–[10], s datací a místem „V Postupicích, v červenci 1927.“
[Albert Vyskočil] „Toto vydání Máchova díla...“, s. [344]–[345]
Stejskal: Titul dvoubarevný. Obálka bílá s modrým tiskem podle návrhu A. Vyskočila. Návrh vazby Vít Obrtel. (Ku 87; St 88; Ko 88)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z088 Obálka

Máj (Báseň). BAČKOVSKÝ, Jindřich (Jindřicha Bačkovského Československá národní četba, sv. 12), Praha 1931, 40 s., 19 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Na titulní straně uvedeno: „Otisk vydání z r. 1836 upravený nynějším pravopisem.“ 4. vydání.
Tisk: Fr. Rebec.
Původní cena: 1,50 Kč.
Stejskal: Obálka žlutavě zelená. Též původní vazba tmavočervená s bílým tiskem.
(Ku 88; St 89; Ko 89)

Z089 Obálka

Máj. Ed. a kom.: STANĚK, Josef. Výtv. a graf. podoba: FARSKÝ, Josef. Dědictví Havlíčkovo (Knihovna středoškolské četby, sv. 2), Brno 1932, 62 s., 18 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Na titulní straně uvedeno: „S básníkovou podobiznou a ukázkou rukopisu.“ Autor podobizny Josef Farský. Jako redaktor knižnice uveden Josef Staněk.
Tisk: Novina, Brno.
Původní cena: 3 Kč.
Komentář: Josef Staněk, úvod o básníkovi a jeho díle, bez názvu, s. 5–19.
Josef Staněk „Poznámky k ,Máji‘“, s. 53–61.
Stejskal: Obálka cihlové barvy.
(Ku 89; St 90; Ko 90)
Klíč. slova: Komentované

Z090 Obálka

Máj. Ed. a kom.: PULEC, František. Výtv. a graf. podoba: FARSKÝ, Josef. Dědictví Havlíčkovo (Knihovna středoškolské četby, sv. 2), Brno 1932, 64 s., 18,5 × 13 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Na frontispisu uvedeno: „O básníkovi a jeho díle napsal a báseň poznámkami opatřil prof. František Pulec. S básníkovou podobiznou a ukázkou jeho rukopisu.“ Autor podobizny Josef Farský. 2. vydání. Jako redaktoři knižnice uvedeni František Pulec, Stanislav Sahánek a Josef Staněk.
Tisk: Novina, Brno.
Původní cena: 3 Kč.
Komentář: František Pulec „Karel Hynek Mácha zemřel...“, s. 5–19.
František Pulec „Poznámky k Máji“, s. 53–61.
Stejskal: Obálka cihlové barvy.
(Ku 90; St 91; Ko 91)
Klíč. slova: Komentované

Z091 obálka

Máj (Báseň). Ed. a kom.: HIKL, Karel. LAICHTER, Jan (Světla. Výbor souvislé četby školní, sv. 2), Praha 1932, 64 s., 18,5 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Na titulní straně uvedeno: „Poznámkami opatřil Karel Hikl.“ 3. vydání. Jako redaktor řady uveden Jan Čeněk. Příloha: reprodukce fotografie rybníku u Doks, dějiště Máchova Máje.
Tisk: Blahoslav.
Původní cena: 5 Kč.
Komentář: Karel Hikl „Úvod“, s. 5–23.
Stejskal: Obálka červenofialová.
(Ku 91; St 92; Ko 92)
Klíč. slova: Komentované

Z092 Obálka

Mág. Výtv. a graf. podoba: BRADÁČ, Ludvík. WEBER, Ladislav, Praha 1933, 48 s., 48 × 31,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Máj tištěný analogickým pravopisem. Unikát, exemplář je uchováván ve sbírkách Moravské galerie v Brně pod signaturou BF 60 679.
Tisk: Neuveden.
Náklad: 1 výtisk.
Stejskal: Tento přetisk prvního vydání z r. 1836 vyzdobil pro dr. Ladislava Webera malíř Jan Bauch v květnu 1933. Svázal Ludvík Bradáč. Výzdoba: J. Bauch nakreslil titul, 4 celostránkové kresby tužkou, 2 menší kresby červenou rudkou a 5 iniciál. Vazba celopergamenová bez linky a hřbetního titulu, předsádky z nažloutlého papíru. Papír dost silný a kvalitní japan, bez průsvitky.
(Ku neuvádí; St 93; Ko 93)
Klíč. slova: Ilustrované

Z093 Obálka Titulní strana Tiráž

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj a jiné básně. OTTO, Jan (Ottova Světová knihovna, č. 8–9 a. b. c.), Praha 1935, s. 5–36, 158, 160 s., 14,5 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace a dedikační básně. Poznamenání na s. 158.
Tisk: Unie.
Původní cena: Kč 6.
Komentář: Anonym „Na lyriku a drobnou epiku Máchovu...“, s. [3], s místem a datací: „V Praze, v listopadu 1897.“
Stejskal: Stereotypní vydání Světové knihovny s nově upravenou obálkou a monogramem J. O. od K. Svolinského na obálce a titulním listě. Změny textu v titulním listě proti vydání z r. 1926.
(Ku 94; St 94; Ko 94)
Klíč. slova: Neúplné — Komentované

Z094 Obálka

Máj. Ed. a kom.: BURIAN, Emil František; KRČMA, František. BURIAN, Emil FrantišekMozarteum, Praha 1935, s. 8–15, 16 s., 23 × 15 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Vydání Máje k recitačnímu voicebandovému představení v divadle D36 a D37 v režii Emila Františka Buriana a se zhudebněním Karla Reinera (premiéra 10. 4. 1935). Na titulní straně uvedeno: „Přetištěno podle bibliofilského vydání Hyperionu. Text revidoval dr. Fr. Krčma“, dále jmenovitě uvedeni účinkující.
Tisk: Jar. Šefl.
Komentář: [Emil František Burian] „Jevištním předvedením Máchova ,Máje‘ chtěli bychom především vzdáti hold...“, s. 3–6.
Stejskal: Brožura bez obálky.
(Ku 93; St 95; Ko 95)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z095 Titulní strana

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Ed. a kom.: POLÁK, Karel. Státní nakladatelství (Kytice, sv. 21), Praha 1935, s. 11–32, 70 s., 20,5 × 15 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace a dedikační básně. Na obálce a titulní straně uvedeno: „Uspořádal Karel Polák.“ Jako redaktoři knižnice uvedeni Hugo Siebenschein a Pavel Sula.
Tisk: Státní nakladatelství.
Původní cena: Váz. 5,50 Kč.
Komentář: [Karel Polák] „Úvodem“, s. 5–10.
[Karel Polák] „Poznámky“, s. 46–58.
[Karel Polák] „Slovníček“, s. 63–67.
Stejskal: Původní poloplátěná vazba.
(Ku 95; St 96; Ko 96)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z096 Přední deska Frontispis, Titulní strana

Máj (Báseň). BAČKOVSKÝ, Jindřich (Jindřicha Bačkovského Československá národní četba, sv. 12), Praha 1935, 40 s., 18 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Na frontispisu uvedeno: „Otisk vydání z r. 1836 upravený nynějším pravopisem.“ 5. vydání.
Tisk: Fr. Rebec.
Původní cena: Brož. 1,50 Kč, váz. 6,50 Kč.
Stejskal: Obálka růžová s červeným textem, též původní vazba tmavočervená celoplátěná.
(Ku 92; St 97; Ko 97)

Z097 Obálka

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: TOYEN. Družstevní práce, Praha 1936, 76 s., 25 × 18 cm.

(více)

Poznámka: Motto otištěno v tiráži. V tiráži uvedeno: „Se čtyřmi kresbami Toyen. Na počátku Máchova roku 1936 odběratelům Magazínu DP jako čtvrtý svůj soukromý tisk vydalo Vydavatelstvo Družstevní práce.“
Tisk: F. Obzina, Vyškov, obrázky ofsetem vytiskla Průmyslová tiskárna, Praha.
Náklad: 4000 výtisků.
Stejskal: Obálka šedá se zeleným štítkem. Jen brožované.
(Ku 99; St 98; Ko 98)
Klíč. slova: Ilustrované

Z098 Obálka Ilustrace

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: TOYEN. Družstevní práce (Česká galerie, sv. 17), Praha 1936, 74 s., 25,5 × 18 cm.

(více)

Poznámka: Motto v tiráži. V tiráži uvedeno: „Se čtyřmi kresbami Toyen.“ 2. vydání.
Tisk: Obzina, Vyškov, obrázky ofsetem vytiskla Průmyslová tiskárna, Praha.
Náklad: 1000 výtisků.
Stejskal: Obálka šedá se zeleným štítkem. Původní celoplátěná žlutá vazba s červeným štítkem.
(Ku 100; St 99; Ko 99)
Klíč. slova: Ilustrované

Z099 Přední deska Ilustrace

Máj. Ed. a kom.: RUTTE, Miroslav. Výtv. a graf. podoba: HETTEŠ, Josef Ferdinand; KÖRBER, Pavel; LIEBSCHER, Adolf; SLABÝ, František; ČERNÝ, Věnceslav. KOBER, Ignác Leopold, Praha 1936, 52 s., 23,5 × 17 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace a dedikační básně. S ilustracemi V. Černého, J. F. Hetteše, P. Körbra, A. Liebschera a F. Slabého. S podobiznou KHM od F. Slabého. Měkký papírový přebal.
Tisk: I. L. Kober.
Původní cena: Brož. 7,50 Kč, váz. 15 Kč.
Komentář: Miroslav Rutte „Milostný hlas nicoty“, s. [3]–[8].
Stejskal: Výzdoba: portrét ve frontispisu, 25 ilustrací v textu, špička na titulním listě: krkavec a dvě sovy. Obálka bílá s černým a červeným tiskem opatřená páskou s textem: Ilustrované vydání jubilejní. K 100. výročí 1. vydání z r. 1836. Motto v podobě: – „Dalekáť cesta má – marné volání!“ Několik druhů vazeb.
(Ku 105; St 100; Ko 100)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované — Neúplné

Z100 Obálka Strana s ilustrací

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Básně – Máj – Zlomky – Dopisy – Deník (Máchovy spisy. Sv. 2). Ed. a kom.: NOVÁK, Arne; VLČEK, Jaroslav. Výtv. a graf. podoba: ŠVABINSKÝ, Max. LAICHTER, Jan, Praha 1936, s. 102–138, 404 s., 15,5 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta. Edici pořádá a k vydání upravil Jaroslav Vlček.
Tisk: Albert Malíř.
Původní cena: 15 Kč.
Komentář: Arne Novák „Karel Hynek Mácha“, s. VII–XLVII.
Jaroslav Vlček „Poznámky“, s. 337–350.
Jaroslav Vlček „Opravy omylů tiskových“, s. [351]–[352].
Stejskal: S Máchovými kresbami a úvodem Arne Nováka. J. Laichter použil zbylého nákladu z r. 1907 vydání J. Vlčka, jen první 4 strany nahradil novými s novým titulem. Bez motta. Obálka je nová, žlutá, s hnědým nátiskem, Švabinského portrétem KHM a textem: Básně – dopisy – deník – kresby. Pouze brožované.
(Ku 106; St 101; Ko 101)
[výtisk nebyl k dispozici]
Klíč. slova: Komentované

Z101 Obálka

Máj. Ed. a kom.: SVOBODA, Emanuel; VYSKOČIL, Albert. Výtv. a graf. podoba: ALEŠ, Mikoláš; ŠTYRSKÝ, Jindřich; Štencův grafický závod. Evropský literární klub, Praha 1936, 122 s., 27,5 × 19,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez dedikace a dedikační básně. Vydal Albert Vyskočil. Obsahuje seznam pramenů a reprodukcí Alšových obrazů. V tiráži uvedeno: „Štočky zhotovil Štencův grafický závod. Typografickou úpravu a vazbu navrhl Jindřich Štyrský.“ Vydáno pro členy ELK.
Tisk: Průmyslová tiskárna.
Komentář: Albert Vyskočil „Vydavatelova poznámka“, s. 61–62.
Emanuel Svoboda „Mikoláš Aleš a K. H. Mácha“, s. 63–117.
Stejskal: V poznámce zdůvodňuje A. Vyskočil, proč je toto vydání bez dedikace a dedikační básně, a uvádí, že je to první otisk „zbavený dosud nepostradatelného přívěsku trudného rýmování“. Vyšlo pouze vázané v polopergamenové vazbě. V témže roce vyšel Máj znovu beze změny, pouze s přítiskem, že do prodeje bylo dáno 100 číslovaných výtisků. Podle Arne Sáňky, České bibliofilské tisky, díl IV., pol. 3961, vydal ELK třikrát, a sice jednou v r. 1935 a dvakrát v r. 1936. Dotisky z r. 1936 mají jiný papír.
(Ku 101; St 102; Ko 102)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované — Neúplné

Z102 Přední deska Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj. HANČ, Vojtěch (Odkaz, sv. 5), Libštát 1936, 32 s., 18,5 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání.
Tisk: Jaroslav Jiránek, Železný Brod.
Původní cena: 1,20 Kč.
Stejskal: Obálka s krajinou Máchova jezera.
(Ku 102; St 103; Ko 103)
Klíč. slova: Neúplné

Z103 Obálka

Máj (Báseň). Ed.: JANSKÝ, Karel. Výtv. a graf. podoba: MAŠEK, Václav; HÁLA, Rudolf. HRŮZA, František, Praha 1936, 70 s., 23 × 15 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Podle rukopisu a 1. vydání zredigoval Karel Janský. Mědirytiny [ve frontispisu a 4 celostránkové] vyryl Václav Mašek. Typograficky upravil Rudolf Hála. 100., jubilejní vydání.“
Tisk: Orbis 1936.
Původní cena: [110 Kč].
Náklad: Vyšlo na papíře Pannekoek ve 100 prodejných (1–100) a 20 neprodejných (I–XX) výtiscích ručně číslovaných.
Stejskal: Brožované ve světle modré obálce se štítkem označujícím jako 100. vydání.
(Ku 103; St 104; Ko 104)
Klíč. slova: Ilustrované

Z104 Obálka Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: GALANDA, Mikuláš; ROSSMANN, Zdeněk. POSPÍŠIL, JosefPAVELKA, Karel, Bratislava (Slovensko) 1936, 50 s., 21,5 × 15,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelé uvedeni jako Josef Pospíšil a Karel Pavelka. Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Bez paginace. Se 4 lepty akademického malíře Mikuláše Galandy. Grafická úprava Zdeněk Rossmann.
Tisk: Karel Kryl, Nový Jičín, lepty vytiskl Karel Somer, Praha.
Náklad: 110 [ručně] číslovaných výtisků, z nich 30 na japanu, ostatní na Pannekoeku.
Původní cena: Na japanu 70 Kč, na holandu 50 Kč.
Stejskal: Pouze brožované. Výzdoba: 1 lept ve frontispisu, 3 celostránkové, 1 dřevoryt na obálce.
(Ku 108; St 105; Ko 105)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z105 Obálka Ilustrace

Máj (Báseň). Ed.: BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Výtv. a graf. podoba: PROCHÁZKA, Antonín; KUBÍČEK, Ruda. Skupina moravských knihomilů, Prostějov, 31. květen 1936, 66 s., 25 × 17,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace a dedikační básně. Vydal Bedřich Beneš Buchlovan. Na titulní straně uvedeno: „Na oslavu stého výročí prvního vydání básně Máj a k uctění nesmrtelné památky Karla Hynka Máchy obětuje v měsíci květnu 1936 Skupina moravských bibliofilů.“ V tiráži uvedeno: „Dvanácti kresbami doprovodil A. Procházka, typografická úprava Ruda Kubíček. Na van Gelderu Zonen vydáno pro účastníky VIII. schůzky Skupiny moravských knihomilů v Prostějově dne 31. 5. 1936 jako soukromý neprodejný tisk se vtištěným jménem majitele.“
Tisk: Družstvo knihtiskárny, Hranice, kresby světlotiskem reprodukoval a vytiskl M. Schulz, Praha.
Náklad: 180 výtisků.
Stejskal: Dvoubarevný tisk. Šité archy vloženy do tuhé bílé obálky s červeným tiskem. Pouze brožované.
(Ku 109; St 106; Ko 106)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z106 Obálka Frontispis

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: LACINA, Bohdan; ZYKMUND, Václav. MÜLLER, František Jan (Lis knihomilův, sv. 7), Praha 1936, 56 s., 15 × 9,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez paginace jako 28 dvojlistů. Bez dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „Vydáno na pamět stého výročí smrti básníkovy. Rytiny B. Laciny, koláže V. Zykmunda. Osnovu knihy navrhl a na ručním lisu vytiskl F. J. Müller.“
Tisk: F. J. Müller.
Náklad: 100 číslovaných výtisků.
Původní cena: [150 Kč].
Stejskal: Výzdoba: rytina v titulu a 6 celostránkových rytin, 2 celostránkové koláže tištěné heliogravurou jako předsádky. Každý díl básně tištěn na jinobarevném tenkém japanu. Kartonováno. V. Zykmund vyprávěl autorovi tohoto soupisu v r. 1982: „Papír objednával Müller přímo z Japonska, stejně jako papír na vazbu a černý ochranný obal. Barvy papíru jsme rozlišovali podle jednotlivých částí Máje, aby odpovídaly obsahu. Na určení barev jsme všichni tři (Lacina, Müller a já) přemýšleli tři večery. Tisk rytin jsme prováděli velmi primitivně – s Lacinou válečkem na nudle, který jsme drželi každý za jeden konec. Za ilustrace jsme dostali já a Lacina – každý po dvou výtiscích jako honorář.“
(Ku 107; St 107; Ko 107)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z107 Titulní strana Ilustrace na předsádkách Ilustrace 2 Ilustrace 3

Máj (Báseň). Ed.: BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Výtv. a graf. podoba: SVOLINSKÝ, Karel. ŠMIDT, Vilém (Máj, sv. 1), Praha 1936, 70 s., 15,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Vydáno ke stému výročí básníkova úmrtí. Edici řídí a vydal Bedřich Beneš Buchlovan. V tiráži uvedeno: „Typograficky upravil a dřevorytem vyzdobil K. Svolinský.“
Tisk: Družstvo knihtiskárny, Hranice.
Náklad: 400 výtisků, z nich 100 na van Gelderu [ručně] číslovaných.
Původní cena: Brož. na van Gelderu 20 Kč, na ofsetu 15 Kč.
Stejskal: Výzdoba: obálka typografická, značka edice, frontispis, šité archy, bílá obálka s černým tiskem. Též původní polopergamenová vazba. Ve vydání jsou necitlivé, ba i hrubé zásahy do textu a hrubé tiskové chyby. Například na s. 11 – široširé – anděl – na jaře – v krajinu ticho – hluboký dech atd.
(Ku 110; St 108; Ko 108)

Z108 Obálka Frontispis

Máj (Báseň). In: Bibliofil, roč. 13. Ed.: BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Výtv. a graf. podoba: KUBÍČEK, Ruda. Grafický klub pro Moravu, Uherské Hradiště 1936, 62 s., 12,5 × 9 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. V tiráži uvedeno: „Věrný přetisk 1. vydání Máje od Karla Hynka Máchy přehlédl BBB [Bedřich Beneš Buchlovan]. S kresbou [ve frontispisu] a v typografické úpravě Rudy Kubíčka. Vydáno pouze jako příloha časopisu Bibliofil v jubilejním roce Máchově.“ Vydáno samostatně jako brožované, ale vzácně se též dochovaly jednotlivé nerozřezané archy v přílohách Bibliofila.
Tisk: Karel Kryl, Nový Jičín.
Náklad: 650 výtisků na antiku.
Stejskal: Máj vycházel (v arších č. 2–9) jako příloha časopisu Bibliofil v jubilejním roce Máchově. Původní titulní list s chybným textem „V Praze 1836“ byl nahrazen opraveným textem „V Uh. Hradišti 1936“. Za těmito tituly další titul: Mág. Báseň od Karla Hynka Máchy. W Praze 1836. Pouze brožované.
(Ku 97; St 109; Ko 109)

Z109 Frontispis

Mág (Báseň). Ed.: BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Výtv. a graf. podoba: ŠTIKA, Karel; KUBÍČEK, Ruda. BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich, Uherské Hradiště 1936, 62 s., 12,5 × 9 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Věrný přetisk 1. vydání Máje přehlédl BBB [Bedřich Beneš Buchlovan]. Graficky doprovodil Karel Štika. Typograficky upravil Ruda Kubíček. Jako soukromý a neprodejný tisk věnuje svým přátelům bibliofilům Bedřich Beneš Buchlovan.“
Tisk: Kryl a Scotti, Nový Jičín.
Náklad: 33 výtisků na ručním papíře.
Stejskal: Dva dvoustránkové irisově tištěné linoryty. Irisové předsádky. Použito sazby z vydání v časopisu Bibliofil [v této databázi č. 109]. Pouze brožované.
(Ku 98; St 110; Ko 110)

Z110 Obálka Titulní strana Ilustrace

Máj. Ed.: BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Výtv. a graf. podoba: KUBÍČEK, Ruda; PROCHÁZKA, Antonín. ŠTĚRBA, Josef H., Uherské Hradiště 1936, 64 s., 13 × 9 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Tento věrný přetisk 1. vydání zredigoval BBB [Bedřich Beneš Buchlovan]. Rytina od Antonína Procházky. Typograficky upravil Ruda Kubíček. V jubilejním roce Máchově jako soukromý a neprodejný tisk.“ Bez obálky, papírový ochranný obal bez zdobení.
Tisk: Karel Kryl, Nový Jičín.
Náklad: 33 výtisků na ručním papíře.
Stejskal: 1. titulní list: Karel Hynek Mácha. Máj. V Uherském Hradišti 1936. 2. titulní list: Mág. Báseň od Karla Hynka Máchy. Dalekáť cesta má! Marné volání!! V Praze 1836. Použito sazby z vydání v Bibliofilu [v této databázi č. 109]. Pouze brožované.
(Ku 111; St 111; Ko 111)

Z111 Titulní strana Ilustrace

Máj (Báseň). BAČKOVSKÝ, Jindřich (Jindřicha Bačkovského Československá národní četba, sv. 12), Praha 1936, 40 s., 18 × 13 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatel uveden jako Jindřich Bačkovský, Československé knihkupectví, antikvariát a nakladatelství. V tiráži uvedeno: „Otisk vydání z r. 1836, upraveno nynějším pravopisem.“ 6. vydání.
Tisk: Fr. Rebec.
Původní cena: Brož. 1,50 Kč, váz. 6,50 Kč.
Stejskal: Stereotypní Bačkovského vydání. Obálka červenohnědá s hnědým tiskem.
(Ku 96; St 112; Ko 112)

Z112 Obálka

Máj (Báseň). Ed.: KRČMA, František. Výtv. a graf. podoba: BOUDA, Cyril; KALÁB, Method; JAŠKA, Jiří. Klub zaměstnanců Léčebného fondu veřejných zaměstnanců, Praha 1936, 78 s., 23 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Text přehlédl dr. Fr. Krčma. Mědirytem vyzdobil Cyril Bouda. Typograficky upravil Method Kaláb. Klub zaměstnanců Léčebného fondu veřejných zaměstnanců v Máchově roce pro své členy jako soukromý neprodejný tisk.“
Tisk: Průmyslová tiskárna.
Náklad: 165 [ručně] číslovaných výtisků na Pannekoeku.
Stejskal: Ve 4 výtiscích jsou originální kresby Jiřího Jašky, a sice: ve 3 výtiscích po dvou kresbách, v 1 výtisku jedna kresba. Obálka šedá s černým textem. Brožované.
(Ku 104; St 113; Ko 113)

Z113 Obálka Ilustrace

Máj. Výtv. a graf. podoba: PORTMAN, Josef; KONŮPEK, Jan. PORTMAN, Josef, Litomyšl 1936, 52 s., 51 × 34 cm.

(více)

Poznámka: Bez paginace. Bez dedikační básně a Poznamenání.
Tisk, náklad – v tiráži uvedeno: J. Portman „vytiskl ručně literou po liteře podle pravítka tento jediný výtisk své ženě Martě v upomínku na 2. srpna 1936.“
Stejskal: Výzdoba: 14 původních barevných kreseb Jana Konůpka a ediční značka J. P. Celostránkový patitul, protititul přecházející do kresleného titulu, 2 viněty pro věnování, celostránková úvodní a 6 zavěrečných vinět, viněta v tiráži a celostránková závěrečná. Papír van Gelder. Dvoubarevný tisk. Kartonováno se štítkem. Později byla část věnování vyškrabána, takže zůstalo jen „s[vé ženě] v upomínku na [2.] srpna 193[6]“. Je to lajdácký, nezodpovědný přetisk, z hlediska literárního naprosto bezcenný. Změny ve slovosledu, vynechaná slova, verše i celé sloky, na jiných místech znovu vytištěny verše nebo části slok apod. V Intermezzu I. vložil Portman vlastní verš: Havran „Já se na něj těším zas“. Použito popisu z knihy: Antonín Grimm, Tiskař Josef Portman. Soupis jeho tisků. Praha, Památník národního písemnictví 1972, položka 161. Majetek Památníku národního písemnictví v Praze.
(Ku neuvádí; St 114; Ko 114)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z114

Máj (Báseň). In: MÁCHA, Karel Hynek: Dílo Karla Hynka Máchy. Ed. a kom.: KRČMA, František. Výtv. a graf. podoba: MUZIKA, František; BOUDA, Cyril. BOROVÝ, František (Pantheon. Vzorná vydání spisovatelů domácích a cizích, sv. 50–52), Praha [1936], s. 11–48, 362, 382, 462 s., 17 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Ponecháno vročení původních svazků (sv. 1: 1928; sv. 2: 1928; sv. 3: 1929). Text upravil a poznámkami opatřil dr. Fr. Krčma. Jako redaktoři knižnice uvedeni Jan Vojtěch Sedlák a Eduard Bass.
Tisk: Polygrafia, Brno 1928–1929.
Původní cena: 50 Kč.
Komentář: František Krčma „Poznámky“, sv. 1, s. 299–352; sv. 2, s. 337–379; sv. 3, s. 395–445.
Stejskal: Grafická úprava, nakladatelská značka Cyril Bouda. Souborné vydání tří dílů Máchova díla vyšlých v r. 1928–1929 v edici Pantheon, označeno jako jubilejní svazek Máchova díla, vydal Fr. Borový. Podle reklamního oznámení nakladatele vyšlo jako jubilejní svazek Máchova díla ke 100. výročí vydání Máje a Máchova úmrtí v roce 1936 v jednom svazku a vazbě podle návrhu Fr. Muziky. Celoplátěná vazba, fialová s černým tiskem, černý, papírový ochranný obal. – Vzhledem k datu vydání a Muzikově původní vazbě považuji toto vydání za samostatné, i když jde o „vazbové“ spojení díla vydaného v r. 1928–1929.
(Ku neuvádí; St 115; Ko 115)
Klíč. slova: Komentované

Z115 Přední deska Frontispis, Titulní strana

Máj (Báseň). Ed.: JANSKÝ, Karel. Výtv. a graf. podoba: BOUDA, Cyril; MAŠEK, Václav. JANSKÁ, Erna (Hyperion, sv. 4), Praha 1937, 70 s., 14,5 × 8,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Vyšlo po šesté jako čtvrtý svazek knihovny Hyperion. Text zrevidoval Karel Janský, dřevoryty vyryl Václav Mašek, typograficky upravil Rudolf Hála, vazbu navrhl C. Bouda.“ Hnědý kartonový přebal.
Tisk: K. Kryl, Nový Jičín.
Náklad: 1500 výtisků na dílovém velínu.
Stejskal: Frontispis a nakladatelskou značku vyryl Václav Mašek. Obálka žlutá. Původní celokožená vazba A. Tvrdého.
(Ku 112; St 116; Ko 116)
Klíč. slova: Ilustrované

Z116 Přední deska Frontispis

Máj. Výtv. a graf. podoba: ŠTYRSKÝ, Jindřich. TEYTZ, KarelJIROUT, AloisKOZÁK, František, Praha 1937, 56 s., 24,5 × 16,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez paginace. Bez motta, dedikace a dedikační básně. Pevný papírový přebal. Na titulní straně uvedeno: „Upravil a čtyřmi [ručně] kolorovanými kresbami vyzdobil Jindřich Štyrský.“
Tisk: Orbis.
Náklad: 40 [na van Gelderu ručně] číslovaných výtisků.
Původní cena: Brožované 150 Kč.
Stejskal: Výtisky podepsány Jindřichem Štyrským.
(Ku 113; St 117; Ko 117)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z117 Titulní strana Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj. Ed. a kom.: HIKL, Karel; PALA, František. Výtv. a graf. podoba: ŠVABINSKÝ, Max. LAICHTER, Jan (Světla. Výbor souvislé četby školní, sv. 2), Praha 1937, 64 s., 17 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Příloha: reprodukce fotografie rybníku u Doks jakožto „dějiště Máchova Máje“. Jako redaktor edice Světla uveden Jan Čeněk. Na s. 4 uvedeno jako 4. vydání.
Tisk: Blahoslav.
Původní cena: Brož. 5 Kč.
Komentář: Karel Hikl „Úvod“, s. 5–24.
František Pala „Mácha v české hudbě", s. 25–26.
Stejskal: Obálka nažloutlá s portrétem KHM od M. Švabinského.
(Ku 114; St 118; Ko 118)
Klíč. slova: Komentované

Z118 Obálka

Máj (Romantická báseň). Ed. a kom.: ŠEBA, Vojtěch. Výtv. a graf. podoba: VROBEL, František. ŠEBA, Vojtěch, Praha 1937, 56 s., 20,5 × 15 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na titulní straně uvedeno jako 2. vydání. Předmluva nakladatele převzata z jeho 1. vydání.
Tisk: František Rebec.
Komentář: Vojtěch Šeba „Předmluva“, s. [5].
Stejskal: Výzdoba: barevná kresba ve frontispisu, 9 černobílých v textu a nakladatelská značka v titulním listě. Původní vazba v šedém režném plátně s kresbou.
(Ku 115; St 119; Ko 119)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované — Neúplné

Z119 Přední deska Frontispis Titulní strana

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Ed. a kom.: POLÁK, Karel. Státní nakladatelství (Kytice, sv. 21), Praha 1938, s. 12–33, 70 s., 20,5 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace a dedikační básně. Vydavatel Karel Polák. Uvedeno jako 2. vydání. Jako redaktoři edice Kytice uvedeni Hugo Siebenschein a Pavel Sula.
Tisk: Státní nakladatelství.
Původní cena: Váz. 5,50 Kč.
Komentář: Karel Polák „Úvodem“, s. 5–10.
Karel Polák „Poznámky“, s. 46–58.
Karel Polák „Slovníček“, s. 63–67.
Stejskal: Původní vazba poloplátěná v zelené barvě. Zbytek nákladu za okupace opatřen razítkovým přetiskem: „Školní“.
(Ku 116; St 120; Ko 120)
Klíč. slova: Neúplné — Komentované

Z120 Přední deska

Máj (Báseň). BAČKOVSKÝ, Jindřich (Národní četba československá, sv. 12), Praha [1939], 40 s., 19 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatel uveden jako Jindřich Bačkovský, České národní knihkupectví, antikvariát a nakladatelství. Na přebalu vročení 1940. Na straně [4] uvedeno: „Otisk vydání z r. 1836 upravený nynějším pravopisem. 8. vydání v Bačkovského Národní četbě.“
Tisk: František Rebec.
Původní cena: Brož. 1,50 Kč, váz. 6,50 Kč.
Stejskal: 7. vydání. Změna na titulním listu v označení nakladatele proti vydání z r. 1936, též v původní poloplátěné vazbě s textem: „1940. Odkaz národu.“
(Ku 117; St 121; Ko 121)

Z121 Přední deska

Máj – Maj. Ed.: BALYCKYJ, Fedor; KRČMA, František. BALYCKYJ, Fedor, Praha 1939, 92 s., 21,5 × 15 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové ukrajinsko-české vydání Máje. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Úvodní poznámka na frontispisu česky a ukrajinsky, v ní uvedeno: „Do ukrajinštiny přeložil Fedor Balyckyj. Český text přehlédl podle I. vydání a rukopisu Dr. František Krčma. Vydal vlastním nákladem překladatel za pomoci subskribentů, jimž tuto děkuje.“ Průhledný papírový přebal.
Tisk: Zadruha.
Náklad: Neuveden, mimo náklad 100 číslovaných výtisků na similijapanu.
Původní cena: Číslovaný váz. výtisk 100 K, brož. 40 K, na ofsetu 25 K.
Stejskal: Kniha obsahuje trojí text Máje: ukrajinský, český a ukrajinský překlad v přepise. Původní vazba celokožená nebo z balonového hedvábí od Josefa Kašpara.
(Ku 200; St 122; Ko 122)
Klíč. slova: Neúplné

Z122 Obálka Přední deska

Máj. Ed. a kom.: STANĚK, Josef. Dědictví Havlíčkovo (Knihovna středoškolské četby, sv. 2), Brno 1939, 64 s., 18 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. V tiráži uvedeno: „Úvodem a poznámkami opatřil prof. dr. Josef Staněk. S básníkovou podobiznou a ukázkou rukopisu.“ Jako redaktor edice Knihovna středoškolské četby uveden Josef Staněk.
Tisk: Občanská tiskárna.
Komentář: Josef Staněk „Karel Hynek Mácha a jeho Máj“, s. 5–22.
Josef Staněk „Poznámky“, s. 55–61.
Původní cena: Brož. K 4, –.
Stejskal: Obálka černošedá s obrázkem Myslbekova pomníku KHM na Petříně.
(Ku 119; St 123; Ko 123)
Klíč. slova: Komentované

Z123 Obálka

Máj. Ed.: AMBROS, Vladimír. Dědictví Havlíčkovo, Brno 1939, 32 s., 17,5 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace a Poznamenání. Bez obálky. Na první straně uvedeno: „Zhudebnil ředitel Vl[adimír] Ambros.“ Na poslední straně uvedeno: „Zvláštní otisk z brožury K. H. Mácha ‚Máj‘.“ Neobsahuje notaci.
Tisk: Občanská tiskárna, Brno.
(Ku 120; St 124; Ko 124)

Z124

Máj. JIRÁNEK, Jaroslav (Odkaz, sv. 5), Železný Brod 1939, 64 s., 18 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: S vročením na některých výtiscích: 1940. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. V původní vazbě přívazek: V. Hálek: Večerní písně (s. 3–17).
Tisk: Jaroslav Jiránek, Železný Brod.
Původní cena: Brož. 1,20 K.
Komentář: Josef Staněk „Úvod“, s. 5–22.
Josef Staněk „Poznámky“, s. 55–61.
Stejskal: Na obálce obrázek máchovské krajiny. Vycházelo v několika dotiscích, které se od sebe liší drobnými typografickými úpravami titulního listu a tiráže, rozdíly v umístění stránkování, textem na s. 27, 4. zpěv, 2. verš „léto vzpanulo“, v jiných výtiscích správně „vzplanulo“. Další rozdíly jsou v obálkách různé barvy, velikosti nakladatelské značky na poslední straně obálky, u některých výtisků je na 3. straně obálky přehled knih vydaných v edici Odkaz. – Považuji za jedno vydání.
(Ku 121; St 125; Ko 125)
Klíč. slova: Neúplné — Komentované

Z125 Obálka 1 Titulní strana 1 Obálka 2 Titulní strana 2

Máj. Ed. a kom.: RUTTE, Miroslav. Výtv. a graf. podoba: HETTEŠ, Josef Ferdinand; KÖRBER, Pavel; LIEBSCHER, Adolf; SLABÝ, František; ČERNÝ, Věnceslav. KOBER, Ignác Leopold, Praha [1939], 62 s., 23,5 × 17 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace a dedikační básně. S vročením 1936. S ilustracemi V. Černého, J. Hetteše, P. Körbra, A. Liebschera a F. Slabého. Podobizna KHM od F. Slabého.
Tisk: I. L. Kober.
Původní cena: Brož. 9 K, váz. 18 K.
Komentář: Miroslav Rutte „Milostný hlas nicoty“, s. [3]–[8].
Stejskal: 1 portrét ve frontispisu, 25 ilustrací v textu. Několik druhů původních vazeb. Od vydání z r. 1936 se liší takto: Vydání 1936, č. Z100 soupisu: a) archy: frontispis, titul a 4 strany úvodu tvoří 1. arch. Dvě zbývající strany úvodu jsou přilepeny jako samostatný list; b) špička na titulní straně: krkavec s křídly a dvě sovy; c) sazba je posunuta doprava od letopočtu 1936; d) výška zrcadla sazby 14 cm; e) strana 48, 2. verš shora „strom lhal“; f) formát 23,8 × 17,5 cm brožované; g) text na zadní straně obálky: cena 7,50 Kč, vázané 15 Kč. Vydání 1939: a) archy: frontispis a titul tvoří 2 listy. 1. arch obsahuje úvod, 3 listy a 5 listů s částí textu Máje; b) u krkavce chybějí obě křídla; c) sazba motta umístěna téměř uprostřed nad letopočtem. V označení knihtiskárny není dotištěno písmeno I; d) výška sazby 13,7 cm e) strana 48, 2. verš shora „stromlhal“; f) formát 23,4 × 17 cm; g) cena výtisku brožovaného 9 K, vázaného 18 K. (Ku 122; St 126; Ko 126)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné — Komentované

Z126 Frontispis Titulní strana

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: BOUDA, Cyril. STRNAD, František (Růžový palouček, sv. 1), Praha (Vinohrady) [1939], 64 s., 19,5 × 12 cm.

(více)

Poznámka: S vročením: 1940. V tiráži uvedeno: „Typograficky upravil a dřevoryty vyryl [frontispis a 2 v textu] Cyril Bouda.“
Tisk: Družstvo knihtiskárny v Hranicích.
Náklad: Neuveden, mimo náklad 100 [ručně] číslovaných na ručním holandském papíře [podepsaných grafikem].
Původní cena: Brož. na van Gelderu 48 K, na velínu 24 K.
Stejskal: Dvoubarevný tisk. Volné archy ve světle žluté obálce s modrým textem a záložkou se seznamem knih.
(Ku 123; St 127; Ko 127)
Klíč. slova: Ilustrované

Z127 Obálka Titulní strana Frontispis Ilustrace, s. [14]

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj a jiné básně. Výtv. a graf. podoba: DILLINGER, Petr. Nakladatelské družstvo Máje, Praha [1939], s. 5–36, 120–122, 158, 160 s., 15 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta a dedikace, dedikační báseň jako „Přípis k Máji K. H. Máchy“ na s. 120–122, Poznamenání na s. 158. Pokračuje v linii Ottových vydání od r. 1897. Soupis Julie Kuncové vřazuje toto vydání do r. 1947, avšak už dříve je uvádí František Krčma ve svém katalogu s vročením 1939 (F. Krčma: Průvodce máchovskou výstavou v Nové Pace 3. 5. – 31. 5. 1942, Nová Paka 1942, s. 7, pol. 141). Více variant přebalu.
Tisk: Neuveden.
Původní cena: Brož. 5 K.
Stejskal: Družstvo Máje odkoupilo původní sazbu vydání z Ottovy Světové knihovny, sv. 8–9a, b, c, použilo ji pro své vydání a upravilo pouze titul a obálku. V původní poloplátěné vazbě s kresbou P. Dillingera na přebalu.
(Ku 166; St 128; Ko 128)

Z128 Obálka Přední deska Jiná varianta přebalu

Máj (Báseň). Ed.: BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Výtv. a graf. podoba: SVOLINSKÝ, Karel. ŠMIDT, Vilém (Máj, sv. 1), Praha 1939, 68 s., 16 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Typograficky upravil a dřevorytem vyzdobil Karel Svolinský.“ 2. vydání. Průhledný papírový přebal.
Tisk: Družstvo knihtiskárny, Hranice.
Náklad: 500 výtisků, z toho 30 na Pannekoeku ručně číslovaných.
Původní cena - Stejskal: Číslované výtisky 18 K, nečíslované na ofsetu 9 K, v kůži 36 K a polopergamenové vazbě 20 K.
Stejskal: Výzdoba: typografická obálka, dřevoryt ve frontispisu, vydavatelská značka [kresba], šité archy, bílá obálka s přebalem s textem a se záložkami se seznamem knih edic Máj a Kytice.
(Ku 125; St 129; Ko 129)

Z129 Obálka Přední deska Frontispis

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: VROBEL, František. ŠEBA, Vojtěch, Praha (Strašnice) [1939], 56 s., 19 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Soupis Julie Kuncové vřazuje toto vydání do r. 1943, avšak už dříve je uvádí František Krčma ve svém katalogu s vročením 1939 (F. Krčma: Průvodce máchovskou výstavou v Nové Pace 3. 5. – 31. 5. 1942, Nová Paka 1942, s. 7, pol. 145).
Tisk: Prota.
Stejskal: Ilustroval František Vrobel jako č. 119 s touto změnou: na titulní straně je místo nakladatelské značky kresba ze záhlaví 1. zpěvu. 1 barevná kresba ve frontispisu, 10 kreseb v textu. Vázané v původní bílé celoplátěné vazbě s černo-červeným textem a kresbou ze záhlaví 1. zpěvu.
(Ku 152; St 130; Ko 130)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z130 Přední deska Ilustrace

Máj (Báseň). Ed.: BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Výtv. a graf. podoba: SVOLINSKÝ, Karel. ŠMIDT, Vilém (Kytice, sv. 5), Praha prosinec 1939, 74 s., 23 × 15,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Čtyři dvoubarevné celostránkové litografie a typografická úprava Karla Svolinského.“ Jako redaktor edice Kytice uveden Vilém Šmidt.
Tisk: Karel Kryl, Kroměříž, litografie Průmyslová tiskárna, Praha.
Náklad: 300 výtisků na papíře Pannekoek, z nich 100 ručně číslovaných.
Původní cena: K 60, váz. v kůži K 150.
Stejskal: Obálka bílá s černým tiskem, záložky se seznamy knih edice Kytice a Máj.
(Ku 124; St 131; Ko 131)
Klíč. slova: Ilustrované

Z131 Obálka Přední deska Ilustrace, s. [46] Ilustrace, s. [64]

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: KOBLIHA, František. PORTMAN, Josef, Litomyšl [1940], [6], 41, [3] s., 23 × 16 cm.

(více)

Poznámka: S vročením 1939. Bez paginace. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Unikát.
Tisk, náklad – uvedeno v tiráži: Josef Portman na ručním lisu [„…tento jediný výtisk sobě pro radost 1939“].
Stejskal: Výzdoba František Kobliha: 3 původní kresby: uhlem proti titulu, kolorovaná viněta v titulu, jednobarevná závěrečná viněta. Papír holand, dvoubarevný tisk, kartonováno, bez štítku. – Původně vytištěno: Vyzdobila Milada Marešová. Poněvadž Portman nedocílil, aby knihu vyzdobila Marešová, škrtl text o autorce výzdoby perem. Později podepsal František Kobliha. V r. 1953 prodal Portman knihu sběrateli Josefu Kučerovi, který rovněž s výzdobou u M. Marešové neuspěl. Proto požádal Františka Koblihu, který knihu vyzdobil a doplnil text o výzdobě. Soukromý majetek. Použito popisu z knihy Antonín Grimm, Tiskař Josef Portman. Soupis jeho tisků. Praha, Památník národního písemnictví 1972, položka 312.
(Ku neuvádí; St 132; Ko 132)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Neúplné — Ilustrované

Z132

Máj (Báseň). Ed. a kom.: KRČMA, František. Výtv. a graf. podoba: ŠTIKA, Karel. ERBERT, FrantišekJIŘIČKA, JosefBENEŠ, Emil (Odkazy, sv. 1), Jičín — Hořice 1940, 76 s., 24 × 16 cm.

(více)

Poznámka: Na titulní straně uvedeno: „Ve znění 1. vydání z r. 1836. S doslovem dr. Františka Krčmy. S dřevoryty Karla Štiky.“
Tisk: Fr. Erbert, Hořice.
Náklad: 150 [ručně] číslovaných výtisků na ofsetu.
Komentář: František Krčma „Vztahy Máchovy k Hořicku a Jičínsku...“, s. [71]–[74], s datací a místem „V Praze dne 25. listopadu 1939.“
Stejskal: Výzdoba: frontispis, 1 dřevoryt v textu, 1 závěrečná viněta. Volné archy v bílé tuhé obálce s titulem: Karel Hynek Mácha. Máj. Z téže sazby bylo vytištěno pro každého z vydavatelů 10 ručně číslovaných výtisků se změněnou tiráží: uvedeno, že bylo tištěno pro jednotlivé editory.
(Ku 130; St 133; Ko 133)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z133 Obálka

Máj (Báseň). BAČKOVSKÝ, Jindřich (Bačkovského Národní četba, sv. 12), Praha 1940, 40 s., 17 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatel uveden jako Jindř. Bačkovský, České národní knihkupectví, antikvariát a nakladatelství. Bez vročení. Na straně [4] uvedeno: „Otisk vydání z r. 1836 upravený nynějším pravopisem.“
Tisk: František Rebec.
Původní cena: Brož. 2 K.
Stejskal: Po zákroku cenzury byla pořízena nová obálka, bílá s červeným pruhem dole, modrým titulem a záložkou. Též v původní poloplátěné vazbě s textem: 1940. Odkaz národu. 8. vydání.
(Ku 126; St 134; Ko 134)

Z134 Původní obálka Nová obálka

Máj. Ed. a kom.: NOVOTNÝ, Miloslav. Výtv. a graf. podoba: KONŮPEK, Jan. JANOUT, Karel, Kladno 1940, 78 s., 20,5 × 15,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Jan Konůpek vyzdobil knihu čtyřmi lepty a pěti kresbami.“
Tisk: Karel Kryl, Kroměříž.
Náklad: 150 [ručně] číslovaných výtisků [na Pannekoeku].
Původní cena: Brož. 40 K.
Komentář: Miroslav Novotný „Věčně živý...“, s. 71–72.
Stejskal: Titul dvoubarevný. Volné archy, bílá obálka. Vázané nevyšlo.
(Ku 128; St 135; Ko 135)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z135 Obálka Ilustrace 1 Ilustrace 2 Ilustrace 3

Máj. Ed. a kom.: NOVOTNÝ, Miloslav. JANOUT, Karel, Kladno 1940, 78 s., 20,5 × 15,5 cm.

(více)

Tisk: Karel Kryl, Kroměříž, kresby heliogravurou reprodukoval Karel Janout.
Náklad: 200 [ručně] číslovaných výtisků [na Pannekoeku].
Původní cena: Brož. K 40.
Komentář: Miloslav Novotný „Věčně živý...“, s. 71–72.
Stejskal: Výzdoba: Čtyři pastelové celostránkové kresby Karla Součka. Volné archy, obálka světle zelená. Vázané nevyšlo.
(Ku 129; St 136; Ko 136)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z136 Obálka Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj. Ed. a kom.: RUTTE, Miroslav. Výtv. a graf. podoba: HETTEŠ, Josef Ferdinand; LIEBSCHER, Adolf; KÖRBER, Pavel; SLABÝ, František; ČERNÝ, Věnceslav. KOBER, Ignác Leopold, Praha 1940, 52 s., 23,5 × 17 cm.

(více)

Poznámka: S ilustracemi V. Černého, J. Hetteše, P. Körbra, A. Liebschera a F. Slabého. S podobiznou KHM od F. Slabého.
Tisk: Josef Čermák.
Původní cena: Brož. 9 K, původní vazba 18 K.
Komentář: Miroslav Rutte „Milostný hlas nicoty“, s. [3]–[8].
Stejskal: Výzdoba: portrét ve frontispisu, 25 ilustrací v textu. Titul dvoubarevný. Stejná sazba jako ve vydání 1939 (viz s. 48 „stromlhal“).
(Ku 131; St 137; Ko 137)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z137 Obálka

Máj. Ed. a kom.: KARÁSEK ZE LVOVIC, Jiří. Výtv. a graf. podoba: HANZL, Josef. KROPÁČ, LadislavKUCHARSKÝ, Otto, Praha 1940, 62 s., 18 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelé uvedeni jako Kropáč a Kucharský. Bez dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „První kritické vydání uspořádal Jiří Karásek ze Lvovic. Šesti dřevoryty [a nakladatelskou značkou na titulním listě] vyzdobil Josef Hanzl.“ Text veršů 713, 716 a 721 „Vůdce zhynul! – vůdce zhynul! –" nahrazen pomlčkami. Průhledný igelitový přebal.
Tisk: Propaganda.
Původní cena: [Váz. 25 K].
Komentář: Jiří Karásek ze Lvovic „Doslov“, s. 58–62.
(Ku 132; St 138; Ko 138)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované — Neúplné

Z138 Přední deska Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Výtv. a graf. podoba: KLIMÁNEK, Václav. PETRŮ, Gustav, Praha 1940, s. 5–51, 80 s., 21 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikační básně.
Tisk: Jan Kobes a synové.
Původní cena: Brož. 8 K, váz. 15 K.
Stejskal: Výzdoba: 5 ilustrací v textu. Původní vazba poloplátěná. Na přebalu obrázek kvetoucích stromů jako na obálce brožovaného vydání.
(Ku 133; St 139; Ko 139)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z139 Titulní strana Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Básně (Máj, písně, znělky, rozmanité básně, prvotiny, zlomky). Ed. a kom.: BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Výtv. a graf. podoba: MAŠEK, Václav. STRNAD, František (Růžový palouček, sv. 6), Praha (Vinohrady) 1940, s. 5–44, 258 s., 18 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Na titulní straně uvedeno: „Uspořádáno podle kritického vydání prof. Dr. Jaroslava Vlčka; znění textu se přidržuje vydání Dr. Františka Krčmy.“ V tiráži uvedeno: „Kresbami vyzdobil a upravil Václav Mašek.“ Jako redaktor knižnice Růžový palouček uveden Bedřich Beneš Buchlovan. Měkký papírový přebal. Svazek byl roku 1940 doprovozen svazkem Prosa.
Tisk: Müller a spol., Turnov.
Původní cena: Váz. 36 K.
Komentář: [Bedřich Beneš Buchlovan] „Poznámka“, s. [258]
Stejskal: K Máji 3 kresby. Původní celoplátěná vazba s přebalem.
(Ku 134; St 140; Ko 140)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z140 Přebal Frontispis Ilustrace

Máj (Báseň). Ed.: BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Výtv. a graf. podoba: SVOLINSKÝ, Karel. ŠMIDT, Vilém (Máj, sv. 1), Praha 1940, 70 s., 15,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Text přehlédl B/B/B [Bedřich Beneš Buchlovan], typograficky upravil a kresbami vyzdobil Karel Svolinský.“ 3. vydání. Jako redaktor knižnice uveden Vilém Šmidt.
Tisk: Družstvo knihtiskárny, Hranice.
Náklad: 500 výtisků, z nich 30 na ručním papíře Pannekoek [ručně] číslovaných.
Původní cena – Stejskal: Přednostní výtisk 30 K, brožovaný 9 K, v polopergamenové vazbě 20 K, v kůži 36 K.
Stejskal: Výzdoba: 4 celostránkové kresby, nakladatelská značka v tiráži. Šité archy, obálka bílá s titulem a se záložkami se seznamem knih.
(Ku neuvádí; St 141; Ko 141)
Klíč. slova: Ilustrované

Z141 Vazba Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj (Báseň). Ed.: BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Výtv. a graf. podoba: SVOLINSKÝ, Karel. ŠMIDT, Vilém (Máj, sv. 1), Praha 1940, 70 s., 15,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Text přehlédl B/B/B [Bedřich Beneš Buchlovan], typograficky upravil a vyzdobil Karel Svolinský.“ 4. vydání. Jako redaktor knižnice uveden Vilém Šmidt.
Tisk: Karel Kryl, Kroměříž 1940.
Náklad: 500 výtisků, z toho 30 [ručně] číslovaných na papíře Old Kentucky.
Původní cena: Přednostní výtisk 30 K, na ofsetu 9 K.
Stejskal: Výzdoba: typografická úprava, kresba ve frontispisu a v tiráži, šité archy, původní bílá obálka s titulem a záložkami.
(Ku 135; St 142; Ko 142)
Klíč. slova: Ilustrované

Z142 Obálka Frontispis

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: MAŠEK, Václav. PORTMAN, Josef, Litomyšl 1940, [2], 41, [3] s., 23 × 16 cm.

(více)

Poznámka: Bez paginace. Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Unikát.
Tisk: Josef Portman, vytištěno z ručního lisu.
Náklad: 1 výtisk.
Stejskal: Výzdoba: 11 původních barevných kreseb, a sice viněta na přední desce vazby, exlibris Marta Portmanová na přídeští, úvodní viněta na patitulu a protititulu, 5 závěrečných vinět v textu, závěrečná viněta v tiráži na zadní desce vazby. Dvoubarevný tisk, papír holand, celopergamenová vazba. Portman vytiskl Máj v roce 1940, a sice dva výtisky. Jeden s vročením 1939 pro Miladu Marešovou je popsán pod č. 132, druhý s vročením 1940 je popsán zde. Tento výtisk má odlišné řešení a změněnou tiráž. – Použito popisu z knihy Antonín Grimm. Tiskař Josef Portman. Soupis jeho tisků. Praha, Památník národního písemnictví 1972, položka 137.
(Ku neuvádí; St 143; Ko 143)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Neúplné — Ilustrované

Z143

Máj. BAČKOVSKÝ, Jindřich (Bačkovského Národní četba, sv. 12), Praha 1941, 40 s., 17 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatel uveden jako Jindřich Bačkovský, Československé knihkupectví, antikvariát a nakladatelství. Na titulní straně uvedeno: „Otisk vydání z r. 1836 upravený nynějším pravopisem.“ 9. vydání.
Tisk: Antonín Lapáček.
Původní cena: Brož. 2 K.
Stejskal: Obálka bíločervená s modrým textem. Také slepé obálky uvnitř s původními tituly Národní knihovny.
(Ku 137; St 144; Ko 144)

Z144 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Ed. a kom.: POLÁK, Karel. Školní nakladatelství, Praha [1941], s. 12–33, 72 s., 21 × 15 cm.

(více)

Poznámka: S vročením 1938. Bez dedikace a dedikační básně. Uspořádal Karel Polák. Na titulní straně označeno jako 2. vydání [ve skutečnosti 3. vydání].
Tisk: Školní nakladatelství.
Původní cena: vázané 5,50 K.
Komentář: Karel Polák „Úvodem“, s. 5–10.
Karel Polák „Poznámky“, s. 46–58.
Karel Polák „Slovníček“, s. 63–67.
Stejskal: Je to ilegální vydání označené záměrně jako 2. vydání s vročením 1938. Od vydání z r. 1938 [v této databázi pod č. Z120] se liší takto: a) je začerněno slovo „Státní“ v označení proti titulu a je nahrazeno slovem „Školní“; rovněž je začerněno písmeno „č“ u ceny knihy, aby vznikl dojem, že bylo použito staré zásoby archů; b) změny v textu na s. 4; c) změny v textu poznámky na s. 47 a následující z cenzurních důvodů; d) tiráž a seznam knih na s. 72 vydání 1938 jsou vynechány. Vyšlo pouze vázané v poloplátěné vazbě.
(Ku 149; St 145; Ko 145)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z145 Přední deska

Máj (Báseň). Ed. a kom.: HANČ, Vojtěch. Výtv. a graf. podoba: HANČ, Vojtěch; PROCHÁZKA, Antonín. Družstevní práce, Praha, 1. květen 1941, 76 s., 24,5 × 18 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „S 12 [lavírovanými] kresbami Antonína Procházky. Text přehlédl a typograficky upravil Vojtěch Hanč.“ Měkký papírový přebal.
Tisk: Průmyslová tiskárna, kresby z hloubky tiskli V. Neubert a synové.
Původní cena: Brož. 30 K, váz. 50 K.
Komentář: Vojtěch Hanč „Vydavatelská poznámka“, s. [75].
Stejskal: Původní vazba s přebalem.
(Ku 138; St 146; Ko 146)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z146 Přední deska Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Výbor z díla. Ed. a kom.: KASALICKÁ, Luisa. Výtv. a graf. podoba: SVOBODA, Bedřich; JIŘINCOVÁ, Ludmila. MAZÁČ, Leopold, Praha 1941, s. 287–316, 344 s., 27,5 × 20 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „Uspořádala Luisa Kasalická. Šestnácti obrazovými přílohami doprovodila a obálku navrhla Ludmila Jiřincová. Graficky upravil Josef Sonberg.“
Tisk: Česká grafická unie.
Původní cena: 130 K, váz. 160 K.
Komentář: Luisa Kasalická „Životopisný úvod“, s. 7–41.
Luisa Kasalická „Poznámka“, s. 333–334, s lokací a datací „V Praze v lednu 1941“.
Pevný papírový přebal.
Stejskal: Text Intermezza II.: „Vůdce zhynul“ byl z cenzurních důvodů nahrazen textem: „Pán náš zhynul“. Tisk příloh dvoubarevným ofsetem. Původní poloplátěnou vazbu navrhl Miroslav Syrový, svázal Bedřich Svoboda.
(Ku 146; St 147; Ko 147)
Klíč. slova: Neúplné — Ilustrované — Komentované

Z147 Přední deska Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: GALANDA, Mikuláš. ŠMIDT, Vilém, Praha 1941, 80 s., 15,5 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikační básně. V tiráži uvedeno: „K výzdobě použito prací M. Galandy († 1938) k jubilejnímu vydání Máje v r. 1936.“
Tisk: Karel Kryl, Kroměříž.
Náklad: Neuveden, mimo náklad 150 [ručně] číslovaných výtisků na Pannekoeku.
Původní cena: 10 K, na ručním papíře 30 K.
Stejskal: Výzdoba: portrét ve frontispisu, 4 ilustrace v textu, 1 na obálce (reprodukce rytin). Brožovaná obálka bílá se záložkami a nabídkou knih. Též v původní polopergamenové vazbě s portrétem básníka ze s. 71.
(Ku 150; St 148; Ko 148)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z148 Obálka Přední deska Ilustrace

Máj (Báseň). Ed. a kom.: VYSKOČIL, Albert. Výtv. a graf. podoba: ZRZAVÝ, Jan; MENHART, Oldřich. SfinxJANDA, Bohumil (Knihovna mistrů, sv. 5; Nové cíle, sv. 914 ), Praha 1941, 88 s., 27,5 × 18,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelství uvedeno jako Bohumil Janda - Sfinx. Bez dedikace a dedikační básně. V rámci doslovu citován tzv. Výklad Máje. Měkký papírový přebal. V tiráži uvedeno: „Text podle prvního vydání nově přehlédl a doslov napsal Albert Vyskočil. Sedmi kresbami doprovodil Jan Zrzavý. Typograficky upravil Oldřich Menhart.“ Vyšlo jako 5. svazek Knihovny mistrů k 1. máji 1941 v rámci edice Nové cíle, sv. 914.
Tisk: Průmyslová tiskárna, obrazovou přílohu reprodukoval a vytiskl grafický závod V. Neubert a synové.
Původní cena: Brož. 95 K, váz. 120 K.
Komentář: Albert Vyskočil „Nasledující básně jest oučel hlavní...“, s. 81–87, s datací a místem „V Praze 8. dubna 1941“.
Stejskal: Ozdobný text Máj v titulu, ozdobná čísla zpěvů a intermezz, ozdobné iniciály prvního verše každého zpěvu Jan Zrzavý. Text Intermezza II. „Vůdce zhynul“ změněn z cenzurních důvodů na „Pán náš zhynul“. Původní poloplátěná vazba, přebal s portrétem KHM ze 4. zpěvu.
(Ku 148; St 149; Ko 149)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované — Neúplné

Z149 Obálka Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj (Báseň). JEDLIČKA, VILÉMNEUMANN, Antonín (Květy, sv. 1), Praha květen 1941, 64 s., 19 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelství uvedeno jako V. Jedlička, nást. Ant. Neumann.
Tisk: Jeroným Dvořák, tisk obálky Fr. Loos.
Původní cena: Brož. 12 K, váz. 22 K.
Stejskal: Též v původní polopergamenové vazbě s portrétem básníka v máchovské krajině od neznámého autora. [Růžový] přebal.
(Ku 142; St 150; Ko 150)

Z150 Přebal Přední deska

Máj (Báseň). Ed.: JANSKÝ, Karel. Výtv. a graf. podoba: STRNADEL, Antonín; TVRDÝ, Antonín. JANSKÁ, Erna (Hyperion, sv. 4), Praha 1941, 72 s., 14,5 × 8,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Text zrevidoval Karel Janský. Vyzdobil Antonín Strnadel. Typograficky upravil Rudolf Hála. 7. vydání.“
Tisk: Karel Kryl, Kroměříž.
Původní cena: Brož. 12 K, váz. 56 K.
Náklad: 1500 nečíslovaných výtisků na dobrém velínu.
Stejskal: Výzdoba: dřevoryty – portrét ve frontispisu, obálka, nakladatelská značka, návrh obálky a vazby. Titul dvoubarevný. Původní celokožená vazba bílá nebo červená od Antonína Tvrdého v Praze.
(Ku 141; St 151; Ko 151)

Z151 Obálka Frontispis Přední deska

Máj. Ed. a kom.: RUTTE, Miroslav. Výtv. a graf. podoba: HETTEŠ, Josef Ferdinand; LIEBSCHER, Adolf; KÖRBER, Pavel; SLABÝ, František; ČERNÝ, Věnceslav. KOBER, Ignác Leopold, Praha 1941, 52 s., 23,5 × 18,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace a dedikační básně. Na titulní straně uvedeno: „Literární úvod napsal dr. Miroslav Rutte. S ilustracemi V. Černého, J. Hetteše, P. Körbra, A. Liebschera a F. Slabého. Druhé jubilejní vydání.“
Tisk: Josef Čermák.
Původní cena: Brož. 9 K.
Komentář: Miroslav Rutte „Milostný hlas nicoty“, [3]–[8].
Stejskal: Výzdoba: 1 portrét, 25 ilustrací v textu. Titul dvoubarevná bílá obálka s dvoubarevným textem. Je to vydání z téže sazby jako u č. 126 a 137 (s. 48 „stromlhal“).
(Ku 143; St 152; Ko 152)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné — Komentované

Z152 Přední deska Obálka Ilustrace, s. 5

Máj. Ed. a kom.: KARÁSEK ZE LVOVIC, Jiří. Výtv. a graf. podoba: HANZL, Josef. KROPÁČ, LadislavKUCHARSKÝ, Otto, Praha 1941, 64 s., 18 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelé uvedeni jako Kropáč a Kucharský. Bez dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „První kritické vydání uspořádal Jiří Karásek ze Lvovic. Šesti dřevoryty vyzdobil Josef Hanzl.“ 2. vydání. Text veršů 713, 716 a 721 „Vůdce zhynul! – vůdce zhynul! –" nahrazen pomlčkami.
Tisk: Českomoravský kompas.
Komentář: Jiří Karásek ze Lvovic „Doslov“, s. 58–62.
Stejskal: Nezměněný přetisk [vydání z r. 1940]. Výzdoba: 6 dřevorytů, nakladatelská značka na titulním listě, návrh vazby.
(Ku 144; St 153; Ko 153)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné — Ilustrované

Z153 Přední deska

Máj. Ed. a kom.: NOVOTNÝ, Miloslav. KVASNIČKA, ArnoštHAMPL, Jaroslav (Blaník. Poklady českého písemnictví, sv. 20), Praha 1941, 40 s., 16,5 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelé uvedeni jako Kvasnička a Hampl. Bez motta a dedikační básně. 2. vydání. Jako redaktor řady uveden Miloslav Novotný.
Tisk: Politika.
Komentář: Miloslav Novotný „Poznámky vydavatelovy“, s. 36–37.
Původní cena: brožované 2,80 K.
Stejskal: Tříbarevná obálka.
(Ku 145; St 154; Ko 154)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z154 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Výtv. a graf. podoba: KLIMÁNEK, Václav. PETRŮ, Gustav, Praha 1941, s. 7–63, 94 s., 21 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikační básně. V tiráži uvedeno: „Ilustroval akad. malíř V. Klimánek.“ 2. vydání.
Tisk: Politika.
Původní cena: Brož. 10 K, váz. 24 K.
Stejskal: Původní vazba v zeleném plátně, se zlaceným tiskem a ozdobami. S přebalem.
(Ku 147; St 155; Ko 155)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z155 Přebal Ilustrace

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: KONŮPEK, Jan; SVOLINSKÝ, Karel; BRADÁČ, Ludvík. DYRYNK, Karel, Praha [1941], 86 s., 13 × 9 cm.

(více)

Poznámka: Na obálce s vročením 1941, v tiráži 1940. Bez dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „S pěti rytinami a dvěma kresbami Jana Konůpka.“ Dyrynk uveden pouze jako tiskař.
Tisk: Karel Dyrynk.
Náklad: 120 výtisků.
Původní cena: [75 K].
Stejskal: Knížka byla vytištěna v r. 1940, ale cenzura ji nedovolila vydat kvůli textu Intermezza II. „Vůdce zhynul“. Dyrynk musel příslušné listy vyměnit, nahradit novými a inkriminovaný text upravit na „Pán náš zhynul“. Do knihy vložil Dyrynk lístek s textem: Po cenzurním schválení výnosem čj. 17.253/kult. T. O. – 41 vydáno v podzimu 1941. Někteří Dyrynkovi přátelé však dostali Máj s původním textem. Ze 120 výtisků 55 na Pannekoeku, 65 na Fabrianu. Nakladatelskou značku nakreslil a podle renesančních iniciál čtyři iniciály překreslil Karel Svolinský. Polokožená vazba Ludvíka Bradáče. Vazba novoročních tisků byla jinak vypravena.
(Ku 127, 139; St 156; Ko 156)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z156 Obálka Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Dalekáť cesta má – (Výbor z díla Karla Hynka Máchy). Ed. a kom.: JANSKÝ, Karel; JIRÁT, Vojtěch. Výtv. a graf. podoba: ŠTYRSKÝ, Jindřich; ŠÍR, František. Evropský literární klub (Národní klenotnice, sv. 24), Praha 1941, s. 27–63, 270 s., 21,5 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Uspořádal Karel Janský. Úvod napsal Vojtěch Jirát. Typografická úprava, obálka a vazba jsou provedeny podle návrhu Jindřicha Štyrského.“
Tisk: Müller a spol., Turnov.
Komentář: Vojtěch Jirát „Úvod“, s. 7–22.
Karel Janský „Poznámky vydavatele“, 261–263.
Stejskal: Text Intermezza II. „Vůdce zhynul“ nesměl být vytištěn, avšak vydavatel chtěl patrně tento zákaz zdůraznit, proto byl závadný text pozměněn takto: „…zhynul! – zhynul!“, tedy bez vůdce. Původní poloplátěná modrá vazba s výzdobou. Přebal s portrétem KHM od Františka Šíra a záložkami s textem.
(Ku 140; St 157; Ko 157)
Klíč. slova: Komentované

Z157 Přebal

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Výbor z díla. Ed. a kom.: KASALICKÁ, Luisa. Výtv. a graf. podoba: JIŘINCOVÁ, Ludmila; SONBERG, Josef; SYROVÝ, Miroslav; SVOBODA, Bedřich. MAZÁČ, Leopold, Praha 1942, s. 287–316, 344 s., 27,5 × 20 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „Uspořádala Luisa Kasalická. Šestnácti obrazovými přílohami doprovodila a obálku navrhla Ludmila Jiřincová. Graficky upravil Josef Sonberg.“ 2. vydání. Přetisk vydání z r. 1941 na tenčím papíře.
Tisk: Česká grafická unie.
Původní cena: Brož. 130 K, váz. 160 K.
Komentář: Luisa Kasalická „Životopisný úvod“, s. 7–41.
Luisa Kasalická „Poznámka“, s. 333–334, s lokací a datací „V Praze v lednu 1941“.
Stejskal: Tisk příloh dvoubarevným ofsetem. Text Intermezza II. „Vůdce zhynul“ byl z cenzurních důvodů nahrazen textem „Pán náš zhynul“. – Původní poloplátěnou vazbu navrhl Miroslav Syrový, svázal Bedřich Svoboda. S přebalem.
(Ku 151; St 158; Ko 158)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné — Komentované

Z158 Přebal Ilustrace

Máj (Báseň). BAČKOVSKÝ, Jindřich (Bačkovského Národní četba, sv. 12), Praha 1943, 40 s., 17,5 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatel uveden jako Jindřich Bačkovský, České národní knihkupectví, antikvariát a nakladatelství. Bez vročení. V tiráži uvedeno: „Otisk vydání z r. 1836 upraven nynějším pravopisem.“ Mylně uvedeno jako 8. vydání.
Tisk: František Rebec.
Původní cena: brožované 2 K.
Stejskal: Obálka bíločervená s modrým tiskem a záložkou. Na 4. s. obálky seznam knih Bačkovského Národní četby. Je to ilegální vydání, lišící se od 8. vydání z r. 1940 (č. 134) a 9. vydání z r. 1941 (č. 144) takto: a) použito jiného druhu písma; b) v adrese nakladatele a tiskárny uvedena ulice; c) rok vydání neuveden; d) text na 2. s. tit. listu: Osmé vydání v „Národní četbě československé“; e) stránkování u vydání 1940 a 1941 uprostřed stránky dole, stránkování archů vpravo dole; u tohoto vydání stránkování po stranách dole, stránkování archů vlevo dole. Rok vydání uveden podle soupisu máchovského sběratele Pavla Vodehnala z r. 1956.
(Ku neuvádí; St 159; Ko 159)

Z159 Obálka Titulní strana

Mág. Výtv. a graf. podoba: JIŘINCOVÁ, Ludmila; DUDEŠEK, Karel. HRŮZA, František, Praha [1943], 84 s., 20 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez paginace. V tiráži uvedeno: „Kresbami [7 celostránkových a 9 vinět] vyzdobila Ludmila Jiřincová. Tato kniha počatá léta Páně 1940 byla dotištěna roku 1943 po návratu majitele z německých vězení.“ Unikát.
Tisk, náklad – tiráž: „Podle prvého vydání písmenko po písmence jen jednou Miloš Chvála.“
Stejskal: Dvoubarevný tisk. Ruční papír Ullersdorf. Celopergamenová vazba od Karla Dudeška. Předsádky s květinovými motivy. – Popis podle unikátu v soukromém majetku. Domněnka máchovského sběratele dr. Václava Šmejkala, uvedená v č. 1/1977 Zpráv spolku českých bibliofilů, že tento Máj ilustroval Karel Svolinský, byla mylná.
(Ku neuvádí; St 160; Ko 160)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Ilustrované

Z160

Máj. Výtv. a graf. podoba: TRNKA, Jiří. PORTMAN, Josef, Litomyšl 1943, 58 s., 45 × 32 cm.

(více)

Poznámka: Bez paginace. Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání.
Tisk: Josef Portman, vytiskl ručně literou po liteře podle pravítka „tento jediný výtisk sobě pro radost“.
Stejskal: Vyzdobil Jiří Trnka jednou tušovou kresbou v protititulu a jednou úvodní k 1. zpěvu. V Intermezzu II. slovo „vůdce“ vždy vynecháno. Papír Pannekoek, dvoubarevný tisk, karton se štítkem. Majetek Památníku národního písemnictví v Praze. – Použito popisu z knihy Antonín Grimm, Tiskař Josef Portman. Soupis jeho tisků. Praha, Památník národního písemnictví 1972, položka 228.
(Ku neuvádí; St 161; Ko 161)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z161 Ilustrace

Máj (Romantická báseň). Katolická duchovní služba (KDS) (Zábavné čtení, sv. 2), Velká Británie 1943, 48 s., 15,5 × 9,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace a dedikační básně.
Tisk: Katolická duchovní služba (KDS).
Koloc: Vojenské vydání. Obálka: khaki. S. 2 prázdná, 3., nestránkovaná s textem 1. zpěvu. Konec na s. 46, s. 47 bez tisku. Na poslední straně text: OTISK ILUSTROVANÉHO VYDÁNÍ MÁJE I. L. KOBRA V PRAZE. Stejné strojopisné písmo pro celý tisk, jen velká písmena na začátku slok mírně zvětšená. Papír silnější, nažloutlý, černý tisk patrně z blány, snad Romayor nebo podobný rozmnožovací stroj. Náklad neuveden. (Informace od sběratele Františka Šádka.)
(Ku neuvádí; St neuvádí; Ko N 1)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Neúplné

Z162 Obálka Titulní strana

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: VROBEL, František. ŠEBA, Vojtěch, Praha (Strašnice) [1943], 56 s., 20 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení, které zde uvádíme pouze na základě ex post dopsaného věnování 3. 9. 1943 v kontrolovaném výtisku – jde o dřívější dataci, než uvádí Stejskal [viz obrazovou přílohu].
Tisk: František Rebec.
Stejskal: Jiné písmo a grafická úprava než u předchozího vydání. Je to ilegální vydání vzhledem k textu „Vůdce zhynul“ [diskutabilní]. Výzdoba: 1 kresba v titulu, 9 v textu, titulní list jednobarevný. Od 3. tiskového archu jiný druh papíru. Bílá papírová vazba jako u předchozího vydání a u jiných vydání Šebových. Jako pomocného údaje při určení roku použito poznámky vepsané bývalým majitelem knihy o dni nákupu: 24. VIII. 1944.
(Ku neuvádí; St 173; Ko 173)
Klíč. slova: Ilustrované

Z163 Přebal Titulní strana  Titulní list s věnováním Ilustrace

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: MÜLLER, Karel; KRBEC, Ladislav. KRBEC, Ladislav, Praha [1944], 80 s., 17 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatel neuveden. Místo vydání neuvedeno. S vročením 1937. Bez dedikace a dedikační básně. Vyzdobil Karel Müller. V kontrolovaném výtisku tiráž dopsána strojem v tomto znění: „MÁJ, báseň od Karla Hynka Máchy. Původní litografie Karla Müllera vytiskl Otto Hekerle. Z písma Bodoni vysadil, graficky upravil a pro své přátele vytiskl jako soukromý, neprodejný tisk Ladislav Krbec v květnu 1937.“
Tisk: Ladislav Krbec, tisk litografií Otto Hekerle.
Stejskal: Vyšlo původně bez tiráže, která byla v některých výtiscích vepsána dodatečně. Podle sdělení ilustrátora autorovi tohoto soupisu z r. 1975 nakreslil K. Müller na kámen v r. 1943–1944 litografie, které vytiskl učitel litografie Ota Hekerle a text vysázel další člen sboru Ladislav Krbec. Vše ilegálně, protože slova „Vůdce zhynul“ v textu by mohl Adolf Hitler vztahovat na sebe. Proto antedatování. Karel Müller dále uvádí: „Tato verse je pravdivá a myslím, že jsem Vám udělal potěšení tím, že máte nyní zprávu od autora výtvarného doprovodu.“ – Výzdoba: litografie ve frontispisu, 3 v textu a 2 na přední a zadní straně obálky. Dvoubarevný tisk, papír Ullersdorf. Vydáno pouze brožované.
(Ku 154; St 162; Ko 162)
Klíč. slova: Neúplné — Ilustrované

Z164 Obálka Ilustrace Tiráž

Máj. Výtv. a graf. podoba: KOUBEK, František. BENEŠ, EmilERBERT, FrantišekBENDA, JosefJIŘIČKA, Josef (Odkazy), Hořice — Kopidlno — Jičín květen 1944, 68 s., 21,5 × 15,5 cm.

(více)

Poznámka: Každý examplář ma v tiráži vytištěno jméno majitele. V tiráži uvedeno: „Původními dřevoryty [1 ve frontispisu, 4 v textu a 1 na obálce] vyzdobil Frant[išek] Koubek.“
Tisk: František Erbert, Hořice.
Náklad: 550 výtisků, z toho 500 číslovaných 1–500 a 50 neprodejných I–L.
Původní cena: Brož. 85 K.
Stejskal: Dvoubarevný text modrý. Volné archy, bílá obálka s vinětou a textem Máj v šedé barvě.
(Ku 156; St 163; Ko 163)
Klíč. slova: Ilustrované

Z165 Obálka Titulní strana Ilustrace Tiráž

Máj. Výtv. a graf. podoba: KOUBEK, František. BENEŠ, Emil (Odkazy), Hořice květen 1944, 68 s., 21,5 × 15,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Původními dřevoryty [1 ve frontispisu, 1 v textu a 1 na obálce] vyzdobil Frant. Koubek.“ Vyšlo jako soukromý neprodejný tisk. Jméno majitele tištěno v tiráži.
Tisk: F. Erbert, Hořice.
Náklad: 50 výtisků.
Stejskal: Rozdíly proti předchozímu vydání: a) vydal pro své přátele jako soukromý neprodejný tisk Emil Beneš v Hořicích; b) dvoubarevný tisk – červeně; c) jiné dřevoryty; obálka s jinou výzdobou. Text na hřbetě obálky: Karel Hynek Mácha – Máj. Vzhledem k některým odlišným znakům, zejména k jiné grafické výzdobě považuji za samostatné vydání.
(Ku neuvádí; St 164; Ko 164)
Klíč. slova: Ilustrované

Z166 Obálka Frontispis a titulní strana

Máj. Výtv. a graf. podoba: KOUBEK, František. ERBERT, František (Odkazy), Hořice 1944, 66 s., 21,5 × 15 cm.

(více)

Tisk: František Erbert.
Náklad: 10 výtisků jako soukromý tisk pro Františka Koubka.
Stejskal: Původními dřevoryty [1 ve frontispisu, 4 v textu a 1 na obálce] vyzdobil František Koubek. Číslováno ručně. Jiné dřevoryty nepoužité v předchozích dvou vydáních u Erberta. Text dvoubarevně černě a modře. Bílá papírová vazba s jinou výzdobou a textem než u předchozích dvou vydání. Samostatné vydání.
(Ku neuvádí; St 165; Ko 165)
Klíč. slova: Ilustrované

Z167

Máj. Výtv. a graf. podoba: KOUBEK, František. ERBERT, František (Odkazy), Hořice 1944, 68 s., 21,5 × 15 cm.

(více)

Tisk: Fr. Erbert.
Náklad: 10 ručně číslovaných výtisků.
Stejskal: Původními dřevoryty vyzdobil František Koubek. S jinou tiráží a jinými dřevoryty než u předchozích tří vydání, pro sebe vydal jako soukromý a neprodejný tisk František Erbert – Samostatné vydání.
(Ku neuvádí; St 166; Ko 166)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Ilustrované

Z168

Máj (Báseň). BAČKOVSKÝ, Jindřich (Bačkovského Národní četba, sv. 12), Praha 1944, 40 s., 18,5 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatel uveden jako Jindřich Bačkovský, České národní knihkupectví, antikvariát a nakladatelství. Na titulní straně uvedeno: „Otisk vydání z r. 1836 upraven nynějším pravopisem.“ 10. vydání.
Tisk: František Rebec.
Původní cena: Brož. 6 K.
Stejskal: Místo textu v Intermezzu II. „Vůdce zhynul“ uvedeno z cenzurních důvodů „Pán náš zhynul“. Bílá obálka s modrým textem. Výtisky na dvojím druhu papíru.
(Ku 155; St 167; Ko 167)

Z169 Obálka

Máj. Ed. a kom.: OBERPFALCER, František. Výtv. a graf. podoba: KAREL, Václav; LÍSKOVEC, Antonín. JIRÁNEK, Jaroslav (Odkaz), Železný Brod 1944, 80 s., 19 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „Podle Máchova rukopisu a 1. vydání Máje z r. 1836 text přehlédl [a doslov napsal] dr. František Oberpfalcer. Frontispis a kresba na obálce od Václava Karla. Grafická úprava Antonín Lískovec.“
Tisk: Jaroslav Jiránek, Železný Brod.
Původní cena: brožované 30 K, vázané 48 K.
Komentář: František Oberpfalcer „K jazykové formě Máje“, s. 65–77.
Stejskal: Text Intermezza II. „Vůdce zhynul“ byl z cenzurních důvodů nahrazen textem „Pán náš zhynul“. Text v titulu a na obálce dvoubarevný. Obálka bílá, též původní vazba poloplátěná červená s bílým textem a kresbou.
(Ku 157; St 168; Ko 168)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z170 Přední deska Obálka Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Živý třpyt (Dílo Karla Hynka Máchy). Ed. a kom.: KASALICKÁ, Luisa. Výtv. a graf. podoba: JIŘINCOVÁ, Ludmila; ŠVÁB, Jaroslav. MAZÁČ, Leopold, Praha 1944, s. 79–111, 408 s., 24 × 18 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace a dedikační básně. Na titulní straně uvedeno: „Uspořádala a studii o básníkově životě a díle napsala Luisa Kasalická.“ V tiráži uvedeno: „Tiráž: Kresby Ludmila Jiřincová. Obálku navrhl Jaroslav Šváb.“ 1. vydání.
Tisk: Česká grafická unie, přílohy vytiskl J. Bernášek a spol.
Původní cena: brožované 105 K.
Komentář: Luisa Kasalická „Pozemská pout K. K. Máchy“, s. 9– 78
Luisa Kasalická, bez názvu, s. 401–403.
Stejskal: 2 obrazové přílohy k Máji. Text Intermezza II. „Vůdce zhynul!“ nahrazen z cenzurních důvodů textem „Pán náš zhynul!“. Světle modrá obálka.
(Ku 158; St 169; Ko 169)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované — Neúplné

Z171 Obálka Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Školní nakladatelství (Česká četba, sv. 6), Praha 1944, s. 3–27, 44 s., 19 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelství uvedeno jako Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu. Zdrojová publikace uvedena jako Máj – Márinka. Bez dedikace a dedikační básně. Tiráž německy a česky.
Tisk: Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu.
Původní cena: Brož. 3 K.
Stejskal: Text Intermezza II. „Vůdce zhynul“ nahrazen z cenzurních důvodů textem „Pán náš zhynul“. Růžová obálka.
(Ku 159; St 170; Ko 170)
Klíč. slova: Neúplné

Z172 Obálka Titulní strana

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: VROBEL, František. ŠEBA, Vojtěch, Praha (Strašnice) [1944], 56 s., 20 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení, které zde uvádíme pouze na základě Stejskalova řazení. V tiráži uvedeno: „Ilustrace nakreslil Fr. Vrobel.“
Tisk: Neuveden.
Stejskal: Text „Vůdce zhynul“ dokazuje, že jde o ilegální vydání, poněvadž jinak by musel znít „Pán náš zhynul“. Jiné písmo a grafická úprava než u následujícího vydání. Výzdoba: 1 kresba v titulu, 9 v textu, titulní list dvoubarevný, obálka: kvetoucí sad, tříbarevný text jako u jiného nedatovaného Šebova vydání [v této databázi č. 178].
(Ku 153; St 171; Ko 171)
Klíč. slova: Ilustrované

Z173 Přední deska Titulní strana Ilustrace

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: VROBEL, František. ŠEBA, Vojtěch, Praha (Strašnice) [1944], 56 s., 20 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení, které zde uvádíme pouze na základě Stejskalova řazení. Dvoubarevný titulní list.
Tisk: Neuveden.
Stejskal: Jiné písmo a grafická úprava než u předchozího vydání. Je to ilegální vydání vzhledem k textu „Vůdce zhynul“ [diskutabilní]. Výzdoba: 1 kresba v titulu, 9 v textu, titulní list dvoubarevný. Od 3. tiskového archu jiný druh papíru. Bílá papírová vazba s modrým textem, obrázek měsíce, slavíka a keře jako u jiných Šebových vydání. Jako pomocného údaje při určení roku vydání použito poznámky vepsané majitelem do knihy: „podzim 1944“.
(Ku neuvádí; St 172; Ko 172)
Klíč. slova: Ilustrované

Z174 Obálka Ilustrace

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: GALANDA, Mikuláš. ŠMIDT, Vilém (Ratolest, sv. 7), Praha [1944], 80 s., 15 × 10 cm.

(více)

Poznámka: S vročením 1941. Bez dedikační básně. V tiráži uvedeno: „K výzdobě použito prací M. Galandy [zesnul 1938] k jubilejnímu vyd. Máje v r. 1936.“
Tisk: Karel Kryl, Kroměříž.
Náklad: Neuveden, mimo náklad vydáno 150 [ručně] číslovaných výtisků.
Stejskal: Výzdoba: portrét ve frontispisu, 4 celostránkové ilustrace, 1 na obálce ze s. 25 (reprodukce rytin). Od vydání z r. 1941, č. 148, se liší jinými typy písma titulního listu, formátem a obálkou se záložkami bez textu. Podle informace nakladatele se jedná o dotisk vydání z r. 1941, vydaný v roce 1944. Je to ilegální vydání kamuflované letopočtem 1941, poněvadž v r. 1944 by už text Intermezza II. „Vůdce zhynul“ nesměl být publikován.
(Ku neuvádí; St 174; Ko 174)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z175 Obálka Frontispis, Titulní strana

Máj. Výtv. a graf. podoba: KOUBEK, František. ERBERT, František (Odkazy), Hořice 1944, 66 s., 21,5 × 15 cm.

(více)

Tisk: F. Erbert.
Náklad: 10 výtisků.
Koloc: Původními dřevoryty vyzdobil František Koubek. Pro Ludmilu Šalounovou (jméno tištěno). Frontispis podepsán ilustrátorem, ručně číslováno, lepenková vazba s vinětou (lebka + jméno autora, MÁJ), text dvoubarevný černě a modře. Dřevoryt v textu na s. 19 tohoto vydání shodný s výzdobou na obálce č. 164 Stejskalova seznamu [zde Z166] (viněta: pták na větvi).
(Ku neuvádí; St neuvádí; Ko N 2)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Ilustrované

Z176 Obálka Frontispis, titulní strana

Máj. Výtv. a graf. podoba: KOUBEK, František. ERBERT, František (Odkazy), Hořice 1944, 66 s., 24 × 15,5 cm.

(více)

Tisk: F. Erbert.
Náklad: 15 výtisků.
Koloc: Původními dřevoryty vyzdobil František Koubek. „Pro Frantu Erberta“. Frontispis podepsán autorem, číslováno razítkem. Volné neoříznuté archy v původní bílé obálce s vinětou (rozkvetlé květiny + MÁJ). Rozdíly proti Z168: rozměry (Stejskal: 21,5 × 15 cm), ruční papír, počet výtisků (Stejskal uvádí jen 10, číslovaných ručně), text dvoubarevně: černě a červeně (Stejskal: černá a modrá), název – jiným typem písma. Stejné dřevoryty jako Z165.
(Ku neuvádí; St neuvádí; Ko N 3)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Ilustrované

Z177 Obálka Frontispis, titulní strana

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Státní nakladatelství (Česká četba, sv. 6), Praha 1945, s. 3–27, 44 s., 21 × 15 cm.

(více)

Poznámka: Zdrojová publikace uvedena jako Máj – Márinka. Bez dedikace a dedikační básně. Na titulní straně uvedeno jako 2. vydání.
Tisk: Státní nakladatelství.
Původní cena: Brož. 3 K.
Stejskal: Je to vydání ze stejné sazby jako 1944 [v této databázi jako Z172] ještě s textem „Pán náš zhynul“, opatřené pouze novým titulním listem a tištěné na jiném papíře.
(Ku 161; St 175; Ko 175)
Klíč. slova: Neúplné

Z178 Obálka Titulní strana

Máj. Ed. a kom.: OBERPFALCER, František; PRAŽÁK, Albert. Výtv. a graf. podoba: KAREL, Václav; LÍSKOVEC, Antonín. JIRÁNEK, Jaroslav (Odkaz), Železný Brod 1945, 94 s., 18 × 12 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Podle Máchova rukopisu a 1. vydání Máje z r. 1836 text přehlédl a jazykovou studii napsal dr. František Oberpfalcer. S úvodním slovem dr. Alberta Pražáka. Frontispis a kresba na obálce od Václava Karla. Grafická úprava Antonína Lískovce. 1. svobodné vydání.“
Tisk: Jaroslav Jiránek, Železný Brod.
Původní cena: [brožované 30 Kčs].
Komentář: Albert Pražák „Máj národní svobody“, s. 7–[18].
František Oberpfalcer „K jazykově formě Máje“, s. 79–[91].
Stejskal: Titul a obálka dvoubarevná. Též v původní poloplátěné bílé vazbě s vytlačeným stylizovaným květem na lepším papíře.
(Ku 160; St 176; Ko 176)
Klíč. slova: Komentované

Z179 Obálka Frontispis Titulní strana

Máj (Romantická báseň). Výtv. a graf. podoba: VROBEL, František. ŠEBA, Vojtěch, Praha [1945], 56 s., 20 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení, které zde uvádíme pouze na základě Stejskalova řazení a jeho argumentace. Na titulní straně uveden podtitul „Báseň", v tiráži „Romantická báseň". Ilustroval František Vrobel.
Tisk: Polenský a Čoudek.
Stejskal: Text Intermezza II. „Pán náš zhynul“. Jiná sazba písma a jiný druh papíru než u [jiných nedatovaných Šebových] vydání [v této databázi jako Z163, Z174]. Výzdoba: 1 kresba v titulu, 9 v textu a 1 na přední straně vazby. Titulní list jednobarevný. Celoplátěná původní vazba bílá s modrým textem a obrázkem jako u jiných Šebových vydání. Přebal s kvetoucí jabloní a tříbarevným textem. Je to patrně opět vydání z konce okupace připravené k vydání v r. 1944 nebo začátkem roku 1945, kdy už nebylo možno tisknout „Vůdce zhynul“, ačkoliv tak Šeba činil ve všech ilegálních vydáních vyšlých za okupace. Pravděpodobně však vyšlo až po osvobození, poněvadž v nabídce seznamu knih jsou uvedeny například tituly: Rudolf Medek, O našich legiích, dětech a zvířátkách v Sibiři; F. Wenig, Staré pověsti československé.
(Ku neuvádí; St 177; Ko 177)
Klíč. slova: Ilustrované

Z180 Přebal

Máj (Báseň). [nakladatel neuveden], Liberec [1945], 28 s., 17 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatel neuveden. Bez vročení, které zde uvádíme pouze na základě Stejskalova řazení a tužkou vepsaného vročení v kontrolovaném výtisku. Bez motta a dedikační básně. Na titulní straně uvedeno: „V Praze 1836.“
Tisk: Národní správa tiskárny Bratři Stiepelové.
Původní cena: [Brož. 7,20 Kčs].
Stejskal: Pro toto vydání bylo použito starých archů i sazby z [Peterova] vydání z r. 1921 [v této databázi jako č. Z062]. Nebylo provedeno ani nové číslování stránek, kniha začíná od s. 15 a končí s. 42. Archy jsou označeny původním textem: Fr. Peter, Máj. Obálka světle modrá s černým textem a ozdobou.
(Ku 162; St 178; Ko 178)
Klíč. slova: Neúplné

Z181 Obálka

Máj (Báseň). Ed.: BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Výtv. a graf. podoba: ŠTĚCH, Karel; STEJSKAL, Stanislav; GALANDA, Mikuláš. ŠMIDT, Vilém (Malá veledíla, sv. 1), Praha 1945, 66 s., 18,5 × 11 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Sedmi dřevoryty vyzdobil Karel Štěch. Text přehlédl Bedřich Beneš Buchlovan.“
Tisk: Družstvo knihtiskárny, Hranice, v úpravě Stanislava Stejskala.
Stejskal: Titul a obálka dvoubarevná. Brožovaná, bílá obálka s dřevorytem jako v titulu, záložkami s textem. Též původní vazba v papírovém pergamenu s Galandovým portrétem KHM z vyd. v edici Máj r. 1941 [v této databázi jako č. Z148] a s přebalem jako obálka. Výtisky: kromě běžného nákladu vydán neudaný počet výtisků na lepším papíře ručně číslovaných. Údaj o číslování výtisků není uveden v tiráži běžného nákladu.
(Ku 164; St 179; Ko 179)
Klíč. slova: Ilustrované

Z182 Obálka Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Státní nakladatelství, Praha 1946, s. 3–27, 44 s., 21 × 15 cm.

(více)

Poznámka: Zdrojová publikace uvedena jako Máj – Márinka. V tiráži uvedeno jako 3. vydání.
Tisk: Státní nakladatelství.
Náklad: 10 000 výtisků.
Původní cena: Brož. 6 Kčs.
Stejskal: Obálka nažloutlá.
(Ku 165; St 180; Ko 180)

Z183 Obálka Titulní strana

Máj. Výtv. a graf. podoba: KETZEK, František. KOREL, Václav, Praha [1946], 64 s., 12,5 × 9,5 cm.

(více)

Poznámka: Na titulní straně vročení: Vánoce 1940. Nakladatel neuveden. Papírový přebal.
Tisk: Neuveden.
Stejskal: Titulní list dvoubarevný, na 2. s. titulního listu údaj, že vyšlo jako soukromý tisk v omezeném počtu výtisků. Celoplátěná i celopapírová vazba v různých barvách s černou kresbou. Podle zjištění máchovského sběratele Pavla Vodehnala z r. 1957 vydal nakladatel Václav Korel v březnu 1946. Teprve po tomto datu si mohli zájemci toto vydání opatřit, jak bylo ověřeno. Datování rokem 1940 bylo patrně kamufláží z důvodů daňových. Signatura kresby ve frontispisu „K“ znamená patrně malíře Františka Ketzka, i když na dotaz autora tohoto soupisu sdělil v roce 1978, že nic takového nedělal. Avšak kresba je kompozičně i malířským rukopisem velmi příbuzná s máchovským exlibris pro dr. Jaromíra Malého a s anonymní kresbou na přední desce Máje vydaného v r. 1941 V. Jedličkou jako 1. sv. edice Květy, u nichž je autorství F. Ketzka prokázáno.
(Ku 136; St 181; Ko 181)

Z184 Přední deska Frontispis Titulní strana

Máj. Výtv. a graf. podoba: KETZEK, František. KOREL, Václav, Praha [1947], 64 s., 12 × 9 cm.

(více)

Poznámka: Na titulní straně s vročením: Vánoce 1940. Nakladatel neuveden.
Tisk: Neuveden.
Stejskal: Rozdíly proti předchozímu vydání: titulní list je tištěn v šedé barvě, titul Máj je umístěn mezi dvěma linkami. Na 2. s. titulního listu není uveden údaj o soukromém tisku. Podle máchovského sběratele Pavla Vodehnala je to dotisk Korelova 1. vydání z r. 1946, vydaný v r. 1947. Autor tohoto soupisu koupil [výtisk] v dubnu 1947 za 36 Kčs. Vyšlo brožované v obálce cihlové barvy s textem: K. H. Mácha Máj, i v původních vazbách různých barev s kresbou.
(Ku neuvádí; St 182; Ko 182)

Z185 Obálka Frontispis a titulní strana

Máj. Výtv. a graf. podoba: ŠIMON, Pavel. CIPRA, JosefZÁLESKÝ, František (Kladenský lis, sv. 2), Kladno únor 1948, 70 s., 29 × 19,5 cm.

(více)

Poznámka: Poloprůhledný papírový přebal.
Tisk: Josef Cipra v ručním knihtiskařském lisu, vernis mou vytiskl Mirro Pegrassi.
Náklad: 64 číslovaných výtisků, z toho č. 1–8 na pravém japanu, č. 9–12 na Pannekoeku, č. 13–64 na ofsetu.
Stejskal: Výzdoba: 12 verni mou (1 viněta v titulu, 6 záhlaví, 5 celostránkových podepsaných grafikem), 1 dřevoryt na obálce, 2 kreslené nakladatelské značky. Máj v titulu modře. Volné archy, bílá obálka.
(Ku 168; St 183; Ko 183)
Klíč. slova: Ilustrované

Z186 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Básně – Dramatické zlomky (Dílo Karla Hynka Máchy, sv. 1). Ed. a kom.: JANSKÝ, Karel. Výtv. a graf. podoba: MUZIKA, František. BOROVÝ, František, Praha 1948, s. 11–50, 464 s., 20 × 13 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Kritické vydání. Vydal a poznámkami opatřil Karel Janský. Grafická úprava, obálka a vazba Fr. Muziky.“ 1. vydání.
Tisk: Průmyslová tiskárna.
Náklad: 5500 výtisků.
Původní cena: brož. 120 Kčs, váz. 152 Kčs.
Komentář: Karel Janský „Poznámky“, s. 345–425.
Stejskal: Původní vazba z umělé hmoty v barvě šedé s přebalem v barvě fialové a textem na záložkách.
(Ku 167; St 184; Ko 184)
Klíč. slova: Komentované

Z187 Přebal

Máj. Ed.: KUBIŠTA, Jan. Státní nakladatelství, Praha 1949, 32 s., 20,5 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace a dedikacní básně. V tiráži uvedeno: „Text přehlédl profesor Jan Kubišta.“ 1. vydání.
Tisk: Státní nakladatelství.
Náklad: 10 000 výtisků.
Původní cena: Brož. Kčs 4 ,-.
Stejskal: Brožované, světle hnědá obálka s hnědým textem.
(Ku 169; St 185; Ko 185)
Klíč. slova: Neúplné

Z188 Obálka

Máj (Báseň). Ed. a kom.: KRČMA, František. Výtv. a graf. podoba: ŠIMON, Pavel; STEJSKAL, Vladimír. ŠMIDT, Vilém, Praha 1949, 72 s., 23 × 14 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Text přehlédl a doslov napsal dr. František Krčma.“
Tisk: knihtiskárna Vladimíra Stejskala, Hranice.
Náklad: 1100 výtisků [na ofsetu].
Původní cena: brož. 90 Kčs.
Komentář: František Krčma „O dvou nejdůležitějších rukopisných pramenech k Máchovu ‚Máji‘“, s. 63–[69].
Stejskal: Dvoubarevné dřevoryty [1 ve frontispisu, 4 celostránkové v textu, 2 v záhlaví] vyzdobil Pavel Šimon. Typograficky upravil Vladimír Stejskal. Bílá obálka se záložkami a textem.
(Ku 170; St 186; Ko 186)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z189 Obálka Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj / Maggio (Báseň / Poema). Ed. a kom.: LO GATTO, Ettore. Výtv. a graf. podoba: ŠVABINSKÝ, Max; MÁCHA, Karel Hynek. Sansoni (Casa Editrice) (Edizioni Fussi), Florencie (Itálie) říjen 1950, s. 35–123, 144 s., 17 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové italsko-české vydání Máje. Dedikace, dedikační báseň a Poznamenání v komentáři. Na titulní straně uvedeno: „A cura di [Péčí] Ettore Lo Gatto.“
Tisk: Officine Grafische Fratelli Stianti, Sancasci – ano Val di Pesa.
Náklad: 1500 výtisků.
Komentář: Ettore Lo Gatto „Introduzione“, s. 7–34.
Stejskal: Výzdoba: Švabinského reprodukce imaginárního portrétu KHM ve frontispisu, 3 dobové kresby, 2 Máchovy kresby hradů (reprodukce). Kartonáž hnědé barvy s bílým textem.
(Ku 209; St 187; Ko 187)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z190 Obálka

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: ŠIMON, Pavel; CIPRA, Josef. Československý spisovatel, Praha 1950, 70 s., 26 × 18 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „12 vernis mou a dřevorytem na obálce vyzdobil Pavel Šimon. Typografická úprava Josef Cipra.“
Tisk: Středočeské tiskárny Kladno, vernis mou vytiskl Mirro Pegrassi, Praha.
Náklad: 800 výtisků na ručním maršovském papíře.
Původní cena: [Brož. 330 Kčs].
Stejskal: Titul dvoubarevný. Bílá obálka s vinětou.
(Ku 171; St 188; Ko 188)
Klíč. slova: Ilustrované

Z191 Obálka Titulní strana Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Básně. Ed. a kom.: JANSKÝ, Karel; DVOŘÁK, Karel; PETRMICHL, Jan. Orbis (Národní knihovna, sv. 25), Praha 1951, s. 9–48, 250 s., 21 × 13 cm.

(více)

Poznámka: Na titulní straně uvedeno: „Vydání připravil Karel Janský a Karel Dvořák. Doslov napsal Jan Petrmichl.“ V tiráži uvedeno: „Šéfredaktor Josef Štefánek. Odpovědný redaktor Vítězslav Rzounek. Odborný redaktor Rudolf Skřeček. Technický redaktor Miloslav Fulín. Korektor Jaroslav Bělík.“ 1. vydání.
Tisk: Orbis.
Náklad: 40 500 výtisků.
Původní cena: Brož. 32 Kčs.
Komentář: Karel Janský, Karel Dvořák „Poznámky vydavatelské", s. 231–232.
Anonym „Vysvětlivky“, s. 233–236.
Jan Petrmichl „Doslov“, s. 237–243.
Stejskal: Bílá obálka s textem v červeném rámečku.
(Ku 172; St 189; Ko 189)
Klíč. slova: Komentované

Z192 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka (Výbor z básní a prózy). Ed. a kom.: HOFBAUER, Břetislav. Výtv. a graf. podoba: MUZIKA, František. Svoboda (Světová četba, sv. 26), Praha prosinec 1951, s. 21–57, 176 s., 17 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Zdrojová publikace uvedena jako Máj – Márinka. Bez motta a Poznamenání. Na s. [6] uvedeno: „Výbor připravil, předmluvu, poznámky a vysvětlivky napsal Břetislav Hofbauer. Graficky upravil František Muzika.“ V tiráži uvedeno: „Šéfredaktorka nakladatelství Jarmila Prokopová. Redaktorka knihovny Dr Vendulka Brádková. Technická redaktorka Vanda Suková. Korektor Václav Klapka.“ Papírový přebal, obálka se směrovou růžicí.
Tisk: Svoboda, Praha.
Náklad: 10 750 výtisků.
Původní cena: Karton. 25 Kčs.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha (1810–1836)", s. [4].
Břetislav Hofbauer „Karel Hynek Mácha“, s. 7–17.
Břetislav Hofbauer „Poznámky a vysvětlivky“, s. [165]–[171].
(Ku 173; St 190; Ko 190)
Klíč. slova: Komentované

Z193 Přebal

Máj. Ed. a kom.: HOFBAUER, Břetislav. Výtv. a graf. podoba: ALEŠ, Mikoláš; KRÁM, Ladislav; BURSÍK, Jiří. Mladá fronta (Květy české poesie, sv. 20), Praha 1952, 66 s., 13,5 × 9 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. V tiráži uvedeno: „Pro tisk připravil Břetislav Hofbauer. Graficky upravil Ladislav Krám. Obálku navrhl Jiří Bursík. Kresba na obálce od Mikoláše Alše.“ 1. vydání. Odpovědná redaktorka Jiřina Fleková. Edici řídí František Nečásek.
Tisk: Mladá fronta.
Náklad: 20 000 výtisků.
Původní cena: Brož. 8 Kčs.
Komentář: Břetislav Hofbauer „Doslov“, s. 60–63.
Anonym „Vysvětlivky“, s. [65].
Stejskal: Titul dvoubarevný. Portrét ve frontispisu [od Mikoláše Alše].
(Ku 174; St 191; Ko 191)
Klíč. slova: Komentované

Z194 Obálka Frontispis

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: KOBLIHA, František. PICKA, Jaroslav (Monumenta genii bohemici, sv. 4), Praha [1953], 80 s., 27 × 19,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „Osmi dřevoryty a vydavatelskou značkou vyzdobil František Kobliha. Z písma tercie Empiriana vysázel a na zerkallský papír v ručním lisu vytiskl Jaroslav Picka.“
Tisk: Jaroslav Picka.
Náklad: [111] výtisků.
Stejskal: Výzdoba: frontispis, titul, 6 celostránkových dřevorytů v textu, ediční značka „JP. F. K.“ a titul na obálce. V několika výtiscích je název Máj v titulu ručně kolorován grafikem. Obálka fialová s textem v černé barvě.
(Ku 175; St 192; Ko 192)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z195 Obálka Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj (Báseň). Ed. a kom.: JANSKÝ, Karel; KOTALÍK, Jiří. Výtv. a graf. podoba: ZRZAVÝ, Jan; MUZIKA, František. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (Nesmrtelní, sv. 16), Praha 1954, 100 s., 24 × 17,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Na s. [6] uvedeno: „Text připravil a poznámkami opatřil Karel Janský. Doslov napsal Jiří Kotalík. Ilustroval Jan Zrzavý. Graficky upravil František Muzika.“ V tiráži uvedeno: „1. vydání ve Státním nakladatelství.“
Tisk: Svoboda, též ilustrace hlubotiskem.
Náklad: 10 400 výtisků.
Původní cena: Brož. 11,80 Kčs, váz. s přebalem 18 Kčs.
Komentář: Jiří Kotalík „Doslov. Máchův Máj v pojetí Jana Zrzavého“, s. 91–[95].
Karel Janský „Poznámky a vysvětlivky“, s. 96–[97].
Stejskal: Výzdoba: 6 celostránkových kreseb, 6 kreseb v záhlaví, 6 vinět a nakladatelská značka. „Máj“ v titulu a stránkování modře. Původní vazba celoplátěná šedá s monogramem KHM v modrém oválu s textem a výzdobou na hřbetě. Přebal barvy modré s použitím portrétu KHM od Jana Zrzavého a se záložkami s textem.
(Ku 176; St 193; Ko 193)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z196 Přebal Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Ed. a kom.: BALAJKA, Bohuš. Výtv. a graf. podoba: HACHLE, Antonín; ŠÍR, František. Státní pedagogické nakladatelství (Mimočítanková četba pro školy odborné a pedagogické), Praha 1955, s. 5–37, 80 s., 21 × 15,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Doslov napsal a poznámkami opatřil Dr Bohumil Balajka. Obálku a vazbu navrhl Antonín Hachle. Odpovědný redaktor Dr Miroslav Churavý. Technický redaktor Josef Holan.“ Na frontispisu portrét „neznámého muže“ (domněle KHM) od Františka Šíra. 1. vydání.
Tisk: Středočeské tiskárny.
Náklad: 23 400 výtisků.
Původní cena: Brož. 1,90 Kčs, váz. 4,90 Kčs.
Komentář: [Bohuš Balajka] „Vysvětlivky“, s. 55–60.
Bohuš Balajka „Doslov“, s. 61–76.
Stejskal: Vázané výtisky v původní poloplátěné zelené vazbě s přebalem. Titul dvoubarevný.
(Ku 177; St 194; Ko 194)
Klíč. slova: Komentované

Z197 Přebal

Máj. Československý svaz invalidů, Praha 1955, 58 s.

(více)

Tisk: Slepecká tiskárna Čs. svazu invalidů Braillovým písmem.
Náklad: 50 výtisků.
Stejskal: 1. vydání. Popsáno podle bibliografického záznamu knihy a podle písemného sdělení slepecké tiskárny. Údaj, z kterého vydání byl Máj převeden do Braillova písma, nelze podle sdělení knihovny zjistit ani z bibliografického, ani z katalogizačního záznamu.
(Ku neuvádí; St 195; Ko 195)
[výtisk nezjištěn]

Z198

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Zemi krásnou, zemi milovanou… (Výbor z díla). Ed. a kom.: PETŘÍČEK, Miroslav; JANSKÝ, Karel. Výtv. a graf. podoba: HÁLA, Rudolf; MIKULA, Jiří; MIKULOVÁ, Milada. Naše vojsko (Svět, sv. 4), Praha 1956, s. 185–227, 264 s., 24 × 17,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Sestavil a doslov napsal Miroslav Petříček. Texty připravil Karel Janský. Dřevoryty vyzdobili Jiří a Milada Mikulovi. Graficky upravil Rudolf Hála. Redaktor knižnice Ladislav Tunys. Odpovědná redaktorka publikace Alena Vašátková. Technický redaktor Miloslav Torn.“ 1. vydání.
Tisk: Naše vojsko.
Náklad: 16 400 výtisků.
Původní cena: Váz. 22,50 Kčs.
Komentář: Miroslav Petříček „Doslov“, s. 229–[257].
Miroslav Petříček „Poznámka vydavatelská", s. 257–261.
Stejskal: K Máji 7 ilustrací v textu. Dvoubarevný titul. Původní celoplátěná vazba světle žlutá s ornamentem. Přebal s dvoubarevným titulem a dřevorytem.
(Ku 178; St 196; Ko 196)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z199 Přebal Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Ed. a kom.: BALAJKA, Bohuš. Výtv. a graf. podoba: HACHLE, Antonín; ŠÍR, František. Státní pedagogické nakladatelství (Mimočítanková četba pro školy odborné a pedagogické), Praha 1956, s. 3–37, 84 s., 21 × 15,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Doslov napsal a poznámkami opatřil dr. Bohumil Balajka. Obálku a vazbu navrhl Antonín Hachle.“ Na frontispisu portrét „neznámého muže“ (domněle KHM) od Františka Šíra. 2. vydání.
Tisk: Středočeské tiskárny.
Náklad: 23 000 výtisků.
Původní cena: Váz. s přebalem 4,20 Kčs.
Komentář: Anonym „Vysvětlivky“, s. 57–63.
Bohuš Balajka „Doslov“, s. 64–83.
(Ku 179; St 197; Ko 197)
Klíč. slova: Komentované

Z200 Přebal

Máj (Báseň). Ed. a kom.: JANSKÝ, Karel. Výtv. a graf. podoba: SKLENÁŘ, Zdeněk. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (Skvosty, sv. 9), Praha 1956, 72 s., 14,5 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Na titulní straně uvedeno: „K 120. výročí smrti Karla Hynka Máchy.“ V tiráži uvedeno: „Text k vydání připravil a poznámkami opatřil Karel Janský. Vazbu, grafickou úpravu a výzdobu navrhl Zdeněk Sklenář. Frontispice je nakreslen podle kresby K. H. Máchy. Vazbu provedly Jihočeské tiskárny, n. p., závod 15, Vimperk.“ Vázáno v celokožené vazbě. 1. vydání ve Skvostech. Jako redaktor řady uveden Zdeněk Štolba.
Tisk: Orbis.
Náklad: 15 400 výtisků.
Původní cena: Váz. 20 Kčs.
Komentář: Karel Janský „Poznámky a vysvětlivky“, s. 65–70.
Stejskal: Dvoubarevný titul.
(Ku 180; St 198; Ko 198)
Klíč. slova: Komentované

Z201 Vazba Frontispis

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Zemi krásnou, zemi milovanou… (Výbor z díla). Ed. a kom.: PETŘÍČEK, Miroslav; JANSKÝ, Karel. Výtv. a graf. podoba: MIKULA, Jiří; HÁLA, Rudolf; MIKULOVÁ, Milada. Naše vojsko (Svět, sv. 4), Praha 1956, s. 185–227, 264 s., 24 × 17,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Sestavil a doslov napsal Miroslav Petříček. Texty připravil Karel Janský. Dřevoryty vyzdobili Jiří a Milada Mikulovi. Graficky upravil Rudolf Hála.“ 2. vydání.
Tisk: Naše vojsko.
Náklad: 13 400 výtisků.
Původní cena: Váz. 19,50 Kčs.
Komentář: Miroslav Petříček „Doslov“, s. 229–[256].
Miroslav Petříček „Poznámka vydavatelská“, s. 257–[261].
Stejskal: K Máji 7 ilustrací v textu. Dvoubarevný titul. Původní celoplátěná vazba světle žlutá s ornamentem. Přebal s dvoubarevným titulem a dřevorytem.
(Ku 180a; St 199; Ko 199)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z202 Přebal Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Ed. a kom.: BALAJKA, Bohumil. Výtv. a graf. podoba: SVOLINSKÝ, Karel; STEHNO, Adolf. Státní pedagogické nakladatelství (Mimočítanková četba pro školy odborné a pedagogické), Praha 1957, s. 3–37, 84 s., 20,5 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Doslov napsal a poznámkami opatřil dr. Bohumil Balajka. Přebal, razidlo a frontispice navrhl Karel Svolinský, laureát st. ceny. Odpovědná redaktorka Dr Marie Pecharová. Výtvarná redaktorka Věra Šimonová. Technický redaktor Adolf Stehno.“ 3. vydání.
Tisk: Pražské tiskárny.
Náklad: 25 220 výtisků.
Původní cena: Brož. 1,60 Kčs, váz. s přebalem 4,20 Kčs.
Komentář: [Bohuš Balajka] „Vysvětlivky“, s. 57–62.
[Bohuš Balajka] „Vydavatelská poznámka“, s. 63.
Bohuš Balajka „Doslov“, s. 64–83.
Stejskal: Titul dvoubarevný.
(St 200; Ko 200)
Klíč. slova: Komentované

Z203 Přebal

Máj. Ed. a kom.: PETRMICHL, Jan. Výtv. a graf. podoba: BURSÍK, Jiří. Mladá fronta (Květy poezie, sv. 47), Praha 1957, 68 s., 15 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. V tiráži uvedeno: „Grafická úprava podle osnovy Jiřího Bursíka. 2. vydání v MF.“ Jako redaktor knižnice Květy poesie uveden František Buriánek.
Tisk: Mladá fronta, Praha.
Náklad: 20 400 výtisků.
Původní cena: Brož. 4,75 Kčs.
Komentář: Jan Petrmichl „Doslov“, s. 58–67.
Stejskal: Bílá obálka s dvoubarevným tiskem.
(St 201; Ko 201)
Klíč. slova: Komentované

Z204 Obálka Frontispis

Máj (Báseň). Ed. a kom.: JANSKÝ, Karel. Výtv. a graf. podoba: HÁLA, Rudolf. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1958, 128 s., 7 × 5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Text k vydání připravil a poznámkami [a vysvětlivkami] opatřil Karel Janský. Vazbu a grafickou úpravu navrhl Rudolf Hála. 3. vydání v SNKLHU.“
Tisk: Jihočeské tiskárny, Vimperk.
Náklad: 20 000 výtisků.
Původní cena: Váz. v celokožené vazbě 12 Kčs.
Komentář: Karel Janský „Toto vydání zakládá se...“, s. 119–124.
Stejskal: Kolibří vydání.
(St 202; Ko 202)
Klíč. slova: Komentované

Z205 Přední deska

Máj. Ed. a kom.: MEDVEĎ, Ján. Mladé letá (Školská knižnica. Čítanie pre 9. ročník), Bratislava (Slovensko) 1958, 56 s., 20 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Text podle vydání: Máj – Marinka. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1956.“ 1. vydání.
Tisk: Polygrafické závody, Bratislava.
Náklad: 10 250 výtisků.
Komentář: Ján Medveď „Karel Hynek Mácha“, s. 43–49.
Ján Medveď „Slovník a vysvětlivky“, s. 51–53.
(St 203; Ko 203)
Klíč. slova: Komentované

Z206 Přední deska Titulní strana

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Básně a dramatické zlomky (Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 1). Ed. a kom.: JANSKÝ, Karel. Výtv. a graf. podoba: MUZIKA, František. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (Knihovna klasiků), Praha 1959, s. 15–53, 500 s., 20 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Svazek připravil Karel Janský. Graficky upravil František Muzika. Spisy Karla Hynka Máchy řídí Ústav pro českou literaturu Československé akademie věd. Hlavní redaktor Jan Mukařovský. Redakční rada: Karel Dvořák, Rudolf Havel, Karel Janský, Rudolf Skřeček, Felix Vodička. Výkonní redaktoři Karel Dvořák a Rudolf Skřeček.“ 1. vydání v Knihovně klasiků. 16 s. fotografické přílohy.
Tisk: Mír.
Náklad: 10 000 výtisků.
Původní cena: Brož. 28,60 Kčs, váz. 33 Kčs.
Komentář: Karel Janský „Vydavatelské poznámky“, s. 327–473.
Karel Janský „Vysvětlivky“, s. 474.
Karel Janský „Seznam zkratek a popis pramenů", s. 475–485.
Karel Janský „První otisky do roku 1862“, s. 486–487.
Stejskal: Původní vazba celoplátěná světle fialová s přebalem.
(St 204; Ko 204)
Klíč. slova: Komentované

Z207 Přebal Titulní strana

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Ed. a kom.: BALAJKA, Bohuš. Výtv. a graf. podoba: SVOLINSKÝ, Karel. Státní pedagogické nakladatelství (Mimočítanková četba pro školy odborné a pedagogické), Praha 1959, s. 3–37, 84 s., 20,5 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Edičně připravil, doslov napsal a poznámkami opatřil dr. Bohumil Balajka. Přebal a frontispis navrhl Karel Svolinský.“ 4. vydání.
Tisk: Svoboda.
Náklad: 10 000 výtisků.
Původní cena: Brož. 1,60 Kčs, váz. s přebalem 4,20 Kčs.
Komentář: [Bohuš Balajka] „Vysvětlivky“, s. 57–62.
[Bohuš Balajka] „Vydavatelská poznámka“, s. 63.
Bohuš Balajka „Doslov“, s. 64–83.
Stejskal: Vazba poloplátěná. Přebal se záložkami a seznamy knih.
(St 205; Ko 205)
Klíč. slova: Komentované

Z208 Přední deska Titulní strana Frontispis

Máj. Ed. a kom.: JANSKÝ, Karel. Výtv. a graf. podoba: PADERLÍK, Arnošt; REIN, Václav. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1960, 74 s., 20,5 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: Vydavatel Karel Janský. V tiráži uvedeno: „Ilustroval a vazbu navrhl Arnošt Paderlík. Graficky upravil Václav Rein.“ 5. vydání v SNKLHU. Papirový přebal.
Tisk: Polygrafia.
Náklad: 20 000 výtisků.
Původní cena: Brož. 9,60 Kčs, váz. 14 Kčs.
Komentář: Karel Janský „Poznámky a vysvětlivky“, s. 71–73 (s poznámkou redakce na s. 73).
Stejskal: Výzdoba: portrét ve frontispisu, 6 celostránkových kreseb v textu, přední a zadní předsádka. Dvoubarevný titul. Bílá celoplátěná vazba s modrou kresbou, přebal s kresbou. Vydání ke 150. výročí básníkova narození.
(St 206; Ko 206)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z209 Přebal Frontispis, Titulní strana Ilustrace

Máj. Výtv. a graf. podoba: SIVKO, Václav; HLAVSA, Oldřich; HERČÍK, Josef. Mladá fronta, Praha 1960, 28 s., 28 × 38,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez paginace. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „S kresbami [barevnými litografiemi] Václava Sivka v grafické úpravě Oldřicha Hlavsy. K patnáctému výročí osvobození Československé republiky. První ilustrované vydání v Mladé frontě. Odpovědný redaktor Oldřich Nouza. Z tohoto vydání vyšlo 2000 číslovaných výtisků podepsaných autorem ilustrací ochranném obalu se suchou pečetí, kterou navrhl a do ocele vyryl Josef Herčík.“
Tisk: Mír, z původních barevných litografií vytiskla Svoboda, grafické závody.
Náklad: 22 250 výtisků, z toho 2000 číslovaných podepsaných autorem ilustrací.
Původní cena: Brož. 25 Kčs.
(St 207; Ko 207)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z210 Obálka Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Jasná noc mne vzhůru vábí…. Ed. a kom.: ŠOTOLA, Jiří; RUMLER, Josef; NEZVAL, Vítězslav. Výtv. a graf. podoba: FUKA, Vladimír; FUKOVÁ, Eva. Československý spisovatel (Klub přátel poezie, sv. 1), Praha 1961, s. 25–61, 160 s., 21 × 19,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „Úvodní esej napsal Jiří Šotola. Výbor z Máchovy poezie pořídil, pásmo o životě a díle napsal a poznámkami opatřil Josef Rumler. Typograficky upravil, obálku a vazbu navrhl, kresbami doprovodil a knihu výtvarně vyřešil Vladimír Fuka. Fotografie Evy Fukové.“ 1. vydání v KPP.
Tisk: Polygrafia.
Náklad: 20 000 výtisků.
Původní cena: Váz. 20 Kčs, s mikrodeskou 28 Kčs.
Komentář: Jiří Šotola „Moderní básník“, s. 5–22.
Josef Rumler „Malý máchovský průvodce“, s. 97–150.
Stejskal: S mikrodeskou, která obsahuje úryvek z 3. zpěvu Máje recitovaný Zdeňkem Štěpánkem a výňatek z přednášky Poezie na vstupu do Máchova roku proslovené Vítězslavem Nezvalem v Československém rozhlase v březnu 1936. Vazba bílá s kresbou, hřbet černý s textem.
(St 208; Ko 208)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované — Neúplné — Audiopříloha

Z211 Přední deska Titulní strana Ilustrace Strana 27

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Ed. a kom.: BALAJKA, Bohuš. Výtv. a graf. podoba: SVOLINSKÝ, Karel. Státní pedagogické nakladatelství (Mimočítanková četba pro školy odborné a pedagogické), Praha 1961, 84 s., 19,5 × 15 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Edičně připravil, doslov napsal a poznámkami opatřil Dr Bohumil Balajka. Frontispis a přebal navrhl Karel Svolinský, laureát st. ceny.“ 5. vydání v SPN.
Tisk: Rudé právo.
Náklad: 16 000 výtisků.
Původní cena: Brož. 2,50 Kčs.
Komentář: [Bohuš Balajka] „Vysvětlivky“, s. 57–62.
[Bohuš Balajka] „Vydavatelská poznnámka“, s. 63.
Bohuš Balajka „Doslov“, s. 64–83.
(St 209; Ko 209)
Klíč. slova: Komentované

Z212 Přebal

Máj. Ed. a kom.: JANSKÝ, Karel; RUMLER, Josef. Výtv. a graf. podoba: ZRZAVÝ, Jan; BLAŽEK, Jiří. Státní nakladatelství dětské knihy (Studánka, sv. 23), Praha 1964, 100 s., 20 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Vydavatel Karel Janský. V tiráži uvedeno: „Jazyková úprava textu a vysvětlivky Karla Janského převzaty z vydání SNKLHU 1960. Ilustroval Jan Zrzavý. Graficky upravil Jiří Blažek.“ 1. vyd. v SNDK.
Tisk: Polygrafia.
Náklad: 15 000 výtisků.
Původní cena: Váz. 8,50 Kčs.
Komentář: Josef Rumler „Snivec a buřič...“, s. 87–98.
Stejskal: Výzdoba: 6 celostránkových kreseb, 6 záhlaví, 6 vinět. Vazba černá celoplátěná se zlatým textem a ornamentem.
(St 210; Ko 210)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z213 Přední deska Titulní strana Ilustrace

Máj / Mai. In: ZAHRADNÍK, Zdeněk: Máj. Melodram na báseň Karla Hynka Máchy (Klavírní výtah). Ed.: MOISSE, Charles. Český hudební fond, Praha 1964, 80 s.

(více)

Poznámka: Vydání Máje v českém a francouzském znění v rámci notového partu klavírního výtahu z melodramu Zdeňka Zahradníka „Máj“ (premiéra 21. 5. 1962). Překlad Máje do francouzštiny Charles Moisse. Obsahuje úplný text čtyř zpěvů Máje v obou jazycích. Bez motta, dedikace, dedikační básně, Poznamenání a obou intermezz, Intermezzo II pouze zhudebněno, bez textu. Dvě titulní strany v češtině a francouzštině, ve francouzském znění: „Zdeněk Zahradník: Mai. Mélodrame sur le poème de Karel Hynek Mácha adapté du tchèque par Charles Moisse. Réduction pour piano.“
Tisk: Neuveden.
(St, Ko neuvádějí)
Klíč. slova: Neúplné

Z214

Máj. Výtv. a graf. podoba: ŠERÝCH, Jaroslav. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1965, 92 s., 23 × 22 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Ilustroval, obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Jaroslav Šerých. Poznámku k ilustracím napsal Miroslav Míčko. Text převzat z vydání v Knihovně klasiků, 1959.“ 6. vydání v SNKLU.
Tisk: Polygrafia.
Náklad: 12 000 výtisků.
Původní cena: Váz. s přebalem 17 Kčs.
Komentář: Miroslav Míčko „Poznámka k ilustracím“, s. 88–90.
Stejskal: Výzdoba: 6 černobílých monotypů. Původní vazba tmavozelená celoplátěná s bílou kresbou.
(St 211; Ko 211)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z215 Přebal Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Ed. a kom.: BALAJKA, Bohumil. Výtv. a graf. podoba: SVOLINSKÝ, Karel. Státní pedagogické nakladatelství (Mimočítanková četba pro školy odborné a pedagogické), Praha 1966, s. 5–37, 84 s., 20 × 15 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Edičně připravil, doslov napsal a poznámkami opatřil Bohumil Balajka. Frontispis a přebal navrhl Karel Svolinský.“ 5. vydání.
Tisk: Rudé Právo, Brno.
Náklad: 16 000 výtisků.
Původní cena: Brož. 2,50 Kčs.
Komentář: Bohumil Balajka „Doslov“, s.64–83.
Stejskal: Titul dvoubarevný. Přebal se záložkami a textem.
(St 212; Ko 212)
Klíč. slova: Komentované

Z216 Frontispis Titulní strana

Máj (Báseň). Ed.: JURÁK, Matúš. Výtv. a graf. podoba: JURÁK, Matúš; BĚLOHLÁVEK, František. Tisk, knižní výroba, n. p., závod 02, Brno 1966, 68 s., 41 × 25,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Typografie a text k vydání Matúš Jurák. Originální grafika František Bělohlávek.“
Tisk: Tisk, Přerov.
Náklad: 100 [ručně číslovaných] výtisků na ručním papíře Velké Losiny.
Stejskal: Výzdoba: 4 celostránkové linoryty, filigrán „KHM“ v papíru od autora ilustrací, titul, dedikace, dedikační báseň, číslování stran a výtisků červeně, tiráž a obálka dvoubarevná. Brožované, v bílé obálce s červeným titulem.
(St 213; Ko 213)
Klíč. slova: Ilustrované

Z217 Obálka Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj. Výtv. a graf. podoba: BLÁHA, Václav. Odeon, Praha 1968, 82 s., 10,5 × 9,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Přebal, vazbu a grafickou úpravu navrhl Václav Bláha. Text převzat z vydání v Knihovně klasiků, 1959.“ 7. vydání v Odeonu.
Tisk: Severografie, Liberec.
Náklad: 25 000 výtisků.
Původní cena: váz. 9 Kčs.
Stejskal: Titul dvoubarevný. Původní vazba celoplátěná bílá.
(St 214; Ko 214)

Z218 Přebal

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Ed. a kom.: ŠOTOLA, Jiří. Výtv. a graf. podoba: MUZIKA, František. Odeon (Světová četba, sv. 403), Praha 1969, s. 13–54, 82 s., 17 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelství uvedeno jako Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění. V tiráži uvedeno: „Máj (text převzat z vydání v Knihovně klasiků, 1959) a Marinka (text převzat z vydání v Knihovně klasiků, 1961) jsou provázeny předmluvou, kterou napsal Jiří Šotola. Graficky upravil František Muzika.“ 1. vydání v Odeonu. Jako redaktoři edice Světová četba uvedeni Alena Hartmanová, Hanuš Karlach, Helena Nebelová a Irena Wenigová.
Tisk: Mír, novinářské závody, n. p.
Náklad: 20 000 výtisků.
Původní cena: Karton. 6 Kčs.
Komentář: Jiří Šotola „Předmluva“, s. 7–12 (uvedeno jako úryvek z eseje Moderní básník).
(St 215; Ko 215)
Klíč. slova: Komentované

Z219 Přebal

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Spisy Karla Hynka Máchy. Djl prwnj. Swazek prwnj. Výtv. a graf. podoba: MÁCHA, Karel Hynek. Československý spisovatel (Klub přátel poezie), [místo vydání neuvedeno] 1972, 72 s., 14 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Jako faksimile 1. vydání. Neprodejná členská prémie. Na obálce autoportrét KHM, jeho kresba Bezdězu, dopis příteli Veselskému a Výklad Máje. Stejskal: Šedá obálka s textem na zadní s.: „K dostání pouze u spisovatele na Dobytčím trhu číslo 551, za 14 kr. stříbra.“ Pouze brožované s přebalem.
Tisk: Severografia, Červený Kostelec.
Náklad: 30 000 výtisků.
(St 216; Ko 216)
Klíč. slova: Komentované — Faksimile

Z220 Přebal Obálka

Máj. Ed. a kom.: RUMLER, Josef; JANSKÝ, Karel. Výtv. a graf. podoba: ZRZAVÝ, Jan; BLAŽEK, Jiří. Albatros (Klub mladých čtenářů), Praha 1973, 100 s., 21 × 14 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Jazyková úprava textu a vysvětlivky Karla Janského převzaty z vydání SNKLHU, 1960. Obálku navrhl a graficky upravil Jiří Blažek.“ Ilustroval Jan Zrzavý. 2. vydání v Albatrosu, 1. v KMČ.
Tisk: Polygrafia.
Náklad: 12 000 výtisků (původně nesprávný údaj v tiráži o počtu 15 000 výtisků byl opraven vloženým lístkem).
Původní cena: váz. 13 Kčs.
Komentář: Josef Rumler „Snivec a buřič...“, s. 87–98.
Stejskal: Výzdoba: 6 celostránkových kreseb, 6 záhlaví, 6 vinět. Titul dvoubarevný. Vazba celoplátěná tmavomodrá se stříbrným textem na přední straně a na hřbetě. Přebal s portrétem KHM ze 4. zpěvu.
(St 217; Ko 217)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z221 Přebal Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: …a jen země je má. Ed. a kom.: KRONUSOVÁ, Věra. Výtv. a graf. podoba: KŘIŠŤA, Miloslav; ZIEGLER, Zdeněk. Mladá fronta (Máj, sv. 212), Praha 1973, s. 343–374, 376 s., 20,5 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „Výbor uspořádala a průvodním slovem opatřila Věra Kronusová. Ilustrace Miloslav Křišťa, fotografie Antonín Vodák. Přebal a vazbu navrhl a graficky upravil Zdeněk Ziegler. 1. vydání.“
Tisk: Mír.
Náklad: 24 000 výtisků.
Původní cena: Váz. 20 Kčs.
Komentář: Věra Kronusová „V listopadu nebo v prosinci roku 1835...“, s. 321–342.
Věra Kronusová „Ediční poznámka“, s. 375–376.
Stejskal: Celoplátěná vazba režná, přebal v zelené barvě s černobílým textem a vinětou.
(St 218; Ko 218)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované — Neúplné

Z222 Přebal Ilustrace

Máj. Ed. a kom.: ŠMATLÁK, Stanislav. Výtv. a graf. podoba: MEISNER, Jan; MICHALÁČ, Jozef. Tatran (Čítanie študujúcej mládeže, sv. 68), Bratislava (Slovensko) 1974, 76 s., 17,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Přebal a vazbu navrhl Jan Meisner. Graficky upravil Jozef Michaláč.“
Tisk: Tlačiarenské závody Pravda, Žilina.
Náklad: 10 000 výtisků.
Původní cena: Váz. 11 Kčs.
Komentář: František Xaver Šalda „Karel Hynek Mácha“, s. 43–56.
Stanislav Šmatlák „Životná veľpieseň Máchova“, s. 57–71.
Stejskal: Původní celoplátěná vazba červená s černým tiskem a rámečkem. Přebal bílý s vícebarevnou výzdobou na přední a zadní straně, černým textem a záložkami s textem.
(St 219; Ko 219)
Klíč. slova: Komentované

Z223 Přebal

Máj. In: Tisíc let české poezie, sv. 2 (Česká poezie XIX. století). Ed. a kom.: FORST, Vladimír; VÍŠKOVÁ, Jarmila. Výtv. a graf. podoba: HLAVSA, Oldřich; ALEŠ, Mikoláš; MÁNES, Josef. Československý spisovatel, Praha 1974, s. 57–71, 264 s., 24 × 17 cm.

(více)

Poznámka: Máj vydán v rámci antologie z české poezie. Bez motta a dedikace. V tiráži uvedeno: „Verše vybral, svazek uspořádal, předmluvu a poznámku o autorech napsal, bibliografii sestavil a obrazovou přílohu navrhl Vladimír Forst. Antologii textologicky zpracovala Jarmila Víšková. Na obálce bylo použito reprodukce lunety Mikoláše Alše Žalov, na vazbě kresby Josefa Mánesa k Rukopisu královédvorskému a na titulním listě Alšovy kresby k Tyrolským elegiím. Typografická úprava Oldřich Hlavsa.“ Třicet dvě strany fotografické přílohy.
Tisk: Stráž Plzeň, Vimperk.
Náklad: 15 000 výtisků.
Původní cena: Váz. 29 Kčs.
Komentář: Vladimír Forst „Úrodné století", s. 7–15.
Vladimír Forst „O autorech“, s. 217.
Jarmila Víšková „Ediční poznámka“, s. 225.
Stejskal: Vazba bílá celoplátěná.
(St 220; Ko 220)
Klíč. slova: Komentované

Z224 Přebal

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Daleká pouť. Ed. a kom.: ZÁVADA, Vilém; OTRUBA, Mojmír; SKŘEČEK, Rudolf; ČERVENKA, Miroslav. Výtv. a graf. podoba: HLAVSA, Oldřich; MÁCHA, Karel Hynek; MAŠEK, Václav. Československý spisovatel (Klub přátel poezie, sv. 3, roč. 16), Praha 1976, s. 114–149, 192 s., 20,5 × 19 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Obsahuje mikrodesku. V tiráži uvedeno: „Výbor uspořádal, studii o básníkově díle napsal, dokumentární montáž a máchovské kalendárium sestavil a obrazovou přílohu navrhl Mojmír Otruba. Verše textologicky připravil Rudolf Skřeček. Typografie Oldřich Hlavsa.“
Tisk: Stráž Plzeň, Vimperk.
Náklad: 14 000 výtisků.
Původní cena: Váz. 30 Kčs, s mikrodeskou 38 Kčs.
Komentáře: Vilém Závada „Karel Hynek Mácha“, s. 13–35.
[Miroslav Červenka] „Zápas o dílo KHM“, s. 153–173 (podepsán Mojmír Otruba).
[Mojmír Otruba] „Máchovský létopis“, s.175–181.
[Mojmír Otruba] „Ediční poznámka“, s.185.
Stejskal: Na mikrodesce recitují Zdeněk Štěpánek 3. zpěv Máje a Václav Voska 4. zpěv, hudba Zdeněk Zahradník, realizace desky Josef Cincibus. Celoplátěná vazba světle šedá s Maškovou kresbou, přebal bílý s černým titulem a Máchovou kresbou.
(St 221; Ko 221)
Klíč. slova: Komentované — Audiopříloha — Neúplné

Z225 Přebal

Máj. Výtv. a graf. podoba: ŠINDELÁŘ, Lumír. OLIVA, Jiří, Chlumec nad Cidlinou 1976, 68 s., 30 × 23 cm.

(více)

Poznámka: Tištěno pro nevidomé Braillovým písmem. Výtisk patrně vychází z vydání slepeckým písmem z r. 1955 a doplňuje ilustrace.
Tisk: Slepecká tiskárna.
Náklad: 1 výtisk (Stejskal).
Stejskal: Kresbami tuší ve frontispisu a 3 celostránkovými vyzdobil Lumír Šindelář.
(St 223; Ko 223)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Ilustrované

Z226 Strana s ilustrací

Máj. In: SKRBKOVÁ, Lola: E. F. Burianova voicebandová kompozice Máchova Máje. Ed. a kom.: AUJEZDSKÝ, Pavel; SRNA, Zdeněk. Městské kulturní středisko S. K. NeumannaJanáčkova akademie múzických umění, Brno [1977], s. 51–145, 176 s., 29 × 20,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži datum povolení k tisku 24. 2. 1977, na titulní straně vročení 1976. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Vydání Máje v podobě dirigentské knihy s poznámkami pro vokální přednes textu v divadelním provedení Máje od Emila Františka Buriana v D36 a D37 (premiéra 10. 4. 1935). Vydáno jako neprodejný metodický materiál. V tiráži uveden jako odborný redaktor Pavel Aujezdský.
Tisk: Neuveden.
Náklad: 100 výtisků.
Komentář: [Pavel Aujezdský] „Ediční poznámka“, s. 5–6.
Pavel Aujezdský „Metodická pomůcka pro práci s dirigentskou knihou L. Skrbkové", s. 7.
[Pavel Aujezdský] „Co je to voiceband?“, s. 15–25.
Zdeněk Srna „Zasloužilá umělkyně Lola Skrbková. Místo hesla něco postřehů z hereckého medailonu“, s. 27–29.
[Pavel Aujezdský] „Úvod“, s. 31–48.
[Pavel Aujezdský] „Komentář k dirigentské knize“, s. 147–155.
[Pavel Aujezdský] „Soupis voicebandových prací E. F. Buriana“, s. 163–174.
Stejskal: Text Máje převzat z nedatovaného vydání Máje I. L. Kobera. Hudbu k voicebandovému provedení Máje v divadle E. F. Buriana v r. 1935 složil dr. Karel Rainer.
(St 222; Ko 222)
Klíč. slova: Neúplné — Komentované

Z227 Obálka

Máj. Ed.: URAI, Jasuo. [nakladatel neuveden], Fukui (Japonsko) 1978, 32, 56, 40 s., 25 × 18 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání.
Stejskal: Český text vyšlý v Japonsku. Předmluvu v japonštině napsal a studijní text zpracoval jako komentovanou četbu pro samouky češtiny v Japonsku Jasuo Urai. Nakladatel neuveden. Tisk neuveden. Výtisků: asi 60 [podle sdělení editora]. Vyšlo ve třech sešitech. V 1. sešitu český text Máje, ve 2. sešitu slovníček a 3. sešit obsahuje výklady jednotlivých pojmů. Slovníček i výklady jsou česko-japonské a obsahují odvolávky na příslušný český text Máje. Text Máje je převzat z 2. vydání Mladé fronty 1957, Květy poezie, sv. 47.
(St 224; Ko 224)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Neúplné

Z228

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Ed. a kom.: BERAN, Zdeněk. Výtv. a graf. podoba: ROSTOKA, Vladislav. Tatran (Čítanie študujúcej mládeže, sv. 122), Bratislava (Slovensko) 1980, s. 5–42, 292 s., 16,5 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. V tiráži uvedeno: „Výber zostavil, doslov, biografické poznámky a vysvetlivky napísal Zdeněk Beran. Prebal, väzbu navrhol a graficky upravil Vladislav Rostoka.“ 1. vydání v edici Čítanie študujúcej mládeže.
Tisk: Pravda, Žilina.
Náklad: 10 000 výtisků.
Původní cena: Váz. 18 Kčs.
Komentář: Zdeněk Beran „Svety Karla Hynka Máchu“, s. 268–283.
Zdeněk Beran „Život a dielo Karla Hynka Máchu“, s. 284–288.
Stejskal: Celoplátěná vazba zelená s výzdobou, přebal s výzdobou a záložkami s textem.
(St 225; Ko 225)
Klíč. slova: Komentované

Z229 Přebal

Máj (Báseň). Ed. a kom.: HLAVSA, Oldřich. Výtv. a graf. podoba: HLAVSA, Oldřich; SVOLINSKÝ, Karel. Československý spisovatel (Edice krásných tisků Bohemia), Praha [1981], 62 s., 36,5 × 24,5 cm.

(více)

Poznámka: S vročením 1980. V tiráži uvedeno: „Kniha včetně vazby je zmenšenou reprodukcí původního vydání Karla Svolinského z r. 1925. Typografie a doslov Oldřich Hlavsa.“ Svazek obsahuje i původní tiráž, aktuální tiráž a komentáře se nacházejí na přebalu a doprovodném letáku. Ilustroval Karel Svolinský.
Tisk: Stráž Plzeň, Vimperk.
Náklad: 5000 výtisků.
Původní cena: Váz. 50 Kčs.
Komentář: Oldřich Hlavsa „Na léto roku 1925 byla do Paříže chystána Mezinárodní výstava dekorativního umění...“, 1 strana bez paginace.
Stejskal: Přebal ze šedé lepenky s dvoubarevným textem. Do prodeje přišlo v březnu 1981. Vložka se stranou 51. listu původní velikosti knihy z roku 1925. Dřevoryty: frontispis, viněta na titulním listě, 7 celostránkových ilustrací, 2 koncové viněty. Plátěnou vazbu provedl knihař A. Jelínek. Červená vazba ve lněném plátně, na přední desce rozmávnutá hrdlička (zlatě), po délce hřbetu negativní text: Karel Hynek Mácha Máj (zlatě).
(St 226; Ko 226)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z230 Přebal Přední deska Ilustrace

Máj. In: Literární pouť Karla Hynka Máchy (Ohlas Máchova díla v letech 1836–1858). Ed. a kom.: VAŠÁK, Pavel; HAVEL, Rudolf. Výtv. a graf. podoba: GRYGAR, Milan. Odeon (Paměti, korespondence, dokumenty, sv. 65), Praha [1982], s. 15–32, 408 s., 20,5 × 19,5 cm.

(více)

Poznámka: S vročením 1981. Bez motta. V tiráži uvedeno: „Soubor dokumentů shromáždil a uspořádal Pavel Vašák. Edičně připravil Rudolf Havel a Pavel Vašák. Cizojazyčné texty přeložil Rudolf Havel (texty německé) a Pavel Vašák (texty francouzské, polské a slovenské). Soupis pramenů, knihoven a signatur, poznámky o vzniku knihy, doslov a výběr obrazových příloh Pavel Vašák, poznámka o ediční přípravě textů a jmenný rejstřík Rudolf Havel a Pavel Vašák. Obálka, vazba a grafická úprava Milan Grygar.“ 1. vydání.
Tisk: Stráž Plzeň, Vimperk.
Náklad: 5000 výtisků.
Původní cena: Váz. 34 Kč.
Komentář: Pavel Vašák „Poznámka o vzniku knihy“, s. 358–359.
Rudolf Havel – Pavel Vašák „Poznámka o ediční přípravě textů“, s. 360–361.
Pavel Vašák „Karel Hynek poutník“, s. 362–[376].
Stejskal: Původní vazba celoplátěná, černá, přebal s textem a záložkami. Do prodeje přišlo v dubnu 1982.
(St 227; Ko 227)
Klíč. slova: Komentované

Z231 Vazba

Máj (Báseň). Ed. a kom.: CVEJN, Karel; DOLÍVKA, Josef. Výtv. a graf. podoba: RUSEK, Ladislav; KOMÁREK, Vladimír. Spolek českých bibliofilůPamátník národního písemnictví, Praha [1982], 40 s., 30 × 29,5 cm.

(více)

Poznámka: S vročením na titulní straně 1980, v tiráži 1981, Stejskal uvádí vročení 1982. Bez dedikace. V tiráži uvedeno: „Sedmi suchými jehlami vyzdobil Vladimír Komárek. Grafická úprava Ladislav Rusek. Ediční poznámku napsal Karel Cvejn. O vydání pečoval Josef Dolívka.“
Tisk: Tisk, n. p., Brno, Závod 5, provoz 53, Vyškov. Suché jehly vytiskl Jan Mauler, Moravská Třebová.
Náklad: 170 výtisků na ručním velkolosinském papíře.
Komentář: Karel Cvejn „Karel Hynek Mácha...“, s. 38.
Stejskal: Obálka bílá s dvoubarevným textem a vtlačenými konturami holubic. Autor ediční poznámky nesprávně uvádí, že byla vynechána věnovací báseň. Věnovací báseň v knize je, ale chybí věnování.
(St 228; Ko 228)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z232 Obálka

Máj (Báseň). Ed. a kom.: BENEŠ, Vladimír; KUTINA, Jiří. Výtv. a graf. podoba: DEMEL, Karel; VIENER, Vladimír; HODNÝ, Ladislav. Supraphon (Polyhymnia; Lyra Pragensis, sv. 26; sv. 87), Praha [březen 1983], 70 s., 30,5 × 22 cm.

(více)

Poznámka: S vročením 1982.
Tisk: Stráž Plzeň, Vimperk, kombinované techniky vytiskl Pavel Dřímal.
Náklad: 150 [ručně] číslovaných výtisků na ručním papíře z Velkých Losin.
Původní cena: Volné archy 690 Kčs, váz. 1340 Kčs.
Komentář: Jiří Kutina „Poznámka“, s. 68–69.
Stejskal: Poznámky napsal dr. Jiří Kutina. Pěti kombinovanými technikami vyzdobil Karel Demel. Typograficky upravil Vladimír Viener. O vydání pečoval Vladimír Beneš. Dvoubarevný tisk. Suchá pečeť Lyry Pragensis. Původní obálka bílá s černým tiskem. Část nákladu vydána v umělecké vazbě Ladislava Hodného ml.
(St 229; Ko 229)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z233 Obálka

Máj (Báseň). Ed. a kom.: KUTINA, Jiří; BENEŠ, Vladimír. Výtv. a graf. podoba: KHUNOVÁ, Anna; VIENER, Vladimír; HODNÝ, Ladislav. Supraphon (Polyhymnia, sv. 23; Lyra Pragensis, sv. 84), Praha [březen 1983], 70 s., 30,5 × 22 cm.

(více)

Poznámka: S vročením 1982. V tiráži uvedeno: „Pěti kombinovanými technikami vyzdobila Anna Khunová. Poznámku napsal dr. Jiří Kutina. Typograficky upravil Vladimír Viener. O vydání pečoval Vladimír Beneš. Odpovědný redaktor Milan Friedl. Písmem Bodoni ručně vysadila Daniela Handlová, vytiskl Miloslav Batysta. Kombinované techniky vytiskl Pavel Dřímal. Knihařskou práci provedl knihařský a polygrafický podnik Tomes, závod devět set dvacet, Praha, pod vedením mistrů Jaroslava Vilda a Vlastimila Ejema. Část nákladu byla vydána v umělecké vazbě Ladislava Hodného staršího.“
Tisk: Stráž Plzeň, Vimperk, kombinované techniky vytiskl Pavel Dřímal.
Náklad: 150 [ručně] číslovaných výtisků na ručním papíře z Velkých Losin.
Původní cena: Volné archy 690 Kčs, váz. 1340 Kčs.
Komentář: Jiří Kutina „Poznámka“, s. 68–69.
Stejskal: Dvoubarevný tisk. Suchá pečeť Lyry Pragensis. Původní obálka bílá s černým tiskem.
(St 230; Ko 230)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z234 Obálka Ilustrace Tiráž

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Ed. a kom.: BERAN, Zdeněk. Výtv. a graf. podoba: LONGHAUER, Lubomír. Tatran (Čítanie študujúcej mládeže, sv. 148), Bratislava (Slovensko) 1983, s. 5–44, 320 s., 17,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. V tiráži se uvádí: „Výbor zostavil, doslov, biografickú poznámku a vysvetlivky napísal Zdeněk Beran. Prebal a väzbu navrhol Lubomír Longhauer.“ 2. vydání.
Tisk: Tlačiarne SNP, Banská Bystrica.
Náklad: 22 250 výtisků.
Původní cena: Váz. 18 Kčs.
Komentář (slovensky): Zdeněk Beran „Poznámky“, s. 285–292.
Zdeněk Beran „Svety Karla Hynka Máchu“, s. 293–309.
Zdeněk Beran „Život a dielo Karla Hynka Máchu“, s. 311–315.
Stejskal: Bílá celoplátěná vazba s přebalem.
(St 231; Ko 231)
Klíč. slova: Komentované

Z235 Přebal

Máj. Ed. a kom.: VAŠÁK, Pavel. Výtv. a graf. podoba: KOMÁREK, Vladimír; VANĚK, Rostislav. Československý spisovatel, Praha 1983, 64 s., 20,5 × 13 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Ilustroval Vladimír Komárek. Typografie Rostislav Vaněk. 194. vydání. Vydáno se souhlasem Ministerstva školství ČSR jako četba pro žáky středních škol.“
Tisk: Stráž, tiskařské závody, Plzeň, závod ve Vimperku.
Náklad: 50 000 výtisků.
Původní cena: Váz. 13 Kčs.
Komentář: Pavel Vašák „Máj, člověk a jeho svět“, s. 54–62.
Stejskal: Označení vydání jako 194. není správné. – Viz tento soupis. Výzdoba: 2 kresby v textu, 3 strany kreseb na přední a zadní předsádce, 1 kresba na přebalu. Původní celoplátěná vazba černá, bílý přebal s kresbou a dvoubarevným textem.
(St 232; Ko 232)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z236 Přebal Ilustrace (přední předsádka)

Máj / Mai. Ed. a kom.: SCHAMSCHULA, Walter; BABLER, Otto František; SCHAFER, Franz; ROTHE, Hans; KRÁLÍK, Oldřich. Böhlau Verlag (Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien, sv. 6), Kolín nad Rýnem (Německo) — Vídeň (Rakousko) 1983, s. 1–65, 81–115, 123, 142 s., 23 × 15 cm.

(více)

Poznámka: Dvoujazyčné česko-německé vydání. Český text připravil Otto F. Babler. Dedikováno Oldřichu Králíkovi. Obsahuje dva německé překlady Máje od O. F. Bablera a W. Schamschuly. Na obálce i titulní straně uvedeno: „Zweisprachige Ausgabe. Úbersetzungen von Otto F. Babler und Walther Schamschula.“ Jako redaktor knižnice uveden Hans Rothe.
Tisk: Hain – Druck, Meisenheim / Glan (Německo).
Komentář: Hans Rothe „Vorwort“, s. VII–IX.
Oldřich Králík „Karel Hynek Mácha (1810–1836)“, s. 67–80.
Walter Schamschula „Gedanken bei Úbersetzen des ,Máj‘“, s. 119–126 (obsahuje i dedikační báseň v českém a německém znění).
Franz Schafer: „Auswahlbibliographie zu K. H. Mácha und zu ,Máj‘“, s. 127–132.
(St 233; Ko 233)
Klíč. slova: Komentované

Z237 obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj a jiné básně a prózy. Ed. a kom.: POHORSKÝ, Miloš. Výtv. a graf. podoba: KONSTANTINOVÁ, Helena; BLAŽEJOVÁ, Hana. Mladá fronta (Četba pro školy), Praha 1986, s. 9–40, 174 s., 19 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. V tiráži uvedeno: „Výbor uspořádal, doslov a ediční poznámku napsal Miloš Pohorský. Ilustrovala Helena Konstantinová. Obálku s použitím ilustrací H. Konstantinové navrhla a graficky upravila Hana Blažejová.“ 1. vydání v této sestavě.
Tisk: Mír.
Náklad: 38 000 výtisků.
Původní cena: Karton. 14 Kčs.
Komentář: Miloš Pohorský „Karel Hynek Mácha a český romantismus“, s. 153–166.
Miloš Pohorský „Ediční poznámka“, s. 167–168.
(St 234; Ko 234)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z238 Obálka Ilustrace

Máj. Ed. a kom.: KUTINA, Jiří; BENEŠ, Vladimír. Výtv. a graf. podoba: TESAŘ, Vladimír; VIENER, Vladimír; HODNÝ, Ladislav. Supraphon (Polyhymnia, sv. 23; Lyra Pragensis, sv. 84), Praha [březen 1986], 70 s., 30,5 × 22 cm.

(více)

Poznámka: S vročením 1982 na obálce i v tiráži, všechny ilustrace jsou však datovány rokem 1986. V tiráži uvedeno: „Pěti kombinovanými technikami vyzdobil Vladimír Tesař. Poznámku napsal dr. Jiří Kutina. Typograficky upravil Vladimír Viener. O vydání pečoval Vladimír Beneš. Odpovědný redaktor Milan Friedl. Písmem Bodoni ručně vysadila Daniela Handlová, vytiskl Miloslav Batysta. Kombinované techniky vytiskl Pavel Dřímal. Knihařskou práci provedl knihařský a polygrafický podnik Tomes, závod devět set dvacet, Praha, pod vedením mistrů Jaroslava Vilda a Vlastimila Ejema. Část nákladu byla vydána v umělecké vazbě Ladislava Hodného staršího.“ Jednotlivé archy sešité a celek volně vložený do přebalu.
Tisk: Stráž Plzeň, Vimperk, kombinované techniky vytiskl Pavel Dřímal.
Náklad: 150 [ručně] číslovaných výtisků na ručním papíře z Velkých Losin.
Původní cena: šité archy 690 Kčs, váz. 1340 Kčs.
Komentář: Jiří Kutina „Poznámka“, s. 68–69.
Stejskal: Dvoubarevný tisk. Suchá pečeť Lyry Pragensis. Původní obálka bílá s černým tiskem.
(St 235; Ko 235)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z239 Titulní strana (graficky shodná s obálkou) Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Dílo I (Máj, básně, dramatické zlomky, dopisy). Ed. a kom.: POHORSKÝ, Miloš; MÁCHA, Karel Hynek. Výtv. a graf. podoba: JAROŠ, Milan. Československý spisovatel (Klenotnice, sv. 1), Praha 1986, s. 9–44, 444 s., 20,5 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Vychází k 150. výročí básníkova úmrtí. V tiráži uvedeno: „Uspořádal, k vydání připravil Miloš Pohorský. Typografie Milan Jaroš. Odpovědný redaktor Ondřej Hausenblas. Výtvarný redaktor Bohuslav Holý. Technická redaktorka Eva Skřivánková.“ 1. vydání v tomto souboru.
Tisk: Stráž, tiskařské závody, n. p., Vimperk.
Náklad: 10 000 výtisků.
Původní cena: Váz. 24 Kčs.
Komentář: Miloš Pohorský „Ediční poznámka a komentář", s. 387–412.
Miloš Pohorský „Mácha je Mácha“, s. 413–430.
Stejskal: Původní celoplátěná černá vazba s bílým přebalem a dvoubarevným titulem se záložkami s textem.
(St 236; Ko 236)
Klíč. slova: Komentované

Z240 Přebal

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Necenzurovaný deník z roku 1835. Ed. a kom.: KRYŠTOF, Jan. Výtv. a graf. podoba: ŠLITR, Jiří; ŠÍR, František; MÁCHA, Karel Hynek; HERMANNOVÁ, Vlasta. Obrys / Kontur – Poezie mimo domov (PmD)Svědectví, Mnichov (Německo) — Paříž (Francie) duben 1986, s. 7–38, 128 s., 19 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Impresum: „Kniha vychází v dubnu 1986, sto padesát let po prvním vydání Máje a ve stejném počtu výtisků. Zároveň u příležitosti stopadesátého výročí Máchova úmrtí v listopadu 1836. Mimo ediční řady.“ V tiráži uvedeno: „Ilustrace v patitulu Jiří Šlitr. Reprodukce litografie Františka Šíra K. H. Mácha z roku 1860. Reprodukce barevné kresby dívky od K. H. Máchy. Typografie Vlasta Hermannová.“ 1. vydání.
Tisk: Neuveden.
Náklad: 600 výtisků.
Komentář: Jan Kryštof „Máchův necenzurováný deník (esej)", s. 59–124.
Stejskal: Obálka bílá s modrým textem na 1. s.: Karel Hynek Mácha – Máj. Necenzurovaný deník z roku 1835. Na zadní straně obálky faksimile části dopisu K. H. Máchy z 8. dubna 1836 příteli Petru Veselskému. Kartonováno.
(St 237; Ko 237)
Klíč. slova: Komentované

Z241 Přední strana obálky Titulní strana Zadní strana obálky

Máj. Ed. a kom.: VAŠÁK, Pavel. Výtv. a graf. podoba: KOMÁREK, Vladimír; VANĚK, Rostislav. Československý spisovatel, Praha 1987, 64 s., 20 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Kresba na přebalu [2 kresby v textu a kresby na přední a zadní předsádce] Vladimír Komárek. Typografie Rostislav Vaněk.“ Vychází z vydání z r. 1983. 5. samostatné vydání v ČS.
Tisk: Stráž Plzeň, Vimperk.
Náklad: 27 000 výtisků.
Původní cena: Váz. 13 Kčs.
Komentář: Pavel Vašák „Máj, člověk a jeho svět“, s. 54–[62].
Stejskal: Vychází se souhlasem Ministerstva školství ČSR jako četba pro žáky středních škol. Původní celoplátěná vazba černá, na přebalu dvoubarevný text.
(St 238; Ko 238)
Klíč. slova: Komentované

Z242 Přebal Ilustrace

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Mrtvé labutě zpěv. Ed. a kom.: HAVEL, Rudolf; GREBENÍČKOVÁ, Růžena; PELÁNOVÁ, Anita. Výtv. a graf. podoba: SKLENÁŘ, Zdeněk; NÁROŽNÍK, Vladimír. Odeon (Klub čtenářů, sv. 522), Praha 1987, s. 107–157, 180 s., 20,5 × 18 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Výtvarný doprovod Zdeněk Sklenář. Výbor uspořádal, k vydání připravil a ediční poznámku napsal Rudolf Havel. Doslovy Růžena Grebeníčková a Anita Pelánová (o výtvarném doprovodu). Typografie Vladimír Nárožník.“ 1. vydání.
Tisk: Polygrafia.
Náklad: 27 000 výtisků.
Původní cena: Váz. 22 Kčs.
Komentáře: Rudolf Havel „Ediční poznámka“, s. 159.
Růžena Grebeníčková „Mácha znovunalézaný“, s. 161–172.
Anita Pelánová „K výtvarnému doprovodu Zdeňka Sklenáře“, s. 173–176.
Stejskal: Výzdoba: K Máji 7 ilustrací, přední a zadní předsádka. Původní celoplátěná vazba tmavomodrá s vinětou a textem, přebal s vinětou a textem.
(St 239; Ko 239)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z243 Přebal Ilustrace

Máj. Knihovna a tiskárna pro nevidomé (KTN) (Zora, sv. 262), Praha 1991, 48 s., 26,5 × 28 cm.

(více)

Poznámka: Vydání Máje Braillovým písmem pro potřebu zrakově postižených. Vázáno v modré knihovní vazbě.
Tisk: Knihovna a tiskárna pro nevidomé (KTN).
Náklad: 50 výtisků.
Původní cena: 8 Kčs.
(Ko neuvádí)

Z244 Tiráž

Máj. Dimenze 2+2 (Blaník, sv. 1), Praha 1992, 64 s., 13,5 × 10 cm.

(více)

Tisk: Moravská tiskárna Olomouc.
Tiráž: Text podle prvního vydání z dubna 1836.
(Ko N 6)

Z245 Obálka

Máj / Maj. In: ČOLAKOVA, Žoržeta: Karel Chinek Macha ili Glasat na padnalata arfa. Ed. a kom.: KŘIVÁNEK, Vladimír; ČOLAKOVA, Žoržeta; BABAKOVA, Svetla. EuroslavicaMakros 2000, Praha — Plovdiv (Bulharsko) 1993, 240 s., 20 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové česko-bulharské vydání Máje s ohlasy. Bez motta. Uspořádala a k vydání připravila Žoržeta Čolakova. Český text podle vydání Máje ve výboru z díla K. H. Máchy „Mrtvé labutě zpěv“ (1987). V tiráži uvedeno: „Karel Chinek Macha ili Glasat na padnalata arfa. [Karel Hynek Mácha neboli Zbortěné harfy tón.] Avtor: Žoržeta Čolakova. Redaktori: Janko Bačvarov, Ilka Devleťan. Korektor: Svetla Nikolova Čakarova.“ Antologie ohlasů Máchova díla zahrnuje bulharské překlady textů Jana Mukařovského „Genetika smyslu v Máchově poezii“ (s. 98–191) a Vítězslava Nezvala „Konkrétní iracionalita v životě a v dílech Karla Hynka Máchy“ (s. 192–207).
Tisk: DF Poligrafija, Plovdiv.
Náklad: 2000 výtisků.
Původní cena: 45 leva.
Komentář: Žoržeta Čolakova „Tova e kniga...“, s. 3.
Vladimír Křivánek „Karel Chinek Macha – izgubenijat san, namerenoto slovo“, s. 5–26 (bulharsky, překlad Žoržeta Čolakova).
Žoržeta Čolakova „Žanrovata palinodija v poemata na Karel Chinek Macha Maj“, s. 208–223.
Žoržeta Čolakova, Svetla Babakova „Smartta v poezijata na Macha i Botev (Nabljudenija varchu Maj i Chadži Dimitar ", s. 224–235.
(Ko N 7)
Klíč. slova: Komentované

Z246 Obálka

Máj. Ed.: KŘENEK, Zdeněk. Výtv. a graf. podoba: KOBLASA, Jan; ZIEGLER, Zdeněk; Ateliér Krupka. Aulos, nakladatelství bibliofilských tisků a grafiky (Bibliofilská edice, sv. 13), Praha 1995, 76 s., 30 × 19 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Deset barevných leptů Jan Koblasa. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Vazba Ateliér Krupka, Úvaly.“
Tisk: Jaroslav Janďourek, tisk leptů Pavel a Milan Dřímalovi.
Náklad: 50 [ručně] číslovaných výtisků.
Původní cena: 3000 Kč.
Koloc: Celoplátěná vazba s červeným titulem Máj. Ochranný celoplátěný obal červený. Kniha byla oceněna jako jedna z nejkrásnějších českých knih roku 1995.
(Ko N 8)
Klíč. slova: Ilustrované

Z247 Přední deska Ilustrace

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: SVOLINSKÝ, Karel; HOLUB, Milan. ŠMIDT, Vilém (Zahrada krásné poezie, sv. 3), Praha 1995, 68 s., 15 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Motto na titulní straně. Na patitulu uvedeno: „Vydáno při příležitosti veletrhu Svět knihy ‘95.“ V tiráži uvedeno: „Kresby Karel Svolinský. Typograficky upravil Milan Holub.“
Tisk: Neuveden.
Náklad: 400 výtisků, z toho 100 číslovaných.
(Ko N 9)
Klíč. slova: Ilustrované

Z248 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Tím světem bloudím (Výbor z díla). Ed. a kom.: KŘIVÁNEK, Vladimír; POHORSKÝ, Miloš. Výtv. a graf. podoba: HUBIČKA, Pavel. Knižní klub, Praha 1995, s. 7–40, 224 s., 20 × 13 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta a dedikace. V tiráži uvedeno: „Vazbu navrhl a graficky upravil Michal Houba. Výbor provedl Miloš Pohorský. Doslov Vladimír Křivánek. Ilustroval Pavel Hubička.“ První vydání. Vychází z textu Máje vydaného Milošem Pohorským v prvním svazku souboru Dílo z r. 1986.
Tisk: Moravská tiskárna Olomouc, s. r. o.
Komentář: Vladimír Křivánek „Dílo jako sugesce ztajeného smyslu“, s. 216–222.
Komentář: Redakce [= Miloš Pohorský?] „Vydavatelská poznámka“, s. [224].
(Ko N 10)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z249 Přední deska Ilustrace

Máj. Ed. a kom.: SÝS, Karel. Výtv. a graf. podoba: VELČOVSKÝ, Josef; WEBER, Jan. E. T. C. Publishing (Báseň pro tebe), Praha 1996, 62 s., 15,5 × 10 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Ilustrace Josef Velčovský. Grafická úprava s použitím kresby J. Velčovského Jan Weber. Redakčně připravil Karel Sýs.“ 1. vydání v E. T. C.
Tisk: E. T. C.
Komentář: Karel Sýs „Srdce páně Máchovo“, s. 58–60.
(Ko N 12)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z250 Přebal Přední deska Ilustrace (patitul)

Máj. Výtv. a graf. podoba: SUKDOLÁK, Pavel; RATHOUSKÝ, Jiří; STAŠOVÁ, Kateřina; STAŠ, Marek. Kniha, grafika, bibliofilie (Sladké jádro srdce, sv. 13), Praha 1996, 48 s., 49 × 36 cm.

(více)

Poznámka: Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na s. 3 uvedeno: „Památce českého arcitypografa Oldřicha Hlavsy, k prvnímu výročí jeho úmrtí. Prosinec 1996.“ V tiráži uvedeno: „Osmi barevnými lepty vyzdobil Pavel Sukdolák. Vydavatelé Josef Runštuk a Karel Žižkovský. Upravil a vazbu navrhl Jiří Rathouský. Grafiky vytiskl Luboš Dušek na papíru Fabriano ,Rossaspina bianco‘. Sazbu písmem ITC Weidemann provedla Lucie Svitáková, podle vydání nakladatelství Československý spisovatel z roku 1961. Vazbu provedli Kateřina a Marek Stašovi.“
Tisk: Karlínská tiskárna Praha 8.
Náklad: 100 výtisků.
Koloc: Vazba celopergamenová, tmavomodrá s textem na přední straně a na hřbetě. Ochranný obal světlešedý s dvěma modrými proužky na užší straně hřbetu. Pouzdro na užší straně hřbetu navazuje vícebarevným grafickým motivem na vazbu knihy.
(Ko N 13)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z251 Ilustrace

Máj. Ed.: SOUKOPOVÁ, Marta; ŠTAJF, Otakar. Výtv. a graf. podoba: JANÍČEK, James; KABÁTOVÁ-TÁBORSKÁ, Zdenka; KOMÁREK, Vladimír; KRÁLÍK, Jaroslav; KULHÁNEK, Oldřich; MICHÁLEK, Ondřej; PILEČEK, Jindřich; POLCAR, Miloslav; SOUČEK, Jan; SUCHÁNEK, Vladimír; ŠERÝCH, Jaroslav; VILHELMOVÁ, Lenka; VANĚK, Rostislav; Ateliér Krupka. Český spisovatelOsmium, Praha, 6. listopad 1996, 36 × 25 cm.

(více)

Poznámka: Bez paginace. Výklad Máje umístěn za dedikační básní. Vše uloženo v krabici o rozm. 52 × 37 cm. V tiráži uvedeno: „Vychází k 160. výročí prvního vydání, 160. výročí básníkova úmrtí a ke dni nejvýznamnějšího edičního počinu konce 20. století České knižnice. Text básně k vydání připravila Marta Soukopová. Výtvarné řešení navrhl Rostislav Vaněk. Knihařsky zpracoval Ateliér Krupka v Úvalech. Sazbu z písma Mramor Františka Šorma zhotovil Jan Bouček ve studiu Typo+. Editor Otakar Štajf. K 6. listopadu 1996. Soubor obsahuje 24 grafických listů těchto 12 členů SGU Hollar: James Janíček, Zdenka Kabátová-Táborská, Vladimír Komárek, Jaroslav Králík, Oldřich Kulhánek, Ondřej Michálek, Jindřich Pileček, Miloslav Polcar, Jan Souček, Vladimír Suchánek, Jaroslav Šerých, Lenka Vilhelmová.“
Tisk: Grégr a syn.
Náklad: 100 číslovaných výtisků.
(Ko N 14)
Klíč. slova: Ilustrované

Z252 Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj / Maj. In: MÁCHA, Karel Hynek; ERBEN, Karel Jaromír; HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel: Iz češke preporodne poezije (Mácha, Erben, Havlíček Borovský). Ed. a kom.: DOROTIĆ SESAR, Dubravka. Výtv. a graf. podoba: BOUDA, Cyril. Hrvatsko filološko društvo (Biblioteka Književna smotra), Záhřeb (Chorvatsko) 1996, s. 8–58, 192 s., 19 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové česko-chorvatské vydání Máje. Do chorvatštiny přeložila Dubravka Dorotić Sesar. Na obálce kresba Cyrila Boudy. Dvě varianty obálky.
Tisk: KRATIS, Záhřeb (Chorvatsko).
Komentář: Dubravka Dorotić Sesar „Tri klasika češke preporodne poezije“ (s. 145–190).
Koloc: Brožované.
(Ko N 15)
Klíč. slova: Komentované

Z253 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Básně. Ed. a kom.: ČERVENKA, Miroslav; SOUKOPOVÁ, Marta. Výtv. a graf. podoba: VANĚK, Rostislav. Český spisovatel (Česká knižnice, sv. 1), Praha 1997, s. 9–45, 326 s., 21 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Uspořádání a komentář Miroslav Červenka (pasáž o jazykové a pravopisné úpravě edice Marta Soukopová). Příprava textu Marta Soukopová. Obálka, vazba a typografie Rostislav Vaněk.“ 1. vydání v České knižnici. Obsahuje též Máchovy německé básně a jejich český překlad od Pavla Eisnera.
Tisk: Centa, s. r. o., Brno.
Původní doporučená cena: 176 Kč včetně DPH.
Komentář: Miroslav Červenka – Marta Soukopová „Komentář", s. 259–320 (z toho text M. Soukopové na s. 261–262).
(Ko N 17)
Klíč. slova: Komentované

Z254 Přebal

Máj (Romantická báseň Karla Hynka Máchy s podobiznou a životopisem spisovatelovým). Ed. a kom.: SUCHÝ, Josef. Výtv. a graf. podoba: VILÍMEK, Jan; ZEMAN, Václav. RYŠAVÝ, Šimon, Brno 1997, 84 s., 3,5 × 2,8 cm.

(více)

Poznámka: Kolibří vydání Máje v průhledném plastovém pouzdře o rozměru 15 × 11 cm a s kartou obsahující text J. Suchého. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Údaj v tiráži „dle vydání z roku 1911“ odkazuje zřejmě k tzv. 2. kolibřímu vydání u Jindřicha Lorenze. Portrét na frontispisu Jan Vilímek, umělecká výzdoba Václav Zeman.
Tisk: Amaprint Kerndl, s. r. o., Třebíč.
Náklad: 100 výtisků.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha“, s. 5–12; na s. 12 údaj: „Předmluva k Máji 1911“ (text předmluvy je převzatý z Lorenzova vydání).
Josef Suchý „Věnováno všem zamilovaným a Václavu Havlovi zvlášť...“ (text na přiložené kartě).
Koloc: Verze brožovaná a v kůži.
(Ko N 18)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z255 Přední deska Obálka brožovaného vydání  Karta s textem - varianta růžová  Karta s textem - varianta bílá

Máj. Výtv. a graf. podoba: ŠVABINSKÝ, Max. EikonAgentura Allons, Praha 1998, 60 s., 20 × 13 cm.

(více)

Poznámka: Vydání Máje jako soukromý neprodejný tisk na zakázku. Na frontispisu uvedeno: „Vydáno (…) pro Čokoládovny a.s. v roce 1998 u příležitosti konání II. českého májového plesu.“ V tiráži uvedeno: „Tento soukromý tisk byl připraven podle vydání z roku 1959, které vyšlo ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění. Pro Čokoládovny a.s. vydalo nakladatelství Eikon ve spolupráci s agenturou Allons s.r.o.
Koloc: Kresba na obálce Max Švabinský. Pro Čokoládovny, a. s.
(Ko N 20)
[výtisk nebyl k dispozici]

Z256 Obálka

Máj. Ed. a kom.: ŠIKTANC, Karel. Výtv. a graf. podoba: SIVKO, Pavel. Mladá fronta (Květy poezie, sv. 218), Praha 1999, 80 s., 14,5 × 10 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Doslov napsal Karel Šiktanc. Vazbu a titulní list navrhl Pavel Sivko. Typografie Vladimír Vácha.“
Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Komentář: Karel Šiktanc „Dar sluchu“, s. 76–79.
(Ko N 22)
Klíč. slova: Komentované

Z257 Přední deska

Máj / Majo (Dvojjazyčné zrcadlové vydání česko-esperantské ve dvou svazcích / Dulingva spegula eldono ĉeĥa-esperanta en du volumoj). Ed.: RUMLER, Josef. RUMLER, Josef, Praha 1999, 96 s., 20 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Dvojjazyčné česko-esperantské vydání Máje ve dvou sešitech (s. 1–48, 49–96). Do esperanta přeložil a vlastním nákladem vydal Josef Rumler. Bez dedikace a dedikační básně.
Tisk: Neuveden.
Komentář: Josef Rumler „Karel Hynek Mácha (1810–1836)“, s. 46–47, 82–95 (esperantsky, na s. 95 s datací „Majo 1995“).
(Ko N 23)
Klíč. slova: Neúplné

Z258 Obálka 1 Obálka 2

Május / Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Holtak gondolata (Mácha költö elkárhozása, mennybemenetele és titkos üzenetei). Ed. a kom.: ISRAEL, Efraim. Překl.: ISRAEL, Efraim. ISRAEL, Efraim, Jeruzalém (Izrael) 1999, s. 10–81, 248 s., 25 × 17 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové maďarsko-české vydání Máje v rámci výboru z Máchova díla a jeho ohlasů. Bez dedikační básně. Do maďarštiny přeložil Efraim Israel. Na obálce titul a podtitul: „Holtak gondolata. Mácha költö elkárhozása, mennybemenetele és titkos üzenetei.“ [„Myšlenky mrtvých. Zatracení, nanebevstoupení a tajemné vzkazy básníka Máchy.“]
Tisk: Neuveden.
Náklad: 30 výtisků.
Komentář: Efraim Israel „Holtak gondolata, a végsö, tiszta, ép (Május-interpretáció; szimbólumok és látens jelentések)" [„Myšlenky mrtvých, konečné, čisté a nedotčené (Interpretace Máje: Symboly a latentní zprávy)"], s. 211–236.
(Ko N 24)
[výtisk nebyl k dispozici]
Klíč. slova: Neúplné — Komentované

Z259 Obálka

Május / Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Holtak gondolata (Mácha költö elkárhozása, mennybemenetele és titkos üzenetei). Ed. a kom.: ISRAEL, Efraim; BERKES, Tamás. Výtv. a graf. podoba: BÖCKLIN, Arnold. Kalligram, Bratislava (Slovensko) 2000, s. 8–76, 264 s., 23,5 × 17 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové česko-maďarské vydání Máje v rámci výboru z Máchova díla a jeho ohlasů. Bez dedikace a dedikační básně. Máj do maďarštiny přeložil Efraim Israel, překlady ostatních textů Andrea Balázs, Endre Bojtár a Dezsö Tandori. Vybral, uspořádal, interpretaci Máje a doprovodný text napsal Efraim Israel. Spoluvydavatel [= editor českého textu] Tamás Berkes. V tiráži uvedeno: „Holtak gondolata. Mácha költö elkárhozása, mennybemenetele és titkos üzenetei. / Myšlienky mŕtvych. Zatratenie, nanebovstúpenie a tajné odkazy básnika Máchu. Návrh obálky s použitím diela Arnolda Böcklina Die Toteninsel.“ 1. vydání.
Tisk: Ressprint, a. s., Senica.
Komentář: Efraim Israel „Május-interpretáció: megfejtett szimbólumok, látens jelentések és misztifikációk“ [„Interpretace Máje: Skryté symboly, latentní zprávy a mystifikace“], s. 203–233.
Tamás Berkes „Közelítések Máchához – Utószó" [„Přiblížení se k Máchovi – doslov“], s. 243–251.
Tamás Berkes „Névmgyarázatok“ [„Úskalí maďarského pojmenování"], s. 252–257.
(Ko N 25)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z260 Přední deska

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – Marinka. Výtv. a graf. podoba: KOČÍ, Helena. Alpress (Školní četba, sv. 1), Frýdek-Místek 2000, s. 5–34, 54 s., 20 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace a dedikační básně. Poznamenání na straně 22 v rámci Intermezza I. V tiráži uvedeno: „Redakční úprava Marie Černá. Grafická úprava obálky Helena Kočí. Sazba Josef Polák.“ 1. vydání.
Tisk: Těšínská tiskárna, a. s., Český Těšín.
(Ko N 26)
Klíč. slova: Neúplné

Z261 Přední deska

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek; ERBEN, Karel Jaromír: Kytice – Máj. Levné knihy KMa (Skvosty české poezie), Praha 2000, s. 95–137, 144 s., 19,5 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta a dedikace.
Tisk: Neuveden.
(Ko N 27)

Z262 Obálka

Máj. Výtv. a graf. podoba: Nestor print; Knižní dílna Kopčany. Nestor, Bratislava (Slovensko) 2000, 176 s., 12 × 9 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové vydání zeditovaného textu a textu 1. vydání. V tiráži uvedeno: „Staročeský text podle vydání z roku 1836.“
Tisk, sazba a vazba: Nestor print, s. r. o., Bratislava.
(Ko N 28)

Z263 Přední deska Titulní strana

Máj. Ed. a kom.: POHORSKÝ, Miloš. Ad FontesHANÁK, Bohumil (Poezie, sv. 1), Blansko 2000, 78 s., 24 × 16 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta a Poznamenání. Na titulní straně uvedeno: „Památné vydání. Všem poutníkům do třetího tisíciletí!“ Na vnitřní straně zadní obálky uvedeno: „První vydání knihy v novém tisíciletí.“
Tisk: FHR, s. r. o., Blansko.
Náklad: 300 číslovaných výtisků.
Komentář: Miloš Pohorský „A znovu Máchův Máj...“, s. 71–73.
Miloš Pohorský „Ediční poznámka“, s 74.
(Ko N 29)
Klíč. slova: Komentované

Z264 Přední deska

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj – V svět jsem vstoupil. Výtv. a graf. podoba: KARASOVÁ-TŘÍSKOVÁ, Iva. Knižní expres, Ostrava 2001, s. 3–42, 184 s., 21 × 13 cm.

(více)

Poznámka: Vydání Máje v rámci výboru z díla KHM. Bez poznamenání. V tiráži uvedeno: „Ilustrace a grafická úprava Iva Karasová-Třísková. Redakce Anna Kulová.“
Tisk: Tlačiarne BB, Banská Bystrica.
(Ko N 31)
Klíč. slova: Ilustrované

Z265 Přední deska

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Zraky žalonosné. Ed. a kom.: HRON, Zdeněk. Výtv. a graf. podoba: LUKEŠOVÁ, Aurélie; MATOŠKA, Jan. BB/artBUCHAL, Jiří (Versus), Praha 2002, s. 5–53, 96 s., 15 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Máj v rámci výboru z poezie KHM. V tiráži uvedeno: „Vybral a uspořádal Zdeněk Hron. Grafická úprava obálky Aurélie Lukešová, Jan Matoška.“ Druhé vydání. Text Máje převzat z Janského vydání v Knihovně klasiků r. 1959. Jako redaktor edice Versus uveden Zdeněk Hron.
Tisk: Centa, s. r. o., Brno.
Komentář: [Zdeněk Hron?] „Ediční poznámka“, s. 91.
(Ko N 32)
Klíč. slova: Komentované

Z266 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Básně. Ed. a kom.: ČERVENKA, Miroslav; SOUKOPOVÁ, Marta. Výtv. a graf. podoba: VIMR, Vladimír; MÁNES, Antonín. Nakladatelství Lidové noviny (Česká knižnice), Praha 2002, s. 9–44, 378 s., 17,5 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Vydání Máje v rámci souboru Máchovy poezie. Na patitulu uvedeno: „Ediční příprava a komentář Miroslav Červenka (pasáž o jazykové a pravopisné úpravě edice Marta Soukopová). Příprava textu Marta Soukopová. Vědecká redakce Miroslav Červenka a Mojmír Otruba.“ V tiráži uvedeno: „Přebal, vazba a typografie Vladimír Vimr. Na vazbě použito obrazu Antonína Mánesa Kokořín v bouři.“ 2., pozměněné vydání v České knižnici. Svazek též obsahuje český překlad Máchových německých básní od Pavla Eisnera. Jako vedoucí redaktor České knižnice uveden Miroslav Červenka.
Tisk: AKCENT tiskárna Vimperk.
Původní doporučená cena: 240 Kč včetně DPH.
Komentář: Miroslav Červenka, Marta Soukopová „Komentář", s. 295–376 (text M. Soukopové na s. 298–300).
(Ko N 33)
Klíč. slova: Komentované

Z267 Přebal

Máj. Ed. a kom.: ŠIKTANC, Karel. Výtv. a graf. podoba: SIVKO, Pavel. Mladá fronta (Květy poezie, sv. 218), Praha [2002], 80 s., 15 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Dotisk vydání z roku 1999 distribuovaný v roce 2002. Vročení 1999 je uvedeno na titulní straně, v tiráži je vročení 2002. V tiráži uvedeno: „Doslov napsal Karel Šiktanc. Vazbu a titulní list navrhl Pavel Sivko. Typografie Vladimír Vácha. Dotisk 5. vydání v Mladé frontě.“
Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Komentář: Karel Šiktanc „Dar sluchu“, s. 76–79.
(Ko N 34)
Klíč. slova: Komentované

Z268 Přední deska

Máj. Ed. a kom.: HORANSKÝ, Miloš. Výtv. a graf. podoba: BLAŽEJOVÁ, Michaela. Academia, Praha 2003, 56 s., 20 × 13 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Uspořádal Miloš Horanský. Graficky upravila a obálku navrhla Michaela Blažejová.“ 1. vydání. Vydáno k jubilejní 40. sezóně divadla Viola a k recitačnímu představení Máje s doprovodem hudby v podání Barbory Hrzánové (premiéra ve Viole 30. 4. 2003).
Tisk: Expodata Didot, Brno.
Komentář: Miloš Horanský „Několik zastavení u nepomnikového Máchy“, s. 9–11.
(Ko N 36)
Klíč. slova: Komentované

Z269 Obálka

Máj. Ed. a kom.: SÝS, Karel. Výtv. a graf. podoba: SOUČEK, Jan. Prospektrum (Báseň pro tebe, sv. 1), Praha 2003, 80 s., 15 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Ilustroval Jan Souček. Redakčně připravil Karel Sýs.“ 1. vydání.
Tisk a sazba: PROSPEKTRUM, spol. s r. o.
Komentář: Karel Sýs (ed.) „Okurky jsou všecky tytam aneb ohlasy“, s. 65–77.
Koloc: Doplněno dobovými recenzemi.
(Ko N 37)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z270 Přední deska Ilustrace

Máj. Ed.: KULOVÁ, Anna. Výtv. a graf. podoba: KARASOVÁ-TŘÍSKOVÁ, Iva. Knižní expres, Ostrava 2003, 80 s., 15 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Ilustrace a grafická úprava Iva Karasová-Třísková. Jazyková úprava Anna Kulová.“
Tisk: Tlačiarne BB, s. r. o., Banská Bystrica.
(Ko N 38)
Klíč. slova: Ilustrované

Z271 Přední deska Ilustrace

Máj. In: ŠVEC, Štefan: Máj. Tvar (Edice TVARy, řada B, sv. 3), Praha, 5. únor 2004, 32 s., 20 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Vydání Máje v rámci přílohy k obtýdenníku Tvar bez uvedení jména KHM. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Jako autor uveden Štefan Švec (autorská mystifikace vysvětlena na s. 2 s tiráží - viz obrazová příloha). Jako redaktoři edice uvedeni Pavel Janoušek a Ondřej Horák, odpovědný redaktor Jakub Šofar.
Tisk: Neuveden (Ringier, a.s.).
Koloc: Máchovský provokatér Štefan Švec, jemuž ve Tvaru vydali Máj pod jeho jménem, řekl Jakubu Šofarovi (článek Dvě máchovské poznámky v Mácha redivivus /1810–2010/, Praha, Academia 2010, s. 143): „Jen jsem ilustroval teorii, že čtenář je tvůrcem textu, což se samozřejmě pojí i s určitým exhibicionismem.“
(Ko N 40)
Klíč. slova: Neúplné

Z272 Přední obálka Strana 17 s ilustrací Strana s tiráží

Máj. Výtv. a graf. podoba: MAŇÁSEK, Luděk. Statutární město Mladá Boleslav, Mladá Boleslav 2004, 72 s., 30 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. V tiráži uvedeno: „Vydáno za finančního přispění měst: Bělá pod Bezdězem, Doksy, Kosmonosy, Mladá Boleslav a Středočeského kraje. Ilustrace Luděk Maňásek. Studie o Luďkovi Maňáskovi Karel Herčík. Sazba Monika Nováčková. Grafická úprava Zdeněk Goša. S ilustracemi Luďka Maňáska první vydání.“
Tisk: Unipress Turnov.
Náklad: 1400 výtisků.
Komentář: Karel Herčík „Malíř a báseň", s. 67–69.
Karel Herčík „Luděk Maňásek“, s. 71.
(Ko N 41)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z273 Obálka Ilustrace 1 Ilustrace 2

Máj. In: Literární pouť Karla Hynka Máchy (Ohlas Máchova díla v letech 1836–1858). Ed. a kom.: VAŠÁK, Pavel; HAVEL, Rudolf. Výtv. a graf. podoba: GRYGAR, Milan; BRICHTA, Robin. Academia, Praha 2004, s. 15–32, 408 s., 19,5 × 20,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Reprint souboru máchovských ohlasů z let 1836–1858 vydaného v r. 1981. V tiráži uvedeno: „Soubor dokumentů shromáždil a uspořádal Pavel Vašák. Edičně připravil Rudolf Havel a Pavel Vašák. Cizojazyčné texty přeložil Rudolf Havel (texty německé) a Pavel Vašák (texty francouzské, polské a slovenské). Soupis pramenů, knihoven a signatur, poznámky o vzniku knihy, doslov a výběr obrazových příloh Pavel Vašák, poznámka o ediční přípravě textů a jmenný rejstřík Rudolf Havel a Pavel Vašák. Grafická úprava Milan Grygar. Obálku navrhl Robin Brichta. Redaktor svazku Jaroslav Havel.“ 2. vydání.
Tisk: Těšínská tiskárna, Český Těšín.
Komentář: Pavel Vašák „Poznámka o vzniku knihy“, s. 358–359.
Rudolf Havel – Pavel Vašák „Poznámka o ediční přípravě textů", s. 360–361.
Pavel Vašák „Karel Hynek poutník“, s. 362–[376].
(Ko N 42)
Klíč. slova: Komentované

Z274 Přebal

Máj. Výtv. a graf. podoba: DRTINA, Luboš; HYBNER, Jan. DRTINA, Luboš, Praha 2004, 32 s., 31 × 29 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. V tiráži uvedeno: „Jako soukromý tisk vydal Luboš Drtina s vlastními ilustracemi. Text upraven dle kritického vydání ve svazku K. H. Mácha: Básně, Praha NLN 2002. Vazbu provedl Jan Hybner.“ Světlezelený kartonový přebal.
Tisk: Michal Jirát, Tábor (ilustrace sítotiskem), Jaroslav Janďourek, Praha (text ofsetem).
Náklad: 50 číslovaných výtisků.
(Ko N 43)
Klíč. slova: Ilustrované

Z275 Přední deska Strana s ilustrací

Máj. In: VALTROVÁ, Radmila: Transformotor (Astrologická revue), roč. 1, č. 1. LUKÁŠKOVÁ, MartinaMintaka, Praha 2004, s. 11–17, 40 s., 29,5 × 21 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelství uvedeno jako Mintaka (Martina Lukášková). Máj otištěný v rámci článku Radmily Valtrové. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání.
Tisk a grafická úprava: New In Production, s. r. o.
Původní cena: 120 Kč / 150 Sk.
Komentáře: Radmila Valtrová „Ignác Mácha vrací úder“, s. 4–17.
(Ko N 44)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z276 Strana 11

Máj. In: Česká poezie 19. století (Antologie). Výtv. a graf. podoba: JAROŠ, Milan. Levné knihy KMa (Edice českých autorů), Praha 2004, s. 42–75, 360 s., 17,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. V tiráži uvedeno: „Odpovědný redaktor Petr Himmel. Obálka a grafická úprava Milan Jaroš.“ 1. vydání v nakladatelství Levné knihy KMa.
Tisk: Centa, s. r. o., Brno.
(Ko N 45)

Z277 Obálka

Máj / Maj. Ed. a kom.: ZVEZDINOV, Atanas. Heron Press, Sofie (Bulharsko) 2004, 114 s., 14 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové bulharsko-české vydání Máje. Bez Poznamenání, český text bez motta. Z češtiny přeložil Atanas Zvezdinov. Brožovaný svazek v papírovém pouzdře.
Tisk: Heron Press, Sofie.
Komentář: Atanas Zvezdinov „Vseki prevod...“, s. 3–7.
[Atanas Zvezdinov] „Za prevodača“, s. 112–114.
(Ko N 46)
Klíč. slova: Komentované

Z278 Přebal Obálka Titulní strana Tiráž

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj a jiné básně. Ed. a kom.: HRON, Zdeněk. Výtv. a graf. podoba: LUKEŠOVÁ, Aurélie; MATOŠKA, Jan. BB/artBUCHAL, Jiří (Versus), Praha 2005, s. 5–54, 94 s., 15 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Máj v rámci výboru z poezie KHM. V tiráži uvedeno: „Grafická úprava obálky Aurélie Lukešová, Jan Matoška.“ 2. vydání (1. vydání pod názvem Zraky žalonosné). Jako redaktor edice Versus uveden Zdeněk Hron, odpovědný redaktor Marek Fikar. Text převzat z vydání Karla Janského v Knihovně klasiků r. 1959.
Tisk: CENTA, s. r. o., Brno.
Komentář: [Zdeněk Hron?] „Ediční poznámka“, s. 91.
(Ko N 47)
Klíč. slova: Komentované

Z279 Obálka

Máj. In: To nejlepší z poezie 19. století. Výtv. a graf. podoba: JAROŠ, Milan. Levné knihy KMa, Praha 2005, s. 42–76, 360 s., 15,5 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Grafická úprava Milan Jaroš. 2. vydání v nakladatelství Levné knihy KMa (1. vydání pod názvem Česká poezie 19. století).
Tisk: Těšínské papírny, Český Těšín.
(Ko N 48)

Z280 Přední deska

Máj. Výtv. a graf. podoba: ZRZAVÝ, Jan; PALARČÍK, Petr. Votobia (Malá řada), Olomouc 2005, 58 s., 14 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Obálka (s užitím ilustrace Jana Zrzavého) a grafická úprava Petr Palarčík.“
Tisk: Neuveden.
(Ko N 49)

Z281 Obálka

Máj / May. Ed. a kom.: SULAK, Marcela. Výtv. a graf. podoba: ŠTYRSKÝ, Jindřich; ŠVABINSKÝ, Max. Twisted Spoon Press, Praha 2005, 128 s., 19 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové česko-anglické vydání Máje. Do angličtiny přeložila Marcela Sulak. Ilustrace Jindřich Štyrský. Obsahuje portrét KHM od Maxe Švabinského.
Tisk: Akcent Tiskárny, Vimperk.
Komentář: Marcela Sulak „Introduction“, s. 7–16, datace May 2005.
(Ko N 50)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z282 Přední deska Frontispis, titulní strana

Máj / Mai. Ed. a kom.: VAŠÁK, Pavel; DVOŘÁČEK, Petr; JÄHNICHEN, Manfred. Výtv. a graf. podoba: KALVODA, Alois; DRTINA, Luboš. AkropolisTOMÁŠ, Jiří, Praha 2006, 144 s., 23 × 16,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelství uvedeno jako Jiří Tomáš - Akropolis. V tiráži uvedeno: „Dvojjazyčné česko-německé vydání k 170. výročí 1. vydání Máje a zároveň úmrtí jeho autora. Připravil Pavel Vašák, za spolupráce Petra Dvořáčka a Manfreda Jähnichena. Na frontispisu je malba Aloise Kalvody Mácha a Lorinka.“ 1. vydání. Překlad Máje do němčiny Walter Schamschula. Obsahuje překlady ohlasů KHM do němčiny a do češtiny (Rudolf Havel, Silke Klein, Eva Miláčková) a ilustrace různých autorů (Otakar Štáfl, Bohuslav Kroupa, Viktor Oliva, Jan Goth aj.).
Tisk: Tiskárna Akcent, Vimperk.
Původní doporučená cena: 199 Kč včetně DPH.
Komentář: Pavel Vašák (ed.) „České a německé ohlasy Máje“ / „Tschechisches und deutsches Echo auf den Mai“, s. 70–129.
Pavel Vašák „Máj, člověk a jeho svět“ / „Mai, der Mensch und seine Welt“, s. 130–134, 135–140.
Pavel Vašák „Bibliografie německých překladů Máje“ / „Bibliographie der deutschen Übersetzungen des Máj“, s. 141.
Pavel Vašák „Poznamenání" / „Anmerkung“ s. 142, 143.
(Ko N 51)
Klíč. slova: Komentované

Z283 Přední deska

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek; ERBEN, Karel Jaromír: To nejlepší z české poezie 19. století. Výtv. a graf. podoba: JAROŠ, Milan. Levné knihy KMa, Praha 2006, s. 6–41, 168 s., 15,5 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. Vedle Máchova Máje obsahuje Erbenovu Kytici. V tiráži uvedeno: „Odpovědný redaktor Jan Furthimvald. Obálka a grafická úprava Milan Jaroš.“ 3. vydání vydání v nakladatelství Levné knihy KMa. Vázané.
Tisk: Těšínské papírny, s. r. o., Český Těšín.
Původní cena: 170 Kč.
(Ko N 52)

Z284 Přední deska

Máj. CZ Books, Praha 2006, 52 s., 17 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání.
Tiráž: První vydání. Vydal CZ Books, s. r. o. pro Knihy Dobrovský.
Tisk: Neuveden.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Neúplné

Z285 Obálka

Mai / Máj. Ed. a kom.: NEUMANN, Eduard; HENNIG, Sebastian. Výtv. a graf. podoba: LEWINGER, Ernst; HENNIG, Sebastian; WITTWER, Susan. Bubo, Drážďany (Německo) [2006], 108 s., 19 × 27,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatel uvádí vročení 2006 (2007), viz http://edition-bubo.de/. Dvojjazyčné německo-české vydání Máje. Německý překlad Máje od Eduarda Neumanna převzat z vydání v Karlových Varech z r. 1933. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Výzdoba 9 lepty suchou jehlou od Ernsta Lewingera, typografie Sebastian Hennig. Doprovozeno esejí Sebastiana Henniga o díle Ernsta Lewingera a o KHM. Dvojbarevný tisk v černé a červené barvě. Růžová šitá vazba s rytinou na přední desce, předsádka z nažloutlého papíru, ručně šitý kapitálek z bílého a růžového hedvábí.
Tisk: Neuveden; lepty od Ernsta Lewingera tiskla Susan Wittwer.
Náklad: 25 výtisků podepsaných výtvarníkem.
Původní cena: 1200 EUR.
(Ko N 53)
[výtisk nebyl k dispozici]
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované — Neúplné

Z286 Přední deska

Máj. Ed.: KŘENEK, Zdeněk. Výtv. a graf. podoba: SÝKORA, Zdeněk; SÝKOROVÁ, Lenka; ZIEGLER, Zdeněk; Ateliér Krupka. Aulos, nakladatelství bibliofilských tisků a grafiky (Bibliofilská edice, sv. 41), Praha 2007, 36 s., 28,5 × 24,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Barevné serigrafie Zdeněk Sýkora. Autorská spolupráce Lenka Sýkorová. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Vazbu provedl Atelier Krupka.“ Tištěno ve formě skládačky s překládáním listů. Bílá pevná vazba a tmavošedá kartonáž.
Tisk: Tiskárna Flora, s. r. o., tisk serigrafií Antonín Komárek a René Řebec.
Náklad: 99 [ručně] číslovaných výtisků.
Koloc: Bibliofilské vydání. Kniha obsahuje 2 soubory originálních barevných serigrafií Z. Sýkory, každý signován. Rozložené serigrafie 2 × 95,5 × 28 cm. Papír Munken Lynx 200g.
(Ko N 54)
Klíč. slova: Ilustrované

Z287 Přední deska Frontispis, titulní strana Strana s ilustrací

Máj. Knihovna a tiskárna pro nevidomé (KTN), Praha 2007, 62 s., 30 × 26,5 cm.

(více)

Poznámka: Tištěno pro nevidomé Braillovým písmem. Svázáno pružinou. S tirážovým štítkem na obálce.
Tisk: Knihovna a tiskárna pro nevidomé (KTN).
Náklad: 2 výtisky.
(Ko neuvádí)

Z288 Obálka a vazba

Máj (Kniha k filmu). In: Máj (Obrazová kniha k filmu F. A. Brabce). Ed. a kom.: NOVÁKOVÁ, Ivana. Výtv. a graf. podoba: VOJTEK, Jan. Mladá fronta, Praha 2008, s. 3–72, 80 s., 19 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Na obálce uvedeno: „Obrazová kniha k filmu F. A. Brabce.“ V tiráži uvedeno: „Doslov Ivana Nováková. Obálka a grafický design přílohy Jindřich Hajlek. Sazba Radek Nahodil. Fotopříloha BELTFILM / Jan Vojtek.“ 1. vydání.
Tisk: Europrint, a. s.
Komentář: Ivana Nováková „Máj K. H. Máchy a F. A. Brabce“, s. 75–77.
(Ko N 56)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z289 Přední deska

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: ŠTĚCH, Karel. ŠMIDT, Vilém, Praha 2008, 80 s., 17 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Sedmi dřevoryty vyzdobil Karel Štěch. Typograficky upravil Martin Gudev. Text Dana Šourková. Redakční úprava Bohumil Šerák. Při příležitosti zfilmování tohoto díla vydal pro přátele krásné poezie Vilém Šmidt.“
Tisk: Těšínská tiskárna, a. s., Český Těšín.
Koloc: Brožovaná, s přebalem.
(Ko N 57)
Klíč. slova: Ilustrované

Z290 Přebal

Máj. Výtv. a graf. podoba: ANTONOVOVÁ, Lenka; MIKULCOVÁ, Klára. Tribun EU (Knihovnicka.cz), Brno [2008], 62 s., 14 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Na titulní straně vročení 2008, v tiráži 2007. Bez motta. V tiráži uvedeno: „Ilustrovala Lenka Antonovová. Obálku navrhla Klára Mikulcová.“ 1. vydání v Tribunu EU.
Tisk: Tribun EU, Brno.
(Ko N 58)
Klíč. slova: Ilustrované

Z291 Přední deska Ilustrace

Máj. Výtv. a graf. podoba: ZRZAVÝ, Jan. NibiruJANEČEK, Tomáš, Praha 2009, 72 s., 16,5 × 12 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Ilustrace Jan Zrzavý. Doslov Helena Kupcová. Grafická úprava, technická redakce a sazba z písma Bodoni Jan Viener. Uměleckou vazbu provedl Jiří Fogl.“
Tisk: PBtisk, Příbram.
Náklad: 1000 výtisků, z toho 10 číslovaných v umělecké vazbě.
Komentář: Helena Kupcová „Setkání malíře a básníka“, s. 65–70.
(Ko N 59)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z292 Obálka

Máj. Výtv. a graf. podoba: KODET, Kristian; DUKSA, Ondřej; FOGL, Jiří. Excellens paper, Ostrava 2009, 60 s., 15 × 21 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace a dedikační básně.
Tisk: Vladimír Bujárek, VŠUP.
Náklad: 180 brožovaných a 20 v kůži vázaných výtisků na velkolosinském ručním grafickém papíru.
Koloc: „Příležitostný tisk. Obsahuje čtyři číslované a signované grafiky Kristiana Kodeta, vytištěné v hlubotiskové dílně katedry grafiky Vysoké školy umělecko-průmyslové Vladimírem Bujárkem. Obálka a typografická úprava za použití grafiky Kristiana Kodeta Ondřej Duksa. Text a přebal brožovaných výtisků písmem Palatino Linotype vytištěn technologií serigrafie v tiskařské dílně Jana Hrachoviny v Šumperku. Umělecká vazba celokožených výtisků mistr Jiří Fogl – Vamberk.“
(Ko N 60)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné

Z293 Přebal Přední deska

Máj. Výtv. a graf. podoba: MIKEŠOVÁ, Lucie; VAŇKOVÁ, Nataša. Fragment, Praha 2010, 62 s., 20 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Obálka nakladatelství Fragment, s.r.o., Nataša Vaňková. Odpovědný redaktor Jakub Šedivý. Technická redaktorka Lucie Mikešová.“ 1. vydání.
Tisk: Finidr, s. r. o., Český Těšín.
(Ko N 61)

Z294 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj a jiné básně. Ed. a kom.: HRON, Zdeněk. BB/artBUCHAL, Jiří, Praha 2010, s. 5–53, 96 s., 15 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Uvedeno jako 3. vydání. Jako redaktor uveden Zdeněk Hron, odpovědný redaktor Marek Fikar. Text převzat z vydání v Knihovně klasiků z r. 1959. Vázané.
Tisk: CENTA, s. r. o., Brno.
Komentář: [Zdeněk Hron?] „Ediční poznámka“, s. 91.
(Ko N 62)
Klíč. slova: Komentované

Z295 Přebal

Máj (Báseň). In: PROKOP, Dušan: Kniha o Máchově Máji. Academia (Literární řada), Praha 2010, s. 7–36, 342 s., 25 × 16,5 cm.

(více)

Poznámka: Vydání Máje v rámci monografie o Máchově básni. V tiráži uvedeno: „Přebal navrhla Michaela Blažejová. Graficky upravil Oleg Man. Odpovědný redaktor Jaroslav Havel. Technická redaktorka Markéta Kočová. Sazbu zhotovil Cadis, Praha. Nedílnou součástí knihy je CD.“ Obsahuje CD s výborem nahrávek recitací Máchova Máje.
Tisk: T. A. Print, s. r. o.
Původní doporučená cena: 555 Kč.
Koloc: Vázané. Kniha přináší kritické shrnutí dosavadních zkoumání, rozborů a výkladů různých složek a problémů základního díla české poezie. Autor předkládá také výsledky vlastních výzkumů a analýz z poslední doby. Důstojně vypravená publikace obsahuje kromě samotné básně část věnovanou Máchově osobnosti a genezi jeho arcidíla, dále rozsáhlý oddíl s rozbory a interpretacemi různých složek stavby básně, a konečně třetí část zabývající se vývojem recepce a ohlasů Máje. Kromě vyobrazení v textu, vztahujících se k Máchovu životu a ke vzniku a 1. vydání Máje, kniha obsahuje obrazovou přílohu s ukázkami ilustrací Máje a portrétů K. H. Máchy a CD s výběrem nahrávek přednesů Máje v interpretaci předních herců z minulosti i současných.
(Ko N 63)
Klíč. slova: Ilustrované — Audiopříloha

Z296 Přebal

Máj / Mayo. Ed. a kom.: ULIČNÝ, Miloslav. Výtv. a graf. podoba: KOBLIHA, František; A.N.R.Y.; SLÁDEČEK, Jiří. Jalna, Praha 2010, 100 s., 20 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové česko-španělské vydání Máje. Bez motta, dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „Z českého výboru obsaženého v knize Karel Hynek Mácha. Výbor z díla (Praha: L. Mazáč 1941) s přihlédnutím ke kritickému vydání Karel Hynek Mácha. Básně a dramatické zlomky (Praha: SNKLHU 1959. Spisy Karla Hynka Máchy. Svazek první. Knihovna klasiků) do španělštiny přeložil, text originálu přepsal a český i španělský doslov napsal Miloslav Uličný. Česko-španělská edice vychází u příležitosti 200. výročí narození autora. Na obálce použita díky laskavosti Památníku národního písemnictví reprodukce grafiky Františka Koblihy z cyklu Máj (1911). Obálka: Jiří Sládeček - A.N.R.Y. Typografie, sazba: Zdeněk Rampas. Vydání první.“
Tisk: Art D-Grafický atelier Černý.
Původní cena: [150 Kč].
Komentář: Miloslav Uličný „Máchovy Máje“, s. 77–88 (s místem a datací „V Praze 27. července 2010“).
Miloslav Uličný „Mayo de Mácha en español“, s. 89–93.
[Miloslav Uličný] „O překladateli“, s. 94–97.
[Miloslav Uličný] „Sobre el traductor“, s. 98.
Koloc: Brožované. Překlad hispanisty M. Uličného, poprvé s pevným metrem a s rýmy, doprovází v tomto vydání původní text. Překlad byl konzultován na Univerzitě v Zaragoze.
(Ko N 64)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z297 Přebal

Máj / Meja. Ed. a kom.: DOMAŠCYNA, Róža; MĚŠKANK, Alfred; KŘIVÁNEK, Vladimír. Výtv. a graf. podoba: PRSTEK, Aleš; HRABAL, Milan; BRYCCYNA, Isa. Obec spisovatelů ČRLudowe nakładnistwo Domowina, Praha — Budyšín (Německo) 2010, 94 s., 23 × 16 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlová česko-lužickosrbská edice. V tiráži uvedeno: „Z češtiny přeložila: Róža Domašcyna. Doslov napsal: Vladimír Křivánek. Řádkový překlad: Alfred Měškank. Jazyková spolupráce: Milan Hrabal. Redakce českého vydání: Jan Hejk. Lektorka: Marka Maćijowa. Ilustrace, návrh obálky: Isa Bryccyna. Odpovědný redaktor: Milan Hrabal. Grafická úprava: Aleš Prstek, Milan Hrabal.“ 1. vydání.
Tisk: Tiskárna Daniel.
Původní cena: [180] Kč.
Komentář: Vladimír Křivánek „Erbovní báseň české poezie“, s. 77–90.
Vladimír Křivánek „Woponowa baseń čěskeje poezije“, s. 91–92.
(Ko N 65)
Klíč. slova: Komentované — Ilustrované

Z298 Obálka

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Máj, Máj... věčný Máj. Ed. a kom.: POHORSKÝ, Miloš. Výtv. a graf. podoba: PRSTEK, Aleš. Obec spisovatelů ČR, Praha [2010], 98 s., 33 × 23 cm.

(více)

Poznámka: Trojedice Máje v podobě 1. vydání z r. 1836 (fotokopie), faksimile rukopisu Máje (fotokopie) a čtenářské edice. S vročením 2011, podle sdělení Miroslava Koloce vyšlo už 2010. V tiráži uvedeno: „Doslovem a ediční poznámkou doplnil Miloš Pohorský. Odpovědní redaktoři knihy jsou Jan Hejk a Vladimír Křivánek. Reprodukce rukopisu byla pořízena z faksimile vydaného v roce 1916 v nakladatelství F. Šimáčka v Praze. První vydání Máje je fotografickou reprodukcí vydání z roku 1836, které je uloženo v Památníku národního písemnictví v Praze. Grafický návrh obálky a layoutu, pořízení a úprava reprodukcí a sazba Aleš Prstek.“
Tisk: Tiskárna Daniel.
Komentář: Miloš Pohorský „K edici ‚věčného‘ Máje“, s. iii–iv.
Miloš Pohorský „Máchův Máj – před soudem dějin“, s. I–XXI.
(Ko N 66)
Klíč. slova: Komentované — Faksimile

Z299 Obálka

Máj / Der Mai. Ed. a kom.: RAMBOUSEK, Bernard Alois; ULIČNÝ, Miloslav; WINTER, Astrid; NOVOSAD, Lukáš. Splav! (Plav do kapsy, sv. 2), Praha 2010, 182 s., 17,5 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové česko-německé vydání Máje v překladu Bernarda Aloise Rambouska z r. 1871, tištěno podle dobového opisu Antona Pikharta. Český text úplný, německý překlad bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Uspořádali a k vydání připravili Lukáš Novosad, Miloslav Uličný a Astrid Winter. Předmluva Miloslav Uličný. Doslov Astrid Winter. Ediční poznámka Lukáš Novosad. Jazyková korektura Anna Duchková (předmluva), Lukáš Novosad (doslov a originál Máje) a Adrian von Arburg (německý překlad Máje). Odpovědný redaktor Lukáš Novosad.“ 1. vydání. Český text Máje převzat z vydání v České knižnici z r. 2002. Obsahuje faksimile Pikhartova opisu Rambouskova rukopisu překladu.
Tisk: Ekon.
Náklad: 600 výtisků.
Miroslav Uličný „Nezvěstný Bernard Rambousek“, s. 9–36.
Anonym „Překlady Máchova Máje do němčiny“, s. 35–38.
Astrid Winter „Doslov“, s. 104–120.
Lukáš Novosad „Ediční poznámka“, s. 179.
(Ko N 67)
Klíč. slova: Komentované

Z300 Obálka (výřez)

Máj. Výtv. a graf. podoba: ANTONOVOVÁ, Lenka; BERNKOPFOVÁ, Jana. Tribun EU (Knihovnicka.cz), Praha 2010, 62 s., 14,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Typograficky připravila Martina Vašíčková. Ilustrovala Lenka Antonovová. Obálku navrhla Jana Bernkopfová. Odpovědná redaktorka Alžběta Kociánová.“ Text Máje převzat z vydání v SNKLHU 1960.
Tisk: Tribun EU s. r. o.
Původní cena: Brož. 40 Kč, váz., šité 170 Kč.
Anonym „Ediční poznámka“, s. 61.
Koloc: Brožované označeno jako 3. vydání v Tribunu EU. Vázané jako 4. vydání v Tribunu EU.
(Ko N 68)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z301 Přední deska

Máj (Báseň). Ed. a kom.: KOLOC, Miroslav; KRUMPHANZL, Robert. Výtv. a graf. podoba: HAMERA, Oldřich; JELENOVÁ, Markéta; ENDRÝS, Jan. Triáda (Delfín, sv. 107), Praha 2010, 72 s., 28 × 22 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Monotypy Oldřich Hamera. Ediční poznámku napsali Miroslav Koloc a Robert Krumphanzl. Typografie Markéta Jelenová. Z písma Utopia vysázel Jan Endrýs. Redaktor Robert Krumphanzl.“ 1. vydání.
Tisk: PB tisk, Příbram.
Náklad: 1000 výtisků, z toho 150 číslovaných, podepsaných autorem ilustrací.
Původní cena: [296 Kč, číslované 496 Kč].
Komentář: Miroslav Koloc, Robert Krumphanzl „Ediční poznámka“, s. 71.
Koloc: Na přední straně obálky pouze červeně Máj, na hřbetu autor a název. K publikaci přiložen samostatný list s citátem z Domácích úkolů z pilnosti Bohumila Hrabala o monotypech O. Hamery, doprovodným textem Miroslava Koloce a údajem „Vydání první, celkově tři sta padesáté“.
(Ko N 69)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z302 Přední deska Titulní strana Ilustrace

Máj. Ed.: DYRYNK, Martin. Výtv. a graf. podoba: STECKER, Marcel. DYRYNK, Martin (Slza, sv. 29), Praha 2010, 46 s., 28 cm.

(více)

Poznámka: Bibliofilské vydání Máje, volné listy. Ilustrátor Marcel Stecker. Typograf Martin Dyrynk. Sazeč David Stecker. V tiráži uvedeno (nutné ověřit z výtisku): „Pro radost bližním, přátel, sběratelů edice a dalších dobrých lidí ... vybral a poznámkou doplnil, typograficky upravil z elektronického písma Střešovické písmolijny cicero Preissig kurzíva v elektronické PC sazbě zalomené Davidem Steckerem v pražském MD ateliéru grafického designu ... s užitím dvou původních suchých jehel Marcela Steckera vytištěných Petrem Kábrtem v Lomnici n/P. a dvoubarevným ofsetem fy Europrinty s. r. o. ... Martin Dyrynk.“ Prvních 25 výtisků obsahuje zvukové CD.
Tisk: Europrinty s. r. o., Praha, tisk suchých jehel Petr Kábrt, Lomnice nad Popelkou.
Náklad: 99 výtisků.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Ilustrované — Audiopříloha

Z303

Máj. Knihovna a tiskárna pro nevidomé (KTN), Praha 2011, 62 s., 30 × 26,5 cm.

(více)

Poznámka: Tištěno pro nevidomé Braillovým písmem. Svázáno pružinou. S tirážovým štítkem na obálce. Dotisk identického vydání z r. 2007 s novým vročením provedený zřejmě na objednávku. ISBN zapsáno chybně jako ISMN.
Tisk: Knihovna a tiskárna pro nevidomé (KTN).
Náklad: Pravděpodobně 1 výtisk.
(Ko N 71)

Z304 Obálka

Máj. Výtv. a graf. podoba: RÚT, Pavel. Dokořán (Mocca, sv. 37), Praha 2011, 96 s., 14,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. V tiráži uvedeno: „Redakce Marcela Turečková. Ilustrace, grafická úprava a sazba Pavel Růt.“ 1. vydání. Text Máje převzat z vydání v České knižnici z r. 1997.
Tisk: Akcent Vimperk.
Původní cena: 149 Kč.
Komentář: Anonym „Poznámka nakladatele“, s. [78].
Koloc: Vázané s přebalem. Poprvé vyšlo 19. 4. 2011.
(Ko N 72)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z305 Přední strana přebalu Zadní strana přebalu Přední deska Zadní deska

Máj / Jam. Výtv. a graf. podoba: ŠTUKHEJLOVÁ, Lenka; ZEHNÁLKOVÁ, Eliška; Atelier GD 1. Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad LabemIdea servis, Ústí nad Labem — Praha 2011, 2 s., 100 × 70 cm, složeno na 25 × 35 cm.

(více)

Poznámka: Vydání Máje ve formě skládaného plakátu potištěného po obou stranách. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Text na přebalové pásce s tirážovými údaji: „Lenka Štukhejlová a Eliška Zehnálková, atelier GD 1.“
Tisk: Neuveden.
Původní doporučená cena: 20 Kč.
Náklad: 600 výtisků.
Koloc: Ofset. Na přebalové pásce: K. H. Mácha – 1810–2010. Kompletní text básně vytištěn oboustranně v 5 sloupcích. Čestné uznání na Talent designu 2011. Účelový náklad pro UJEP v Ústí nad Labem.
(Ko N 73)
Klíč. slova: Neúplné

Z306 Přebalová páska

Máj. Výtv. a graf. podoba: Redesign; HUPTYCH, Miroslav. Práh, Praha 2012, 72 s., 23,5 × 16 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta a dedikace. V tiráži uvedeno: „Kolážemi z dobových materiálů ilustroval Miroslav Huptych. Obálku navrhl a graficky upravil Redesign. Vysadil Vladimír Vyskočil – Koršach. Celkové vydání Máje 279. Vydání v tomto provedení první.“
Tisk: Europrint a. s.
Původní cena: 299 Kč.
Koloc: Vázáno, parciální lak, celobarevné, ilustrované.
(Ko N 74)
Klíč. slova: Ilustrované

Z307 Přední deska Zadní deska

Máj / Mai. Ed. a kom.: CIKÁN, Ondřej. Výtv. a graf. podoba: ŠILAR, Antonín. Labor Verlag (Poesie), Vídeň (Rakousko) 2012, 110 s., 19 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové německo-české vydání Máje. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Překlad Máje do němčiny a redakce českého textu Ondřej Cikán. Lektorát německého překladu Katharina Krones. Ilustrace a obálka Antonín Šilar.
Tisk: Neuveden.
Komentář: Ondřej Cikán „Nachwort des Übersetzers“ [Doslov překladatele], s. 96–106.
(Ko N 75)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované — Neúplné

Z308 Přední deska

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek; ERBEN, Karel Jaromír: Máj – Kytice. Výtv. a graf. podoba: HOUBA, Michal. Československý spisovatel, s. r. o., Praha 2012, s. 6–40, 168 s., 15 × 11 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Odpovědný redaktor Jan Furthimvald. Sazba studio Q. Obálka akademický malíř Michal Houba.“
Tisk a vazba: Těšínské papírny, s. r. o., Český Těšín.
(Ko N 76)
[výtisk nebyl k dispozici]

Z309 Přední deska

Máj – Mág. [nakladatel neuveden], [místo vydání neuvedeno] 2012, 84 s., 20 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlově text vydání v roce 1836 a čtenářská edice. Edice studentské čtení. Bez motta a bez poznamenání.
Tisk: Olympia print, Praha 1.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha – stručný životopis“, s. 7–10.
Anonym „Rozbor básně“, s. 11–12.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z310

Maggio / Máj. Ed. a kom.: MURA, Alessandra; COSENTINO, Annalisa. Marsilio (Gli anemoni. Collana di classici centroeuropei, sv. 1), Benátky (Itálie) duben 2013, 116 s., 18 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové italsko-české vydání Máje. Z italštiny přeložila Alessandra Mura. Redakci českého textu provedla a úvod napsala Annalisa Cosentino. Jako redaktoři knižnice Gli anemoni [Anemonky] uvedeni Annalisa Cosentino a Luigi Reitani.
Tisk: La Grafica & Stampa editrice, s.r.l., Vicenza.
Původní cena: 12 Euro.
Komentář: Annalisa Cosentino „Un nuovo Maggio“ [„Nový Máj“], s. 9–24.
Annalisa Cosentino „L’autore e l’opera“ [„Autor a dílo“], s. 25–30.
Alessandra Mura „Note“ [„Poznámka“], s. 105–107.
Koloc: Brožované.
(Ko N 78)
Klíč. slova: Komentované

Z311 Přední obálka Zadní obálka

Máj. Výtv. a graf. podoba: SVATOŠ, Ivan. Svatošovo nakladatelství, Praha 2013, 68 s., 24 × 17 cm.

(více)

Poznámka: Tištěné vydání Máje s textem zapsaným ručním písmem. V tiráži uvedeno: „Ručně přepsal a ilustroval Ivan Svatoš. Grafická úprava Lenka Frajerová.“
Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod a. s.
Komentář: Ivan Svatoš „Ivan Svatoš“, s. 67.
Koloc: Tři varianty: velikost menší A4 (520 Kč), obálka tvrdý karton A4 (680 Kč), výtisk s ručně vepsanou signaturou ilustrátora na titulní straně. Volně vložený signovaný grafický list (1 500 Kč).
(Ko N 79)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z312  Obálka

Maj / Máj. Ed. a kom.: LUDVIK, Dušan; POHORSKÝ, Miloš; LIPOGLAVŠEK, Marjana. Výtv. a graf. podoba: MALEŠ, Miha. Velvyslanectví České republiky ve Slovinsku, Lublaň (Slovinsko) [2013], 126 s., 25 × 21 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové slovinsko-české vydání Máje. Bez vročení. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Knihu vydalo Velvyslanectví České republiky ve Slovinsku jako neprodejnou publikaci. / Knjigo je izdalo Veleposlaniško Češke republike v Sloveniji kot neprodajno publikacijo.“ Z češtiny přeložil Dušan Ludvik. Autoři předmluv Miloš Pohorský (v češtině a ve slovinštině) a Marjana Lipoglavšek. Ilustrace a portrét KHM ve frontispisu Miha Maleš.
Tisk: Jordan, Krško (Slovinsko).
Komentář: Miloš Pohorský „Máchův Máj“, s. 5–7.
Miloš Pohorský „Máchov Maj“, s. 7–9.
Marjana Lipoglavšek „Predgovor“, 11–18.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Neúplné — Komentované — Ilustrované

Z313

Máj / Maj. In: Izbrano. Ed.: ČOLAKOVA, Žoržeta; BUROVA, Ani; DIMITROVA, Slaveja. Výtv. a graf. podoba: RAJČEV, Christo. Paradox / Bochemija klub (Kolekcija elit, sv. 21), Sofie (Bulharsko) 2013, s. 241–270, 272 s., 20,5 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Bulharské a české vydání Máje v rámci reprezentativního výboru z Máchova díla. Není tištěno zrcadlově. Do bulharštiny přeložily Žoržeta Čolakova (poezie včetně Máje, část prózy) a Anželina Penčeva (většina próz). Uspořádaly Ani Burova, Slaveja Dimitrova, Žoržeta Čolakova. Redaktorka Doroteja Monova. Nakladatelský redaktor Rajčo Angelov. Grafické řešení Christo Rajčev. 1. vydání. Český text Máje vychází z vydání v České knižnici v r. 1997.
Tisk: Neuveden.
Původní cena: 16 leva.
(Ko neuvádí)

Z314 Obálka Titulní strana Tiráž

Máj. Výtv. a graf. podoba: MIŇOVSKÝ, Jiří Arbe. Dobrovský (Omega), Praha 2014, 48 s., 15,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Odpovědný redaktor Pavel Tůma. Jazyková korektura Zuzana Červinková. Obálku zhotovil Jiří Miňovský – ARBE 2014. Předtisková příprava Pavel Tůma – RITA.“ Na zadní straně obálky informace o Hynku Schiffnerovi.
Tisk: EUROPRINT a. s.
Původní cena: 99 Kč.
Koloc: Brožované.
(Ko N 80)
Klíč. slova: Neúplné

Z315 Přední obálka Zadní obálka

Máj. Výtv. a graf. podoba: FLONEROVÁ, Kamila. Fragment (Česká klasika), Praha 2014, 64 s., 17 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Obálka nakladatelství Fragment, Kamila Flonerová. 2. vydání.
Tisk: Finidr, s. r. o., Český Těšín.
Původní cena: 149 Kč.
(Ko N 81)

Z316 Přední deska

Máj. Ed. a kom.: MATULA, Jiří; MAUSEROVÁ, Renata. Výtv. a graf. podoba: MATULA, Jiří. Kalendář Liberecka, Liberec 2014, 64 s., 26,5 × 21,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Obálka s použitím ukázky rukopisu K. H. Máchy, ilustrace a grafická úprava Jiří Matula. Záložka přebalu: text Karolina Stránská, foto Petr Pazdera. Reprodukce a příprava tisku Marcela a Karel Šteflovi, FAST reklamní studio, s. r. o., Praha.“ 1. vydání.
Tisk: Geoprint, s. r. o.
Náklad: 500 výtisků.
Původní cena: 250 Kč.
Komentáře: Kare Hynek Mácha „Výklad Máje“, s. 52.
Renata Mauserová „Zrození Máchova kraje“, s. 53–55.
Jiří Matula „Slovo autora ilustrací“, s. 55–57.
Renata Mauserová „Máj v ilustraci“, s. 58–63 (obsahuje soupis ilustrovaných vydání Máje z let 1865–2014).
(Ko N 82)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z317 Obálka

Máj. Bylo Nebylo, Praha květen 2015, 50 s., 15 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta a Poznamenání. Máj prodávaný bez desek po jednotlivých listech na váhu v papírovém balíčku. Na štítku (ve funkci tiráže) uvedeno: „Složení: papír, tiskařská čerň, disperzní lepidlo, gáza, poezie. Trvanlivý výrobek. Vyrobeno v ČR 5/2015.“ Vydala Anna Pleštilová.
Tisk: Neuveden.
Původní cena: 78 Kč / 100g.
(Ko N 83)

Z318 Obal, titulní strana

Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Básně. Ed. a kom.: ČERVENKA, Miroslav; SOUKOPOVÁ, Marta; SELUCKÁ, Markéta. Výtv. a graf. podoba: MÁCHA, Karel Hynek; MYSLIVEČEK, Boris. Host – vydavatelství (Česká knižnice), Brno 2015, s. 5–39, 364 s., 20,5 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: Máj v rámci čtenářského souboru Máchovy poezie. V tiráži uvedeno: „Text edičně připravili a komentář napsali Miroslav Červenka a Marta Souk[o]pová. K vydání připravila a Poznámku napsala Markéta Selucká. Obálka (s použitím kresby Karla Hynka Máchy Klapý / Házmburk / od jihozápadu, 1834, LA PNP), vazba a grafická úprava Boris Mysliveček. Odpovědný redaktor Markéta Selucká. Litografie obálky a vazby a sazba písmem Lido Robert Šváb.“ 3. vydání. Marta Soukopová ve svazku mylně uváděna jako Soukupová.
Tisk a knihařské zpracování: Finidr, s. r. o., Český Těšín.
Původní cena: 329 Kč.
Komentář: Miroslav Červenka – Marta Soukopová „Komentář", s. 293–348 (text M. Soukopové na s. 295–297).
Markéta Selucká „Ediční poznámka k třetímu vydání v České knižnici“, s. 349–351.
(Ko N 84)
Klíč. slova: Komentované

Z319 Přebal Přední deska

Máj (Báseň). Výtv. a graf. podoba: Ateliér Krupka; PIEKAR, Pavel. Ve stráni, Úvaly u Prahy 2016, 72 s., 30 × 20 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta. V tiráži uvedeno: „Soukromý tisk pro potěšení své, pro přátele své, bibliofily, mecenáše a příznivce. Grafická úprava, ruční sazba písmem Perpetua Monotype a tisk Ateliér Krupka. S šesti barevnýni linoryty Pavla Piekara na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.“
Tisk: Ateliér Krupka, Úvaly u Prahy.
Náklad: 8 číslovaných a 7 autorských výtisků.
Původní cena: 5 000 Kč.
(Ko N 85)
Klíč. slova: Ilustrované

Z320 Obálka

Máj. Výtv. a graf. podoba: Ateliér Krupka; HAMERA, Oldřich. Ve stráni, Úvaly u Prahy 2016.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Soukromý tisk pro potěšení své, pro přátele své, bibliofily, mecenáše a příznivce. 38. publikace nakladatelství. Grafická úprava, ruční sazba písmem Perpetua Monotype a tisk Ateliér Krupka. S pěti originálními monotypy a jedním dřevořezem Oldřicha Hamery na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK.“
Tisk: Atelier Krupka, Úvaly u Prahy.
Náklad: 12 číslovaných výtisků a 4 autorské.
Původní cena: 14 000 Kč.
(Ko N 86)
Klíč. slova: Ilustrované

Z321 Obálka Ilustrace

Máj. Výtv. a graf. podoba: Ateliér Krupka; ČAPKOVÁ, Eva. Ve stráni, Úvaly u Prahy 2016.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Soukromý tisk pro potěšení své, pro přátele své, bibliofily, mecenáše a příznivce. 39. publikace nakladatelství. Grafická úprava, ruční sazba písmem Perpetua monotype a tisk Ateliér Krupka. S šesti strukturálními monotypy Evy Čapkové na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK. Kromě toho vytištěny 2 výtisky s jiným souborem šesti strukturálních monotypů Evy Čapkové označené A a B.
Tisk: Atelier Krupka, Úvaly u Prahy.
Náklad: 7 číslovaných výtisků a 4 autorské, další dva výtisky s jinou výzdobou.
Původní cena: 12 000 Kč.
(Ko N 87)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Ilustrované

Z322 Obálka Ilustrace

Máj. Výtv. a graf. podoba: Ateliér Krupka; ČAPKOVÁ, Eva. Ve stráni, Úvaly u Prahy 2016.

(více)

Soukromý tisk pro potěšení své, pro přátele své, bibliofily, mecenáše a příznivce. 39. publikace nakladatelství. Grafická úprava, ruční sazba písmem Perpetua monotype a tisk Ateliér Krupka. Výtisků: 7 číslovaných a 4 autorské s šesti strukturálními monotypy Evy Čapkové na ručně čerpaném rustikálním papíru LMK. Kromě toho vytištěny 2 výtisky s jiným souborem šesti strukturálních monotypů Evy Čapkové označené A a B. Původní cena: 12 000 Kč.
(Ko N 88)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Ilustrované

Z323 Obálka Ilustrace

Máj. Výtv. a graf. podoba: NEUWIRT, Jiří; NEUWIRTOVÁ, Lucie; Karpjak. NEUWIRT, JiříTrio Studio, Ostrava 2016, 48 s., 26 × 21 cm.

(více)

Tisk: Jiří Neuwirt.
Náklad: 20 číslovaných výtisků na papíru Excudit Bibliofil.
Původní cena: 14 000 Kč.
Koloc: Příležitostný tisk. Obsahuje pět číslovaných a signovaných linorytů Jiřího Neuwirta, tištěných autorem. Obálku a typografickou úpravu, za použití grafiky Jiřího Neuwirta, navrhla Lucie Neuwirtová. Umělecká vazba knihy knihvazárna Karpjak, Ostrava-Vítkovice.
(Ko N 89)
Klíč. slova: Ilustrované

Z324 Přední deska Deska Ilustrace

Máj (Báseň). Ed. a kom.: PUCHNAROVÁ, Dana; FRIDRICHOVÁ, Jana. Výtv. a graf. podoba: PUCHNAROVÁ, Dana. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Česká Lípa 2016, 58 s., 32 × 23 cm.

(více)

Poznámka: Bez Poznamenání. Vydání Máje na samostatných listech vložených do papírových desek. V tiráži uvedeno: „Ilustrovala, obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhla Dana Puchnarová. Ke 180. výročí prvního vydání Máje vydalo v roce 2016 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě za finanční podpory Dany Puchnarové.“ Text Máje byl převzat z vydání v Supraphonu z r. 1983.
Tisk: Tiskárny Maestro, s. r. o., Lety.
Náklad: 500 výtisků, z toho 200 výtisků číslovaných a podepsaných autorkou ilustrací.
Komentář: Dana Puchnarová „Jak vznikaly grafické listy k Máchově [sic] Máji“, s. 53–54.
Jana Fridrichová „Historie vydávání Máje Karla Hynka Máchy s ohledem na knižní sbírku VMG v České Lípě", s. 55–57.
(Ko N 90)
Klíč. slova: Ilustrované — Komentované

Z325 Přebal Ilustrace

Máj. Výtv. a graf. podoba: HANZLÍK, Romek. HANZLÍK, Romek, Praha 2017, 50 s., 29,5 × 21 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace a dedikační básně a Poznamenání. Vydání Máje s fotografickými reprodukcemi. Výtisky 1–75 ručně dokolorovány.
Tisk: Romek Hanzlík.
Náklad: 150 výtisků.
Komentář: [Romek Hanzlík] „Mácha mě pobláznil...“, s. 50.
(Ko N 91)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z326

Máj. Ed. a kom.: HANZLÍK, Romek. Výtv. a graf. podoba: HANZLÍK, Romek. HANZLÍK, Romek, Praha 2017, 52 s., 29,5 × 21 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace a dedikační básně a Poznamenání. Vydání Máje s fotografickými reprodukcemi. Výtisky 1–75 ručně dokolorovány. Dotisk vydání R. Hanzlíka z r. 2017 rozšířený o jeden list s reklamou.
Tisk: Romek Hanzlík.
Komentář: [Romek Hanzlík] „Mácha mě pobláznil...“, s. 50.
(Ko N 92)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné

Z327

Máj. Výtv. a graf. podoba: MIŇOVSKÝ, Jiří Arbe. Dobrovský (Omega), Praha 2017, 64 s., 15,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Odpovědný redaktor Pavel Tůma. Jazyková korektura Zuzana Červinková. Obálka Jiří Miňovský – ARBE. Zhotovil Jiří Miňovský – Arbe. Předtisková příprava Pavel Tůma – RITA.“ Na zadní straně obálky informace o Hynku Schiffnerovi tištěná ve dvou odstavcích. Obsahuje seznam knih vydaných v edici Omega.
Tisk: EUROPRINT, a. s.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Neúplné

Z328 Obálka

Máj / Maj. Ed. BUROVA, Ani; DIMITROVA, Slaveja; ČOLAKOVA, Žoržeta. In: Izbrano. Sofie (Bulharsko) 2018, s. 76–144, 296 s., 22 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové bulharské a české vydání Máje v rámci reprezentativního výboru z Máchova díla. Do bulharštiny přeložily Žoržeta Čolakova (poezie včetně Máje) a Anželina Penčeva (próza). Uspořádaly Ani Burova, Slaveja Dimitrova, Žoržeta Čolakova. Redaktorka prózy Margarita Mladenova. Nakladatelská redaktorka Doroteja Monova. 2. vydání. Český text i překlad Máje vychází z vydání v České knižnici v r. 1997.
Tisk: Neuveden.
Komentář: Žoržeta Čolakova "Beležki km razdel poezija", s. 146–157.
Ani Burova, Slaveja Dimitrova "Beležki km razdel proza", s. 290–294.
(Ko neuvádí.)
Klíč. slova: Komentované - Ilustrované

Z329 Obálka Titulní strana

Máj. Mladá fronta (Květy poezie, sv. 218), Praha 2018, 78 s., 15 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Uvedeno jako 6. dotisk vydání Máje v Mladé frontě.
Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
(Ko neuvádí)

Z330 Obálka

Máj (Báseň). Ed. a kom.: CHARYPAR, Michal; FLAIŠMAN, Jiří; KOSÁK, Michal; KOLOC, Miroslav; STEJSKAL, Josef. Výtv. a graf. podoba: JELENOVÁ, Markéta. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.Filip Tomáš - Akropolis (Kritická hybridní edice, 4), Praha 2019, 148 s., 24 × 16,5 cm.

(více)

Poznámka: Vědecké a čtenářské vydání Máje. Edd. Michal Charypar, Jiří Flaišman a Michal Kosák. Zahrnuje knižní čtenářskou edici a jako samostatně neprodejnou přílohu DVD obsahující digitální vědecké vydání Máje, diplomatické přepisy a obrazové kopie všech textových pramenů včetně prvního tištěného vydání z r. 1836 a rukopisu Máje a dále databázi všech tištěných vydání Máje včetně překladů do cizích jazyků. Soupis tištěných vydání Máchova Máje zpracovali Josef Stejskal (†) a Miroslav Koloc, databázové zpracování a revizi údajů provedli Michal Charypar, Jiří Flaišman a Michal Kosák ve spolupráci s Terezou Sudzinovou a Lucií Bonorou. Digitální edici na příbalovém DVD zpracoval Karel Klouda. Grafická úprava knižní podoby a digitální edice KHE Markéta Jelenová. Sazba písmem Baskerville a GillSans Markéta Jelenová. Odborná redakce Marek Přibil. Redakce a jazyková korektura Lucie Kořínková. Překlad anglického resumé Melvyn Clarke.
Tisk: Nakladatelství Karolinum.
Náklad: 1500 výtisků.
Původní cena: 245 Kč.
Komentář: Michal Charypar, Jiří Flaišman a Michal Kosák „Úvodem ke čtvrtému svazku Kritické hybridní edice“, s. 7–8.
Michal Charypar, Jiří Flaišman a Michal Kosák „Předmluva ke čtenářskému vydání Máje Karla Hynka Máchy“, s. 9–12.
Michal Charypar, Jiří Flaišman a Michal Kosák „Ediční komentář", s. 101–130.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované — Faksimile

Z331 Obálka

Máj / Mai (Romantisches Liebesepos lautmalerisch übersetzt von Ondřej Cikán). Ed. CIKÁN, Ondřej. Výtv. a graf. podoba: ŠILAR, Antonín. Kétos, Vídeň (Rakousko) a Praha 2020, s. 11–99, 160 s., 19 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Dvojjazyčné zrcadlové vydání Máje v češtině a v německém překladu Ondřeje Cikána. Český text Máje je převzat ze čtenářské edice v KHE. 2. vylepšené ("verbesserte") vydání. Bez dedikace a dedikační básně. Obsahuje text Výkladu Máje a jeho německý překlad. Obsahuje bibliografii překladů Máje do 22 cizích jazyků.
Tisk a vazba: PBTisk, Příbram.
Výzdoba a graf. podoba: Obsahuje 9 dvojstranových a řadu menších ilustrací Antonína Šilara. Sazba a obálka Josefine Schlepitzka. Koncepce obálky Lukas Fuchs, LGBF.
Komentář: Ondřej Cikán "Zur dieser Ausgabe", s. 104–149.
Stanislav Rubáš - Ondřej Cikán "Bibliographie", s. 150–159, na s. 150–155 bibliografie překladů Máje.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované - Ilustrované - Neúplné

Z332 Obálka Ilustrace - portrét KHM a motto

Máj. In: Květen (Rekompozice Máchova Máje). Ed. KOUPIL, Ondřej. Výtv. a graf. podoba: KOUPIL, Jan. Filip Tomáš - Akropolis, Praha 2020, s. 10–102, 112 s., 15 × 15 cm.

(více)

Poznámka: Vydání Máje otištěné zrcadlově s básní Květen Ondřeje Koupila, jež je rekompozicí (modernizovaným přebásněním) Máchovy básně. Text Máje je převzat ze čtenářské edice v KHE. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Grafická úprava a obálka Stará škola & Knyžnyk Apudportam.
Tisk: Tiskárna Protisk, České Budějovice.
Doporučená cena: 229 Kč včetně DPH.
Komentář: Ondřej Koupil: "Poznamenání a výklad rekomponovaného Máje", s. 105–111.
Výzdoba: Šest jednobarevných celostranových ilustrací.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované - Ilustrované - Neúplné

Z333 Obálka Ilustrace ke 3. zpěvu

Máj. Výtv. a graf. podoba: MIŇOVSKÝ, Jiří. DOBROVSKÝ, s. r. o., Praha 2020, 57 s., 15,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Obálka Jiří Miňovský-Arbe.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Neúplné

Z334 Obálka

Máj. Výtv. a graf. podoba: ZRZAVÝ, Jan. DOBROVSKÝ, s. r. o. (Edice 1400), Praha 2022, 64 s., 15 × 11 cm.

(více)

Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Obálka Daniel Pocar s využitím ilustrace Jana Zrzavého. Jazyková korektura Petra Mošnová.
Tisk: Finidr s. r. o., Český Těšín.
(Ko neuvádí)

Z335 Obálka Zadní obálka

Máj. Ed. ČUDOVÁ, Helena. Výtv. a graf. podoba: AUGUSTÍN, Martin. Rosier, s. r. o., Mratín 2022, 128 s., 22,5 × 22,5 cm.

(více)

Poznámka: Celkově umělecky upravené vydání Máje. Text Máje převzatý ze čtenářské edice v KHE. Editorka převzatého textu Helena Čudová. Návrh obálky a grafická úprava Barbora Baloghová. Nepaginováno. Vedle základní verze byla vydána limitovaná bibliofilská verze s umělecky provedenou vazbou z bílé kůže, v tiráži této verze uvedeno: "Každý výtisk je ručně vázaný v knihvazačské dílně Richarda Mayera v Esslingenu do přírodní kůže se vsazenou skleněnou slzou z bezolovnatého křišťálu vyrobenou sklárnou Novotný Glass Studio v Novém Boru."
Tisk: TBB, a. s., Banská Bystrica.
Náklad: u základní verze neuveden, u bibliofilské verze 300 výtisků.
Cena: neuvedena (základní verze 590 Kč, bibliofilská verze 5900 Kč).
Komentář: Michal Charypar: "Glosa k Máchovu Máji", nepaginováno (5 stran).
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované - Ilustrované

Z336 Obálka standardní verze Balení bibliofilské verze Detail přebalu bibliofilské verze Ilustrace

Mai. In: Libussa (Jahrbuch für 1844), roč. 3. Ed. a kom.: GRÜNWALD, Theodor von. Překl.: KAPPER, Siegfried. KLAR, Paul Aloys, Praha 1843, s. 100–124, 440 s., 16 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do němčiny v rámci literární ročenky Libussa. Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na s. 97 uvedeno: „Karl Hynek Mácha’s ‚Máj‘. Verdeutscht von Siegfried Kapper und eingeleitet von Theodor von Grünwald.“ [Do němčiny přeložil Siegfried Kapper a úvod napsal Theodor von Grünwald.]
Tisk: Carl Wilhelm Medau und Comp.
Komentář: Theodor von Grünwald „Karl Hynek Mácha...“, s. 97–100.
(Ku 210; St P 1; Ko P 1)
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Neúplné

P001 Přední deska Strana 97

Maj (Poemat). In: Biblioteka warszawska (Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi), roč. 15. Ed. a kom.: MAŁECKI, Bronisław. Překl.: MAŁECKI, Bronisław. KACZANOWSKI, Julian, Varšava (Polsko) č. sv. 4 (60), 1855, s. 515–536, 592 s., 21 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Polské vydání Máje v časopisu Biblioteka Warszawska, roč. 15, sv. 4 (celkově sv. 60). Bez dedikace a dedikační básně. Z češtiny přeložil, úvodem a věnovací básní opatřil Bronisław Małecki. Motto v záhlaví úvodního komentáře. S překladatelovými poznámkami pod čarou, v nichž je na s. 525 přeloženo i Poznamenání. Redaktor časopisu Michał Baliński.
Tisk: Gazeta Codzienna, Varšava.
Komentář: Bronisław Małecki „Słówko tłumacza“ [Slovo překladatele], s. 510–514.
Bronisław Małecki „Do Edwarda Mroczkowskiego“, s. 514–515 (věnovací báseň).
(Ku 188; St P 2; Ko P 2)
Klíč. slova: Překlad — Komentované — Neúplné

P002 Strana 512

Mai (Romantische Dichtung). In: MÁCHA, Karel Hynek: Karl Hynek Mácha’s ausgewählte Gedichte. Ed. a kom.: WALDAU, Alfred. Překl.: WALDAU, Alfred. DOMINICUS, Herrmann, Praha 1862, s. 43–86, 204 s., 16 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do němčiny v rámci antologie z jeho sebraných básní. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na obálce a na titulní straně uvedeno: „Karl Hynek Mácha’s ausgewählte Gedichte. Aus dem Böhmischen übertragen von Alfred Waldau.“ [Sebrané básně KHM. Z češtiny přeložil Alfred Waldau.]
Tisk: Rohliček und Sievers.
Komentář: Alfred Waldau „Einleitung“ [Úvod], s. 5–41, na s. 41 s lokací a datací: Johannisbad [Janské Lázně], im Juli 1861.
Stejskal: Původní obálka světle hnědá s textem.
(Ku 211; St 3; Ko 3)
Klíč. slova: Překlad — Komentované — Neúplné

P003 Obálka

Mai (Lyrisch-romantisches Gedicht). Ed. a kom.: MÜLLER, Karl. Překl.: MÜLLER, Karl. WIRTH, Ad., Litoměřice 1882, 52 s., 14 × 11 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatel uveden jako Wirth & Comp. Překlad Máje do němčiny. Bez dedikace a dedikační básně, motto citováno česky v komentáři. Na titulní straně uvedeno: „Mai. Lyrisch-romantisches Gedicht von Karl Hynek Mácha. Aus dem Böhmischen übersetzt von Karl Müller.“ [Máj. Lyricko-romantická báseň KHM. Z češtiny přeložil Karl Müller.] S věnováním Barbaře Šlechtové Sedmihorské.
Tisk: Wirth & Comp., Litoměřice.
Komentář: Karl Müller „Zu Leitmeritz steht am Friedhofe...“, s. 5–13 (obsahuje též báseň autora „An Mácha’s Grabe“, s. 12–13).
(Ku 212; St P 4; Ko P 4)
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Neúplné

P004 Obálka

Mai. In: JENSEN, Alfred: Ur Böhmens moderna Diktning. Från cechiskan. Ed. a kom.: JENSEN, Alfred. Překl.: JENSEN, Alfred. WETTERGREN, CarlKERBER, Theodor, Göteborg (Švédsko) 1894, s. 21–62, 208 s., 14 × 9,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatelé uvedeni jako Wettergren & Kerber. Švédský překlad Máje v antologii Ur Böhmens moderna Diktning. Från cechiskan [Z české moderní poezie. Z češtiny], překladatel a vydavatel Alfred Jensen. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Antologie dále obsahuje švédský překlad básní K. J. Erbena, J. Nerudy, J. Vrchlického a S. Čecha.
Tisk: Wald. Zachrissons Boktryckeri, Göteborg.
Původní cena: 2 kr. 50 öre.
Komentář: Alfred Jensen „Inledning“ [Úvod], s. 1–6 (s lokací a datací Gyllene Prag [Zlatá Praha], Aug. 1894).
(Ku 222; St P 5; Ko P 5)
Klíč. slova: Překlad — Komentované — Neúplné

P005 Obálka Strana 23

Mai. In: Slovanski spomini in jubileji. Zv. 1. Překl.: LAH, Ivan. Matica slovenska, Lublaň (Slovinsko) 1911, s. 42–62, 138 s., 22,5 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do slovinštiny.
Tisk: Anton Slatnar, Jamnik.
Stejskal: Na titulní straně uvedeno: „Iz češčine prevedel Ivan Lah. Od stoletnici pesnikovego rojstva.“
(Ku 196; St P 6; Ko P 6)
Klíč. slova: Překlad

P006

Maj. In: LAH, Ivan: Češka antologija 1. Ed.: LAH, Ivan. Překl.: LAH, Ivan. Slovenska Matica (Češka antologija, sv. 1), Lublaň (Slovinsko) 1922, s. 193–218, 324 s., 19 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Slovinský překlad Máje v rámci antologie z české obrozenské poezie. Bez motta, dedikace a dedikační básně. Přeložil Ivan Lah. Jako redaktor řady Češka antologija uveden Ivan Lah. Za titulní stranou uvedeno věnování: „Slobodnemu bratskemu čehoslovaškemu narodu v spomin našega skupnega prebujenja in stoletne skupne borbe za osvobojenje posvečuje ,Matica Slovenska‘“.
Tisk: J. Blasnika nasledniki.
Komentář: Ivan Lah „Pregled češke literature“, s. 1–78.
(Ku 197; St P 7; Ko P 7)
Klíč. slova: Překlad — Neúplné

P007 Titulní strana Strana 193

Maj. In: Naša žizň. Překl.: BOCHAN, Dorofej Dorofejevič. [nakladatel neuveden], Vilnius (Litva) 1930.

(více)

Poznámka: Ruský překlad Máje, vyšel na pokračování v časopisu Naša žizň (Vilnius).
Stejskal: Perevod s češkago Dorofej Dorofejevič Bochan. Stručný úvod od překladatele.
(Ku 189; St P 8; Ko P 8)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Komentované — Překlad

P008

May (A Romantic Poem). Ed. a kom.: GINSBURG, Roderick Aldrich; REICHMAN, John J.. Překl.: GINSBURG, Roderick Aldrich. Berwyn, Chicago (USA) listopad 1932, 52 s., 24,5 × 16.5 cm.

(více)

Poznámka: Anglický překlad Máje. Bez dedikace a dedikační básně. Na titulní straně uvedeno: „Transl. from the Czech by Roderick A. Ginsburg.“ [Z češtiny přeložil Roderick A. Ginsburg.]
Tisk: Privately printed and copyrighted.
Komentář: John J. Reichman „Karel Hynek Mácha. The passionate rebel (1810–1836)“, s. 5–7.
Roderick Aldrich Ginsburg „Translator’s remarks“, s. 9–11.
(Ku 203; St P 9; Ko P 9)
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Neúplné

P009 Obálka Titulní strana

Der Mai (Romantisches Gedicht). Překl.: NEUMANN, Eduard. NEUMANN, Eduard, Karlovy Vary 1933, 28 s., 21,5 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Německý překlad Máje. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na titulní straně uvedeno: „Aus dem Tschechischen übersetzt von Eduard Neumann.“
Nakladatel neuveden.
Tisk: Franieck.
Stejskal: Brožované.
(Ku 213; St P 10; Ko P 10)
Klíč. slova: Překlad — Neúplné

P010 Obálka

Der Mai (Romantisches Gedicht). Překl.: NEUMANN, Eduard. NEUMANN, Eduard, Karlovy Vary 1933, 28 s., 21,5 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Německý překlad Máje. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na titulní straně uvedeno: „Aus dem Tschechischen übersetzt von Eduard Neumann. Zweite Auflage.“ Nakladatel neuveden.
Tisk: Franieck.
Stejskal: Brožované.
(Ku 214; St P 11; Ko P 11)
Klíč. slova: Překlad — Neúplné

P011 Obálka

Maggio (Poemetto romantico). Ed. a kom.: SELVI, Riccardo. Překl.: SELVI, Riccardo. Výtv. a graf. podoba: BOUDA, Cyril. SELVI, Riccardo, Řím (Itálie) [1934], 44 s., 16,5 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Bez vročení. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na přebalu uvedeno: „Máj. Poemetto romantico di K. H. Mácha († 1836). Il capolavoro [mistrovské dílo] della letteratura Cecoslovacca, versione poetica di Riccardo Selvi.“
Tisk: Copittelli et Palazotti, Řím.
Původní cena: 8 lir.
Komentář: Riccardo Selvi „K. H. Mácha“, s. 7.
Riccardo Selvi „Note“, s. 37–38.
Stejskal: 1 kresba Cyrila Boudy. Původní obálka tmavofialová se zlaceným textem. Tento překlad je doplněným překladem částečného překladu vydání v palermské literární revue Arte nostra, 9, 1932, č. 10.
(Ku 208; St P 12; Ko P 12)
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Neúplné

P012 Obálka Ilustrace

Mai. In: Poésie. Cahiers mensuels illustrés (Cahier tchèque. K. H. Mácha /1810–1836/), roč. 16, č. 10–11. Ed. a kom.: JELÍNEK, Hanuš; PASQUIER, Jean; SÉNÉCAL, Christian. Překl.: JELÍNEK, Hanuš; PASQUIER, Jean. Výtv. a graf. podoba: BLAŽEK, Václav; KROMMER, Helmut; FRAGONARD, Jean-Honoré. BAUDIER, P. etc., Paříž (Francie) říjen 1936, s. 187–214, 28 × 21,5 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do francouzštiny v rámci periodika. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na obálce uvedeno: „Traduction inédite et notice de H. Jelínek et J. Pasquier.“ [Nevydaný překlad a komentář H. Jelínka a J. Pasquiera.] Foto busty KHM od Václava Blažka a portrétu KHM.
Tisk: Le Croquis, Paříž.
Původní cena: 8 franků.
„Cahier tchèque K. H. Macha (1810–1836).“
Komentáře: Christian Sénécal, „Le centenaire de K. H. Mácha“, s. [2].
Hanuš Jelínek - Jean Pasquier, „Karel Hynek Mácha. 1810–1836“, s. 183–186.
Stejskal: Obálka dvoubarevná s Fragonardovou kresbou. Kresba Hradčan podle H. Krommera. Čtyři viněty v textu. Brožované.
(Ku 205; St P 13; Ko P 13)
Klíč. slova: Ilustrované — Neúplné — Komentované — Překlad

P013 Obálka

Maj. Ed. a kom.: NEDZEĽSKIJ, Jevgenij. Překl.: NEDZEĽSKIJ, Jevgenij. Výtv. a graf. podoba: ŠVABINSKÝ, Max. Russkij narodnyj golos, Užhorod (Ukrajina) 1936, 78 s., 17 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do ukrajinštiny. Bez motta a Poznamenání. Na titulní straně uvedeno: „Perevod i vstupitel’naja statja Jevgenija Nědzel’skago.“ [Překlad a úvodní stať Jevgenije Nědzeľského.] Na s. 3 portrét KHM od Maxe Švabinského.
Tisk: Školnaja pomošč, Užgorod.
Náklad: 600 výtisků.
Komentář: Jevgenij Nědzeľskij „Karel Ginek Macha. Ličnosť i tvorčestvo“, s. 7–42.
Stejskal: Obálka dvoubarevná s textem. Brožované.
(Ku 190; St P 14; Ko P 14)
Klíč. slova: Komentované — Překlad

P014 Obálka Titulní strana

Der Mai (Romantisches Gedicht). Překl.: NEUMANN, Eduard. NEUMANN, Eduard, Karlovy Vary 1936, 28 s., 21,5 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Německý překlad Máje. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na titulní straně uvedeno: „Aus dem Tschechischen übersetzt von Eduard Neumann. Dritte Auflage.“ Nakladatel neuveden.
Tisk: Franieck.
Stejskal: Brožované.
(Ku 215; St P 15; Ko P 15)
Klíč. slova: Komentované — Neúplné — Překlad

P015 Obálka

Der Mai (Romantisches Gedicht). Překl.: NEUMANN, Eduard. NEUMANN, Eduard, Karlovy Vary 1937, 28 s., 21,5 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Německý překlad Máje. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na titulní straně uvedeno: „Aus dem Tschechischen übersetzt von Eduard Neumann. Vierte Auflage.“ Nakladatel neuveden.
Tisk: Franieck.
Stejskal: Brožované.
(Ku 214; St P 16; Ko P 16)
Klíč. slova: Překlad — Neúplné

P016 Obálka

Maj (Poema). Ed. a kom.: GEORGIEV, Emil; RUSAKIEV, Simeon. Překl.: GEORGIEV, Emil; RUSAKIEV, Simeon. Výtv. a graf. podoba: SLABÝ, František. VALOV, G., Sofie (Bulharsko) 1939, 40 s., 16,5 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do bulharštiny. Bez motta, dedikace a dedikační básně, Poznamenání v poznámce pod čarou na s. 25 jako součást Intermezza I.
Tisk: Kultura, Sofie.
Náklad: 1000 výtisků.
Původní cena: 15 leva.
Komentář: Emil Georgiev, Simeon Rusakiev „Poemata Maj...“, s. 3–4.
Stejskal: Dvě ilustrace a portrét KHM od F. Slabého.
(Ku 186; St P 17; Ko P 17)
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Ilustrované — Neúplné

P017 Obálka Titulní strana

Maj. Ed. a kom.: DEBELJAK, Tine. Překl.: DEBELJAK, Tine. Výtv. a graf. podoba: MALEŠ, Miha. Bibliofilska založba (Bibliofilska num. izdaja), Lublaň (Slovinsko) 1939, 116 s., 24 × 17,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace, dedikační básně. Poznamenání je na s. 16. Na titulní straně uvedeno: „Poslovenil Tine Debeljak. Ilustriral in opremil Miha Maleš.“
Tisk: Narodna tiskárna, Lublaň.
Náklad: 250 číslovaných výtisků.
Původní cena: 260 dinárů.
Komentář: Tine Debeljak „Pesnitev ,Maj‘...“, s. 11–15.
Stejskal: Výzdoba: portrét ve frontispisu, pérovky, linoryty a gravury. Lehký antik. Polokožená původní vazba s přebalem a záložkami s textem.
(Ku 198; St P 18; Ko P 18)
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Neúplné

P018 Obálka Obálka Frontispis Ilustrace 1 Ilustrace 2 Ilustrace 3

Máj – Maj. Ed.: KRČMA, František; BALYCKYJ, Fedor. Překl.: BALYCKYJ, Fedor. BALYCKYJ, Fedor, Praha 1939, 92 s., 21,5 × 15,5 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové ukrajinsko-české vydání Máje. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Úvodní poznámka na frontispisu česky a ukrajinsky, v ní uvedeno: „Do ukrajinštiny přeložil Fedor Balyckyj. Český text přehlédl podle I. vydání a rukopisu Dr. František Krčma. Vydal vlastním nákladem překladatel za pomoci subskribentů, jimž tuto děkuje.“ Průhledný papírový přebal.
Tisk: Zadruha.
Náklad: Neuveden, mimo náklad 100 číslovaných výtisků na similijapanu.
Původní cena: Číslovaný váz. výtisk 100 K, brož. 40 K, na ofsetu 25 K.
Stejskal: Kniha obsahuje trojí text Máje: ukrajinský, český a ukrajinský překlad v přepise. Původní vazba celokožená nebo z balonového hedvábí od Josefa Kašpara.
(Ku 200; St P 19; Ko P 19)
Klíč. slova: Překlad — Neúplné

P019 Přední deska Obálka

Maj (Poema). Ed. a kom.: GEORGIEV, Emil. Překl.: GEORGIEV, Emil; RUSAKIEV, Simeon. Výtv. a graf. podoba: ŠVABINSKÝ, Max; PROCHÁZKA, Antonín. Daržavno izdatelstvo pri M. n. P., Sofie (Bulharsko) 1947, 80 s., 22 × 17 cm.

(více)

Poznámka: Bulharský překlad Máje. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Z češtiny přeložili Emil Georgiev a Simeon Rusakiev. Ilustroval Antonín Procházka. Portrét autora Max Švabinský.
Tisk: Tricvet, Sofie.
Náklad: 10 000 výtisků.
Původní cena: Váz. 100 leva.
Komentář: Emil Georgiev „Predgovor“, s. 7–15.
Emil Georgiev „Beležki“, nestr.
Stejskal: Portrét KHM od Maxe Švabinského a 11 kreseb Antonína Procházky v textu. Původní vazba papírová, červená s dvoubarevným textem.
(Ku 187; St P 20; Ko P 20)
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Ilustrované — Neúplné

P020 Obálka

May. In: MÁCHA, Karel Hynek: May (Selected Poems, Prose, Letters, and a Biographical Study of the Poet). Ed. a kom.: McGOVERNE, Hugh Hamilton. Překl.: McGOVERNE, Hugh Hamilton. Výtv. a graf. podoba: NEVAN, Evžen; ŠVABINSKÝ, Max. Orbis, Praha 1949, s. 9–54, 178 s., 26 × 19 cm.

(více)

Poznámka: Anglický překlad Máje v rámci výboru z Máchova díla. Bez dedikace a dedikační básně. Na jedné z variant přebalu uveden podtitul publikace: „Selected Poems, Prose, Letters, and a Biographical Study of the Poet.“ [Vybrané básně, prózy, dopisy a životopisná studie o básníkovi.] Na titulní straně uvedeno: „Rendered in English verse by Hugh Hamilton McGoverne, M. A.“ [Do anglických veršů převedl Hugh Hamilton McGoverne.] V tiráži uvedeno: „Cover Design and Layout by Evžen Nevan. Frontispiece by Max Švabinský.“ [Obálka a grafická úprava Evžen Nevan. Frontispis Max Švabinský.] Obálka světlemodrá.
Tisk: Orbis.
Náklad: 2300 výtisků.
Původní cena: Brož. 110 Kčs.
Komentář: Hugh Hamilton McGoverne „Karel Hynek Mácha...“, s. 147–162.
Hugh Hamilton McGoverne „May. Its Construction“ [Máj. Jeho konstrukce], s. 163–173, na s. 173 s datací: November 1939 – August 1943.
Hugh Hamilton McGoverne „Translator’s Note“ [Poznámka překladatele], s. 174–178.
Stejskal: McGoverne přeložil Máj v Německu v zajateckém táboře, kde strávil pět let. Rukopis jeho básnického překladu Němci při jeho propuštění spálili. Avšak celé dílo, na kterém pracoval čtyři roky, bylo zapsáno v jeho paměti, podle níž je pak rekonstruoval. Poznámka o vzniku překladu podle novinového článku.
(Ku 204; St P 21; Ko P 21)
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Neúplné

P021 Přebal Přebal - varianta

Máj / Maggio (Báseň / Poema). Ed. a kom.: LO GATTO, Ettore. Překl.: LO GATTO, Ettore. Výtv. a graf. podoba: ŠVABINSKÝ, Max; MÁCHA, Karel Hynek. Sansoni (Casa Editrice) (Edizioni Fussi), Florencie (Itálie) říjen 1950, s. 35–123, 144 s., 17 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové italsko-české vydání Máje. Dedikace, dedikační báseň a Poznamenání v komentáři. Na titulní straně uvedeno: „A cura di [Péčí] Ettore Lo Gatto.“
Tisk: Officine Grafische Fratelli Stianti, Sancasci – ano Val di Pesa.
Náklad: 1500 výtisků.
Komentář: Ettore Lo Gatto „Introduzione“, s. 7–34.
Stejskal: Výzdoba: Švabinského reprodukce imaginárního portrétu KHM ve frontispisu, 3 dobové kresby, 2 Máchovy kresby hradů (reprodukce). Kartonáž hnědé barvy s bílým textem.
(Ku 209; St 187; Ko 187)
Klíč. slova: Překlad — Komentované — Ilustrované

P022 Obálka

May. Překl.: McGOVERNE, Hugh Hamilton. Phoenix Press, Londýn (Velká Británie) 1957, s. 7–55, 182 s., 26 × 19 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do angličtiny. Přeložil Hugh Hamilton McGoverne. Bez vročení. Bez dedikace a dedikační básně.
Tisk: Phoenix Press.
Koloc: Rendered in English verse by Hugh Hamilton McGoverne, M. A. (oxon). Brožované. Titul a text na obálce a hřbetě dvoubarevný. Obálka bílá, ve spodní části s nápisem: PHOENIX PRESS. – Dále obsahuje: příležitostné básně, výběr próz (Márinka, Pouť krkonošská, Večer na Bezdězu, úryvek z Cikánů), několik Máchových dopisů, překladatelovu úvahu o KHM. a Máji, překladatelovy poznámky (s poděkováním dr. Kroftovi a Hoffmeistrovi z Ministerstva informací, pánům Trnkovi, Vočadlovi a Vančurovi z Karlovy university). Jedná se pravděpodobně o varietu č. P 21 Stejskalova soupisu dle jiných údajů z r. 1957. (Informace od sběratele Františka Šádka.)
(Ko N 4)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Neúplné — Překlad — Komentované

P023

Május. Ed. a kom.: SAS, Andor. Překl.: VÉGH, György. Výtv. a graf. podoba: ŠTURDÍK, Jozef. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava (Slovensko) 1959, 64 s., 17 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do maďarštiny. Bez motta, dedikace a dedikační básně. Přeložil György Végh. Úvodní studii napsal Andor Sas. Přeloženo z vydání Máje v SNKLHU, Praha 1954. Titulní strana maďarsky, tiráž slovensky. Na titulní straně uvedeno: „A boritolap es a kötersterv Jozef Šturdík munkája.“ [Frontispis Jozef Šturdík.]
Tisk: Pravda, Košice.
Náklad: 1200 výtisků.
Původní cena: Brož. 4,90 Kčs, váz. s přebalem 9,30 Kčs.
Komentáře: Sas Andor, „Karel Hynek Mácha kora és romantikus irömüvészete“ [K. H. Mácha, mladý romantický spisovatel], s. 7–14.
(St P 23; Ko P 23)
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Neúplné

P024 Přebal Frontispis

Maj. Překl. LUGOVSKOJ, Vladimir; GOLEMBA, Aleksandr. In: Antologija češskoj poezii XIX–XX vekov v trech tomach (Češskaja poezija. Tom 1). Gosudarstvennoje izdateĺstvo chudožestvennoj literatury, Moskva (Rusko) 1959, s. 183–214, 612 s., 17 × 13,5 cm.

(více)

Překlad Máje do ruštiny v rámci antologie z české literatury. Máj přeložili Vladimir Lugovskoj a Aleksandr Golemba. Redaktorka V. Martemjanova. Umělecký redaktor Jurij Klodt.
Tisk: "Pečatnyj Dvor" imeni A. M. Gorkogo, Leningrad.
Náklad 10 000 výtisků.
Původní cena: 7 rublů 75 kopějek.
Komentáře: Sergej Nikolskij "Očerk razvitija češskoj poezii XIX–XX vekov", s. 5–71.
Anonym "Karel Ginek Macha (1810–1836)", s. 181–182.
Anonym "Primečanija" [Vysvětlivky], s. 577–600.
(St, Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované - Překlad

P024b Frontispis a titulní strana Začátek textu Máje

Maj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Izbrannoje (Perevod z češskogo). Ed. a kom.: MARTEMJANOVA, V.. Překl.: SAMOJLOV, David Samojlovič. Výtv. a graf. podoba: GOLJACHOVSKIJ, Jevgenij Nikolajevič. Gosudarstvennoje izdatel’stvo chudožestvennoj literatury, Moskva (Rusko) 1960, s. 25–62, 324 s., 17,5 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Ruský překlad Máje v rámci výboru z jeho díla od různých překladatelů. Máj do ruštiny přeložil David Samojlov. Bez Poznamenání. Na reverzu titulního listu uvedeno: „Sostavlenije i predislovije [Uspořádání a úvod] V. Martemjanovoj. Redaktor poetičeskich tekstov Je. Laskina. Chudožnik [Ilustrátor] Je. Goljachovskij.“ Původní celoplátěná vazba s kresbou. Měkký papírový přebal.
Tisk: Moskovskaja tipografija.
Náklad: 10 000 výtisků.
Komentář: V. Martemjanova „Karel Ginek Macha (1810–1836)“, s. 5–24.
(St P 24; Ko P 24)
Klíč. slova: Překlad — Ilustrované — Komentované

P025 Obálka Přední deska

Wŭyuè. Překl. XILÍNG, Yáng. People`s Literature Publishing House, Peking (Čína) 1960.

(více)

Překlad Máje do čínštiny od Yáng Xilíng (údaje S. Rubáš - O. Cikán).
[výtisk v Čechách nezjištěn]
(St, Ko neuvádí)
Klíč. slova: Překlad

P025b

Május (Drámai–lírai elbeszéllököltemény). In: MÁCHA, Karel Hynek: Reggel pirkadattól (Válogattot versek). Ed. a kom.: REZSÖ, Szalatnai. Překl.: VÉGH, György. Výtv. a graf. podoba: REICH, Károly. Európa Könyvkiadó, Budapešť (Maďarsko) 1961, s. 5–44, 152 s., 16,5 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Maďarské vydání Máje v rámci výboru z díla K. H. Máchy Reggel pirkadattól. Válogattot versek [Ranní úsvit. Vybrané básně]. Máj zde uveden s podtitulem Drámai–lírai elbeszéllököltemény [Dramaticko-lyrická narativní báseň]. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Fórdította [přeložil] Végh György. Az utószot írta [doslov napsal] Szalatnai Rezsö. A védobotíto, kötestery és illusztrácio [obálka, vazba a ilustrace] Reich Károly.“
Tisk: Athenaeum, Budapešť.
Náklad: 1000 výtisků.
Původní cena: Brož. 8 ft., váz. 13 ft.
Komentář: Szalatnai Rezsö „Utószó“ [„Doslov“], s. 141–147.
Stejskal: Pořadí a texty básní podle vydání v Národní knihovně 195[1] – Karel Hynek Mácha, Básně. Vyšlo brožované i v původní celoplátěné vazbě s kresbou na 1. s.
(St P 24a; Ko P 24a)
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Neúplné

P026 Přední deska Obálka Ilustrace

Máj. Ed. a kom.: FELIX, Jozef. Překl.: KOSTRA, Ján. Výtv. a graf. podoba: ŠTURDÍK, Jozef; ŠULC, Dušan. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (Obraz a slovo, sv. 2), Bratislava (Slovensko) 1963, 88 s., 26 × 20,5 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „Z českého originálu K. H. Mácha: Máj, vydaného v nakladatelství Jana Laichtera, Praha, preložil Ján Kostra. Doslov napísal Jozef Felix. Ilustroval Jozef Šturdík. Graficky upravil Dušan Šulc.“ 1. vydání.
Tisk: Tlačiarne SNP, Martin.
Náklad: 2600 výtisků.
Původní cena: Váz. 16 Kčs.
Komentář: Jozef Felix, „Slovo o amarante českej poézie“, s. [78]–83.
Stejskal: Frontispis a 17 ilustrací v textu od Jozefa Šturdíka. Dvoubarevný titul a text. Vazba původní celoplátěná fialová s přebalem.
(St P 25; Ko P 25)
Klíč. slova: Překlad — Komentované — Ilustrované — Neúplné

P027 Přebal Ilustrace

Me. Ed. a kom.: BISWAS, Siboprasad. Překl.: BISWAS, Siboprasad. Rekha Datta (Adnunik Kabitá), Kalkata (Indie) 1963, 16 s., 21 × 13,5 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do bengálštiny.
Původní cena: 1 rupie.
Stejskal: Mur Ček Theke Karel Hainek Makha „Me“ anubád [přeložil a úvod napsal] Siboprasad Biswas. Obálka světle žlutá s motivem Myslbekova Máchova pomníku na Petříně.
(St P 26; Ko P 26)
Klíč. slova: Komentované — Překlad

P028 Obálka Ukázka textu 1 Ukázka textu 2

Máj / Mai. In: ZAHRADNÍK, Zdeněk: Máj. Melodram na báseň Karla Hynka Máchy (Klavírní výtah). Překl.: MOISSE, Charles. Český hudební fond, Praha 1964.

(více)

Poznámka: Vydání Máje v českém a francouzském znění v rámci notového partu klavírního výtahu z melodramu Zdeňka Zahradníka „Máj“ (premiéra 21. 5. 1962). Překlad Máje do francouzštiny Charles Moisse. Obsahuje úplný text čtyř zpěvů Máje v obou jazycích. Bez motta, dedikace, dedikační básně, Poznamenání a obou intermezz, Intermezzo II pouze jako zhudebnění bez textu. Dvě titulní strany v češtině a francouzštině, ve francouzském znění: „Zdeněk Zahradník: Mai. Mélodrame sur le poème de Karel Hynek Mácha adapté du tchèque par Charles Moisse. Réduction pour piano.“
Tisk: Neuveden.
(St, Ko neuvádějí)
Klíč. slova: Překlad — Neúplné

P029

Mai. Překl.: MOISSE, Charles. Výtv. a graf. podoba: ZRZAVÝ, Jan; WEISBERGEROVÁ, Lucie. Artia, Praha 1965, 82 s., 29,5 × 20,5 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do francouzštiny. Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání. V tiráži a částečně i na titulní straně uvedeno: „Traduit du tchèque par [Z češtiny přeložil] Charles Moisse. Illustrations de Jan Zrzavý. Arrangement graphique de Lucie Weisbergerová.“ Pevný papírový přebal + průhledný plastový přebal. V téže úpravě a téhož roku vyšel i anglický překlad Máje od Edith Pargegerové.
Tisk: Polygrafia.
Původní cena: 50 Kčs.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha – Mai“, s. [79]–[80].
Výzdoba: 6 celostránkových kreseb v záhlaví a 4 viněty. Ilustrace převzaty z předchozích vydání Máje ilustrovaných J. Zrzavým. Ruční papír. Celoplátěná vazba bíločerná s ochranným obalem.
(St P 27; Ko P 27)
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Ilustrované — Neúplné

P030 Přebal Přední deska Titulní strana Ilustrace

May. Překl.: PARGETER, Edith. Výtv. a graf. podoba: ZRZAVÝ, Jan; WEISBERGEROVÁ, Lucie. Artia, Praha 1965, 82 s., 29,5 × 20,5 cm.

(více)

Poznámka: Anglický překlad Máje od Edith Pargeterové. Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na titulní straně uvedeno: „Translated by Edith Pargeter. Illustrated by Jan Zrzavý.“ V tiráži uvedeno: „From the Czech original ,Máj‘ translation © 1965 by Edith Pargeter. The English edition © 1965 by Artia. Graphic design by Lucie Weisbergerová.“ S černobílou kartonovou obálkou. V téže úpravě a téhož roku vyšel i francouzský překlad Máje od belgického básníka Charlese Moisse.
Tisk: Polygrafia.
Původní cena: 50 Kčs.
Komentář: Anonym „Karel Hynek Mácha – May“, nestr.
Stejskal: Výzdoba: 6 celostránkových kreseb, 6 kreseb v záhlaví a 4 viněty. Ilustrace převzaty z předchozích vydání Máje ilustrovaných Janem Zrzavým. Ruční papír. Celoplátěná vazba bíločerná s ochranným obalem. Cena vyznačena na obale.
(St P 28; Ko P 28)
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Ilustrované — Neúplné

P031 Přední deska Ilustrace

Maj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Zbirka lirika Mácha. Ed. a kom.: LUDVIK, Dušan. Překl.: LUDVIK, Dušan. Výtv. a graf. podoba: MAVEC, Aco. Mladinska knjiga (Lirika, sv. 3), Lublaň (Slovinsko) 1970, s. 22–65, 84 s., 20,5 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do slovinštiny. Vybral, přeložil, upravil a úvod napsal Dušan Ludvik. Grafická úprava Aco Mavec.
Tisk: ČGP Delo, Lublaň.
Komentář: Dušan Ludvik: „Življenje Mache...“, s. 67–79.
(St P 29; Ko P 29)
Klíč. slova: Překlad — Komentované

P032 Přední deska

Maj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Maj (Wybór poezji). Ed. a kom.: WACZKÓW, Józef. Překl.: WACZKÓW, Józef. Państwowy Instytut Wydawniczy, Varšava (Polsko) leden 1971, s. 111–142, 146 s., 17 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do polštiny. Bez dedikace a dedikační básně. Na titulní straně uvedeno: „Wybrał, przełożył i wstępem opatrzył Józef Waczków.“ 1. vydání. Průhledný plastový přebal.
Tisk: Zakłady Graficzne, Toruń.
Výtisků: 2000 + 260.
Původní cena: Váz. 20 zł.
Komentář: Józef Waczków „Wstęp“ [Úvod], s. 5–15.
Stejskal: Původní vazba celopapírová žlutá s textem.
(St P 30; Ko P 30)
Klíč. slova: Neúplné — Komentované — Překlad

P033 Obálka Titulní strana

Mai. Ed. a kom.: KRÁLÍK, Oldřich. Překl.: BABLER, Otto František. [nakladatel neuveden], [místo vydání neuvedeno] 1975, 45 s., 29 × 20,5 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do němčiny. Rozmnoženo na rotaprintu, tištěno jen po jedné straně. Bez udání tiskaře, nakladatele a místa. Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na titulní straně uvedeno: „Übersetzt von [Přeložil] Otto F. Babler. Mit einem Nachwort von [Doslov napsal] Oldřich Králík.“ S ručně zanesenými opravami.
Tisk: Bez udání místa, nakladatele, tiskaře [rozmnoženo na rotaprintu].
Komentář: Oldřich Králík „Karel Hynek Mácha“, s. 33–45 (německy).
Stejskal: Listy ručně číslované.
(St P 31; Ko P 31)
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Neúplné

P034 Titulní strana

Maj (Poema). In: MÁCHA, Karel Hynek; HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel: Tam, za tumanom, kraj rodnoj... (Izbrannyje poetičeskije proizveděnija). Ed. a kom.: IVANOVA, Irina Ivanovna; SAMOJLOV, David Samojlovič. Překl.: SAMOJLOV, David Samojlovič. Výtv. a graf. podoba: ALEŠ, Mikoláš. Dětskaja litěratura (Poetičeskaja bibliotěka školnika), Moskva (Rusko) 1982, s. 15–46, 206 s., 17 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Ruský překlad Máje v rámci výboru z díla K. H. Máchy a K. Havlíčka Borovského Tam, za tumanom, kraj rodnoj... [Tam za mlhou snad vlast je má...]. Bez Poznamenání. Máj přeložil David Samojlovič Samojlov. Svazek uspořádala Irina Ivanovna Ivanova. Výtvarný doprovod Mikoláš Aleš.
Tisk: Neuveden.
Náklad: 100 000 výtisků.
Původní cena: 45 kop.
Komentář: David Samojlovič Samojlov „Dva poeta“, s. 5–13.
Irina Ivanovna Ivanova „Karel Ginek Macha i Karel Gavliček Borovskij“, s. 178–191.
Irina Ivanovna Ivanova „Kommentarii“, s. 192–202.
(St, Ko neuvádějí)
Klíč. slova: Překlad — Ilustrované — Komentované

P035 Obálka Frontispis a titulní list

Máj. In: KOSTRA, Ján: Preklady. Ed. a kom.: TOMČÍK, Miloš. Překl.: KOSTRA, Ján. Výtv. a graf. podoba: ROSMÁNY, Karol. Slovenský spisovateľ, Bratislava (Slovensko) 1982, s. 207–232, 340 s., 23,5 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Bez motta, dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „Doslov napísal Miloš Tomčík. Grafická úprava Karol Rosmány.“
Tisk: Pravda, Bratislava.
Náklad: 3000 výtisků.
Původní cena: 25 Kčs.
Komentáře: Miloš Tomčík: „Ján Kostra ako prekladateľ", s. 315–334.
(Ko N 5)
Klíč. slova: Komentované — Překlad

P036 Obálka

Máj / Mai. Ed. a kom.: SCHAMSCHULA, Walter; ROTHE, Hans; KRÁLÍK, Oldřich; SCHAFER, Franz; BABLER, Otto František. Překl.: BABLER, Otto František. Böhlau VerlagBöhlau Verlag (Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien, sv. 6), Kolín nad Rýnem (Německo) — Vídeň (Rakousko) 1983, s. 1–65, 142 s., 23 × 15 cm.

(více)

Poznámka: Záznam k německému překladu Máje od Otto Františka Bablera v rámci zrcadlového česko-německého vydání Máje. Svazek obsahuje český text Máje připravený O. F. Bablerem a dva německé překlady Máje od O. F. Bablera a W. Schamschuly. Na obálce i titulní straně uvedeno: „Zweisprachige Ausgabe. Übersetzungen von Otto F. Babler und Walther Schamschula.“ Jako redaktor knižnice uveden Hans Rothe. Dedikováno Oldřichu Králíkovi.
Tisk: Hain – Druck, Meisenheim / Glan (Německo).
Komentář: Hans Rothe: „Vorwort“, s. VII–IX.
Oldřich Králík: „Karel Hynek Mácha (1810–1836)“, s. 67–80 (německy).
Walter Schamschula „Gedanken bei Úbersetzen des ,Máj‘“, s. 119–126 (obsahuje i dedikační báseň v českém a německém znění).
Franz Schafer: „Auswahlbibliographie zu K. H. Mácha und zu ,Máj‘“, s. 127–132.
(St P 32; Ko P 32)
Klíč. slova: Komentované — Překlad

P037 obálka

Máj / Mai. Ed. a kom.: SCHAMSCHULA, Walter; ROTHE, Hans; KRÁLÍK, Oldřich; SCHAFER, Franz; BABLER, Otto František. Překl.: SCHAMSCHULA, Walter. Böhlau VerlagBöhlau Verlag (Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien, sv. 6), Kolín nad Rýnem (Německo) — Vídeň (Rakousko) 1983, s. 81–115, 142 s., 23 × 15 cm.

(více)

Poznámka: Záznam k německému překladu Máje od Waltera Schamschuly připojený k zrcadlovému česko-německému vydání Máje. Svazek obsahuje český text Máje připravený O. F. Bablerem a dva německé překlady Máje od O. F. Bablera a W. Schamschuly. Na obálce i titulní straně uvedeno: „Zweisprachige Ausgabe. Übersetzungen von Otto F. Babler und Walther Schamschula.“ Jako redaktor knižnice uveden Hans Rothe. Dedikováno Oldřichu Králíkovi.
Tisk: Hain – Druck, Meisenheim / Glan (Německo).
Komentář: Hans Rothe: „Vorwort“, s. VII–IX.
Oldřich Králík: „Karel Hynek Mácha (1810–1836)“, s. 67–80 (německy).
Walter Schamschula „Gedanken bei Úbersetzen des ,Máj‘“, s. 119–126 (obsahuje i dedikační báseň v českém a německém znění).
Franz Schafer: „Auswahlbibliographie zu K. H. Mácha und zu ,Máj‘“, s. 127–132.
(St P 32; Ko P 32)
Klíč. slova: Komentované — Překlad

P038

May. In: MATĚJKA, Ladislav: Cross Currents, sv. 6 (A Yearbook of Central European Culture). Ed. a kom.: HARKINS, William Edward. Překl.: HARKINS, William Edward. Výtv. a graf. podoba: SCHAAR, Erzsébet. Department of Slavic Languages and Literatures, University of Michigan (Michigan Slavic Materials, sv. 28), Ann Arbor (USA) 1987, s. 483–504, 506 s., 25,5 × 18 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do angličtiny v rámci šestého svazku ročenky Cross Currents. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Z češtiny přeložil William Edward Harkins. Jako editor ročenky uveden Ladislav Matějka. Na obálce reprodukce koláže Erzsébet Schaarové „Ulice“.
Tisk: Neuveden (University of Michigan, Ann Arbor).
Původní cena: 15 USD.
Komentář: William Edward Harkins „Karel Hynek Mácha’s May“, s. 479–481.
(St, Ko neuvádí)
Klíč. slova: Neúplné — Překlad — Komentované

P039 Obálka Titulní strana Ukázka textu - konec

Máj / Maj. In: ČOLAKOVA, Žoržeta: Karel Chinek Macha ili Glasat na padnalata arfa. Ed. a kom.: ČOLAKOVA, Žoržeta; KŘIVÁNEK, Vladimír; BABAKOVA, Svetla. Překl.: ČOLAKOVA, Žoržeta. EuroslavicaMakros 2000, Praha — Plovdiv (Bulharsko) 1993, 240 s., 20 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové česko-bulharské vydání Máje s ohlasy. Bez motta. Uspořádala a k vydání připravila Žoržeta Čolakova. Český text podle vydání Máje ve výboru z díla K. H. Máchy „Mrtvé labutě zpěv“ (1987). V tiráži uvedeno: „Karel Chinek Macha ili Glasat na padnalata arfa. [Karel Hynek Mácha neboli Zbortěné harfy tón.] Avtor: Žoržeta Čolakova. Redaktori: Janko Bičvarov, Ilka Devlet’an. Korektor: Svetla Nikolova Čakarova.“ Antologie ohlasů Máchova díla zahrnuje bulharské překlady textů Jana Mukařovského „Genetika smyslu v Máchově poezii“ (s. 98–191) a Vítězslava Nezvala „Konkrétní iracionalita v životě a v dílech Karla Hynka Máchy“ (192–207).
Tisk: AF Poligrafija, Plovdiv.
Náklad: 2000 výtisků.
Původní cena: 45 leva.
Komentář: Žoržeta Čolakova „Tova e kniga...“, s. 3.
Vladimír Křivánek „Karel Chinek Macha – izgubenijat san, namerenoto slovo“, s. 5–26 (bulharsky, překlad Žoržeta Čolakova).
Žoržeta Čolakova „Žanrovata palinodija v poemata na Karel Chinek Macha Maj“, s. 208–223.
Žoržeta Čolakova, Svetla Babakova „Smartta v poezijata na Macha i Botev (Nabljudenija varchu Maj i Chadži Dimitar ", s. 224–235
(Ko N 7)
Klíč. slova: Překlad — Komentované

P040 Obálka

Wuyue / Maha. Ed. a kom.: CHENGJUN, Jiang. Překl.: CHENGJUN, Jiang. Shehui kexue wenxian chubanshe, Peking (Čína) 1996, 52 s.

(více)

Tisk: Neuveden.
Náklad: 1500 výtisků.
Komentář: Jiang Chengjun [Ťiang Čcheng-ťün].
Koloc: Z češtiny do čínštiny přeložil[a] a předmluvu napsal[a] Jiang Chengjun [Ťiang Čcheng-ťün]. 1. vydání. Brožované.
(Ko N 11)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Překlad — Komentované

P041 Obálka Ukázka textu

Máj / Maj. In: MÁCHA, Karel Hynek; ERBEN, Karel Jaromír; HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel: Iz češke preporodne poezije (Mácha, Erben, Havlíček Borovský). Ed. a kom.: DOROTIĆ SESAR, Dubravka. Překl.: DOROTIĆ SESAR, Dubravka. Výtv. a graf. podoba: BOUDA, Cyril. Hrvatsko filološko društvo (Biblioteka Književna smotra), Záhřeb (Chorvatsko) 1996, s. 9–59, 192 s., 19 × 11,5 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové česko-chorvatské vydání Máje. Do chorvatštiny přeložila Dubravka Dorotić Sesar. Na obálce kresba Cyrila Boudy. Dvě varianty obálky.
Tisk: KRATIS, Záhřeb (Chorvatsko).
Komentář: Dubravka Dorotić Sesar: „Tri klasika češke preporodne poezije“ (s. 145–190).
Koloc: Brožované.
(Ko N 15)
Klíč. slova: Překlad — Komentované

P042 Obálka

Mayo. Ed. a kom.: JANÉS, Clara. Překl.: JANÉS, Clara. Aitana Editorial (Colección Tabarca, sv. 14), Altea (Španělsko) 1996, 48 s., 22,5 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do španělštiny provedený různostopým veršem bez rýmů. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Traducción y prólogo de Clara Janés.“ 1. vydání.
Tisk: T. G. Ripoll, S. A., Valencie (Španělsko).
Původní cena: [7,20 EUR].
Komentář: Clara Janés „Mayo, de Karel Hynek Mácha, Fuente de luz y tinieblas de la poesía checa“ [„Máj Karla Hynka Máchy, zdroj světla i stínů české poezie“], s. 7–12.
(Ko N 16)
Klíč. slova: Překlad — Komentované — Neúplné

P043 Obálka

Traven. Překl. CHORENKOV, Anatolij. [nakladatel neuveden], Kyjev (Ukrajina) 1997, 45 s.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do ukrajinštiny od Anatolije Chorenkova. Redaktor Michajlo Pryluckyj. Bez motta, dedikace a Poznamenání. Dedikační báseň je mylně vložena do prvního zpěvu. Malotirážní tisk, exemplář vlastní Vernadského národní knihovna Ukrajiny v Kyjevě (údaj I. V. Meĺnyčenka).
Komentář: Anatolij Chorenkov "Zavždy molodyj poet-patriot", s. 5–9.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované - Překlad

P043b

Majo. Ed.: RUMLER, Josef; KOŘÍNEK, Jan; MALOVEC, Miroslav. Překl.: PUMPR, Tomáš. Výtv. a graf. podoba: BENEŠ, Zdeněk. KAVA-PECHCeha esperanto asocio (Česká esperantská společnost), Praha 1997, 60 s., 20 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do esperanta. Bez dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno (esperantsky): „Z češtiny přeložil Tomáš Pumpr. Doslov Josef Ruml [mylný údaj, spr. Rumler], poznámky Jiří Kořínek. Ilustroval Zdeněk Beneš. Redakce Vlastimil Kočvara, Miroslav Malovec.“ Poznamenání na s. 56 v rámci vysvětlivek (přel. Miroslav Malovec). 1. vydání.
Tisk: Opatisk, Opava.
Náklad: 800 výtisků.
Komentáře: Josef Rumler „K. H. Mácha kaj lia Majo“, s. 47–51.
Jiří Kořínek, „Karel Hynek Mácha“, s. 52–53.
Jiří Kořínek, „D-ro Tomáš Pumpr (2. 10. 1906 – 10. 9. 1972)“, s. 54–55.
Koloc: Brožované.
(Ko N 19)
Klíč. slova: Ilustrované — Překlad — Neúplné

P044 Ilustrace

Mayo. Ed. a kom.: JANÉS, Clara. Překl.: JANÉS, Clara. Aitana Editorial (Colección Tabarca, sv. 14), Altea (Španělsko) 1998, 48 s., 22,5 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do španělštiny provedený různostopým veršem bez rýmů. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Traducción y prólogo de Clara Janés.“ 2. vydání.
Tisk: T. G. Ripoll, S. A., Valencie (Španělsko).
Komentář: Clara Janés „Mayo, de Karel Hynek Mácha, Fuente de luz y tinieblas de la poesía checa“ [„Máj Karla Hynka Máchy, zdroj světla i stínů české poezie“], s. 7–12.
Koloc: Reedice vydání z roku 1996. Překrásně typograficky vybavená knížka.
(Ko N 21)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Komentované — Překlad — Neúplné

P045

Máj / Majo (Dvojjazyčné zrcadlové vydání česko-esperantské ve dvou svazcích / Dulingva spegula eldono ĉeĥa-esperanta en du volumoj). Ed.: RUMLER, Josef. Překl.: RUMLER, Josef. RUMLER, Josef, Praha 1999, 96 s., 20 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Dvojjazyčné česko-esperantské vydání Máje ve dvou sešitech (s. 1–48, 49–96). Do esperanta přeložil a vlastním nákladem vydal Josef Rumler. Bez dedikace a dedikační básně.
Tisk: Neuveden.
Komentář: Josef Rumler „Karel Hynek Mácha (1810–1836)“, s. 46–47, 82–95 (esperantsky, na s. 95 s datací „Majo 1995“).
(Ko N 23)
Klíč. slova: Neúplné — Překlad

P046 Obálka 1 Obálka 2

Május / Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Holtak gondolata (Mácha költö elkárhozása, mennybemenetele és titkos üzenetei). Ed. a kom.: ISRAEL, Efraim. Překl.: ISRAEL, Efraim. ISRAEL, Efraim, Jeruzalém (Izrael) 1999, s. 10–81, 248 s., 25 × 17 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové maďarsko-české vydání Máje v rámci výboru z Máchova díla a jeho ohlasů. Bez dedikační básně. Do maďarštiny přeložil Efraim Israel. Na obálce titul a podtitul: „Holtak gondolata. Mácha költö elkárhozása, mennybemenetele és titkos üzenetei.“ [„Myšlenky mrtvých. Zatracení, nanebevstoupení a tajemné vzkazy básníka Máchy.“]
Tisk:
Náklad: 30 výtisků.
Komentář: Efraim Israel „Holtak gondolata, a végsö, tiszta, ép (Május-interpretáció; szimbólumok és látens jelentések)“ [„Myšlenky mrtvých, konečné, čisté a nedotčené (Interpretace Máje: Symboly a latentní zprávy)“], s. 211–236.
(Ko N 24)
[výtisk nebyl k dispozici]
Klíč. slova: Překlad — Neúplné — Komentované

P047

Május / Máj. In: MÁCHA, Karel Hynek: Holtak gondolata (Mácha költö elkárhozása, mennybemenetele és titkos üzenetei). Ed. a kom.: ISRAEL, Efraim; BERKES, Tamás. Překl.: ISRAEL, Efraim. Výtv. a graf. podoba: BÖCKLIN, Arnold. Kalligram, Bratislava (Slovensko) 2000, s. 8–76, 264 s., 23,5 × 17 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové česko-maďarské vydání Máje v rámci výboru z Máchova díla a jeho ohlasů. Bez dedikace a dedikační básně. Máj do maďarštiny přeložil Efraim Israel, překlady ostatních textů Andrea Balázs, Endre Bojtár a Dezsö Tandori. Vybral, uspořádal, interpretaci Máje a doprovodný text napsal Efraim Israel. Spoluvydavatel [= editor českého textu] Tamás Berkes. V tiráži uvedeno: „Holtak gondolata. Mácha költö elkárhozása, mennybemenetele és titkos üzenetei. / Myšlienky mŕtvych. Zatratenie, nanebovstúpenie a tajné odkazy básnika Máchu. Návrh obálky s použitím diela Arnolda Böcklina Die Toteninsel.“ 1. vydání.
Tisk: Ressprint, a. s., Senica.
Komentář: Efraim Israel „Május-interpretáció: megfejtett szimbólumok, látens jelentések és misztifikációk“ [„Interpretace Máje: Skryté symboly, latentní zprávy a mystifikace“], s. 203–233.
Tamás Berkes „Közelítések Máchához – Utószó" [„Přiblížení se k Máchovi – doslov“], s. 243–251.
Tamás Berkes „Névmgyarázatok“ [„Úskalí maďarského pojmenování“], s. 252–257.
(Ko N 25)
Klíč. slova: Překlad — Komentované — Neúplné

P048 Přední deska

Mai. In: MÁCHA, Karel Hynek: „Die Liebe ging mit mir…“ (Prosa, Poesie, Tagebücher). Ed. a kom.: MEYER, Holt; DRUBEK-MEYER, Natascha. Překl.: BABLER, Otto František. Deutsche Verlags-Anstalt (Die Tschechische Bibliothek), Stuttgart (Německo) — Mnichov (Německo) 2000, s. 209–242, 432 s., 17,5 × 10,5 cm.

(více)

Poznámka: Německý výbor z Máchova díla. Máj přeložil Otto F. Babler. Bez dedikační básně a Poznamenání.
Tisk: Clausen & Bosse, Leck.
Původní cena: DM 44,- / óS 321,- / sFr. 41,-.
Komentáře: Natascha Drubek-Meyer „Anmerkungen“, s. 383–394;
Holt Meyer „Nachwort“, s. 395–424.
Koloc: Obálka hnědočervená. Vázáno do plátna, barva vínová.
(Ko N 30)
Klíč. slova: Překlad — Komentované — Neúplné

P049 Přední deska

Mai. Ed. a kom.: RAKOVSKI, Vatio. Překl.: ČOLAKOVA, Žoržeta. AtelieBOJANOV, Ango, Sofie (Bulharsko) 2000, 48 s., 20 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do bulharštiny. Bez motta. Z češtiny přeložila Žoržeta Čolakova. Místo předmluvy na s. 5–10 úryvky z komentářů o KHM od Jana Mukařovského, Františka Xavera Šaldy, Vítězslava Nezvala, Karla Čapka, Jaroslava Vlčka, Františka Halase a Vladimíra Křivánka (ed. Vatio Rakovski). 2. vydání překladu.
Tisk: Ango Boy (AB), Sofie (Bulharsko).
(Ko N 36)
Klíč. slova: Komentované — Překlad

P050 Obálka

Maj. In: KARPATSKÝ, Dušan: Zlatna knjiga češkoga pjesništva. Ed. a kom.: KARPATSKÝ, Dušan. Překl.: DOROTIĆ SESAR, Dubravka. Nakladni zavod Matice hrvatske, Záhřeb (Chorvatsko) 2003, s. 146–170, 720 s., 24 × 17 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do chorvatštiny v rámci reprezentativní antologie z české poezie. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Máj z češtiny přeložila Dubravka Dorotić Sesar. Antologii uspořádal Dušan Karpatský.
Tisk: Grafički závod Hrvatske d. o. o., Záhřeb.
Původní cena: [170 kun].
Komentář: Dušan Karpatský „Češko pjesništvo kroz stoljeća“ [„Česká poezie v průběhu staletí"], s. 5–41.
Dušan Karpatský „Napomena sastavljača“ [„Poznámka redaktora“], s. 703–704.
(Ko N 39)
Klíč. slova: Překlad — Komentované — Neúplné

P051 Přední deska

Maj (Pereklad poemi ukrainskoju movoju). In: MEL’NYČENKO, Ihor Vladyslavovič: (Tvorčisť Karla Ginka Machi v konteksti českogo i jevropejskogo romantizmu 20-40ch rr. XIX st.). Překl.: MEL’NYČENKO, Ihor Vladyslavovič. Výtv. a graf. podoba: BORODAJ, Jurij. Stylos (Naukove vidanija), Kyjev (Ukrajina) 2003, s. 155–182, 206 s., 20 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do ukrajinštiny v rámci máchovské monografie I. V. Mel’nyčenka. Z češtiny přeložil I. V. Mel’nyčenko. Na obálce a titulní straně uvedena instituce: „Nacional’na akademija nauk Ukrainy – Institut literatury im. T. G. Ševčenka“. V tiráži uvedeno: Naukovij redaktor G. Sivačenko. Obkladinka [Obálka] Ju. Borodaj. Techničnyj redaktor G. Šalašenko. Korektor O. Bachmačka.“
Tisk: TOV Poligrafičnyj centr Foliant, Kijev (Ukrajina).
Náklad: 300 výtisků.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Překlad

P052 Obálka

Máj / Maj. Ed. a kom.: ZVEZDINOV, Atanas. Překl.: ZVEZDINOV, Atanas. Heron Press, Sofie (Bulharsko) 2004, 114 s., 14 × 10 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové bulharsko-české vydání Máje. Bez Poznamenání, český text bez motta. Z češtiny přeložil Atanas Zvezdinov. Brožovaný svazek v papírovém pouzdře.
Tisk: Heron Press, Sofie.
Komentář: Atanas Zvezdinov „Vseki prevod...“, s. 3–7.
[Atanas Zvezdinov] „Za prevodača“, s. 112–114.
(Ko N 46)
Klíč. slova: Překlad — Komentované

P053 Přebal Obálka Titulní strana Tiráž

Máj / May. Ed. a kom.: SULAK, Marcela. Překl.: SULAK, Marcela. Výtv. a graf. podoba: ŠTYRSKÝ, Jindřich; ŠVABINSKÝ, Max. Twisted Spoon Press, Praha 2005, 128 s., 19 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové česko-anglické vydání Máje. Do angličtiny přeložila Marcela Sulak. Ilustrace Jindřich Štyrský. Obsahuje portrét KHM od Maxe Švabinského.
Tisk: Akcent Tiskárny, Vimperk.
Komentář: Marcela Sulak „Introduction“, s. 7–16, datace May 2005.
(Ko N 50)
Klíč. slova: Překlad — Komentované — Ilustrované

P054

Máj / Mai. Ed. a kom.: VAŠÁK, Pavel; JÄHNICHEN, Manfred; DVOŘÁČEK, Petr. Překl.: SCHAMSCHULA, Walter. Výtv. a graf. podoba: KALVODA, Alois; DRTINA, Luboš. AkropolisTOMÁŠ, Jiří, Praha 2006, 144 s., 23 × 16,5 cm.

(více)

Poznámka: V tiráži uvedeno: „Dvojjazyčné česko-německé vydání k 170. výročí 1. vydání Máje a zároveň úmrtí jeho autora. Připravil Pavel Vašák, za spolupráce Petra Dvořáčka a Manfreda Jähnichena. Na frontispisu je malba Aloise Kalvody Mácha a Lorinka.“ 1. vydání. Překlad Máje do němčiny Walter Schamschula. Obsahuje překlady ohlasů KHM do němčiny a do češtiny (Rudolf Havel, Silke Klein, Eva Miláčková) a ilustrace různých autorů (Otakar Štáfl, Bohuslav Kroupa, Viktor Oliva, Jan Goth aj.).
Tisk: Tiskárna Akcent, Vimperk.
Původní doporučená cena: 199 Kč včetně DPH.
Komentář: Pavel Vašák (ed.) „České a německé ohlasy Máje“ / „Tschechisches und deutsches Echo auf den Mai“, s. 70–129.
Pavel Vašák, „Máj, člověk a jeho svět“ / „Mai, der Mensch und seine Welt“, s. 130–134, 135–140.
Pavel Vašák, „Bibliografie německých překladů Máje“ / „Bibliographie der deutschen Übersetzungen des Máj“, s. 141.
Pavel Vašák „Poznamenání" / „Anmerkung“ s. 142, 143.
(Ko N 51)
Klíč. slova: Překlad — Komentované

P055 Přední deska

Mai / Máj. Ed. a kom.: HENNIG, Sebastian. Překl.: NEUMANN, Eduard. Výtv. a graf. podoba: LEWINGER, Ernst; HENNIG, Sebastian; WITTWER, Susan. Bubo, Drážďany (Německo) [2006], 108 s., 19 × 27,5 cm.

(více)

Poznámka: Nakladatel uvádí vročení 2006 (2007), viz http://edition-bubo.de/. Dvojjazyčné německo-české vydání Máje. Německý překlad Máje od Eduarda Neumanna převzat z vydání v Karlových Varech z r. 1933. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Výzdoba 9 lepty suchou jehlou od Ernsta Lewingera, typografie Sebastian Hennig. Doprovozeno esejí Sebastiana Henniga o díle Ernsta Lewingera a o KHM. Dvojbarevný tisk v černé a červené barvě. Růžová šitá vazba s rytinou na přední desce, předsádka z nažloutlého papíru, ručně šitý kapitálek z bílého a růžového hedvábí.
Tisk: Neuveden; lepty od Ernsta Lewingera tiskla Susan Wittwer.
Náklad: 25 výtisků podepsaných výtvarníkem.
Původní cena: 1200 EUR.
(Ko N 53)
[výtisk nebyl k dispozici]
Klíč. slova: Překlad — Ilustrované — Komentované — Neúplné

P056 Přebal Titulní strana

Mai. In: MÁCHA, Karel Hynek: Pèlerin et Brigand de Bohême (Oeuvres choisies). Ed.: GALMICHE, Xavier. Překl.: GALMICHE, Xavier. Výtv. a graf. podoba: MÁCHA, Karel Hynek. Éditions Zoé (Les Classiques du Monde), Ženeva (Švýcarsko) — Carouge (Švýcarsko) březen 2007, s. 243–271, 320 s., 14 × 21 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do francouzštiny v rámci výboru z Máchova díla Pèlerin et Brigand de Bohême. Oeuvres choisies [Poutník a zbojník z Čech. Výbor z díla]. Bez dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na titulní straně uvedeno: „Textes traduits du tchèque, présentés et annotés par Xavier Galmiche.“ [Texty z češtiny přeložil a komentáři a vysvětlivkami opatřil Xavier Galmiche.] Jako redaktorka knižnice uvedena Laure Pécherová. Na obálce Máchova kolorovaná kresba tzv. ležící ženy, v textu na s. 272 Máchův tzv. autoportrét.
Tisk: Legoprint, Lavis (Itálie).
Původní cena: 36 CHF / 22 EUR.
Komentář: Xavier Galmiche „Prologue“, s. [5].
Xavier Galmiche „Mai“, s. 240–242.
Xavier Galmiche „Karel Hynek Mácha – Dissension des mondes“ [KHM – Rozbroj světů], s. 273–300 (doslov).
Xavier Galmiche „Notes“ [Poznámky], s. 301–310.
(Ko N 55)
Klíč. slova: Překlad — Neúplné

P057 Obálka

Satsuki. Překl. ONO, Hiroyasu. In: Zpravodajství Japonské společnosti bratří Čapků 2008., Tokio (Japonsko) č. 17, 10. září 2008.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do japonštiny od Hiroyasu Ono. Dostupnější jako e-kniha in Yasuo Urai (ed.): Karel Hynek Mácha: Máj / Satsuki, dvojjazyčné česko-japonské vydání obsahující též anotaci a slovníček, Gaiken Press 2018 (údaje S. Rubáš - O. Cikán).
[výtisk v Čechách nezjištěn]
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované - Překlad

P057b

Máj / Mayo. Ed. a kom.: ULIČNÝ, Miloslav. Překl.: ULIČNÝ, Miloslav. Výtv. a graf. podoba: KOBLIHA, František; A.N.R.Y.; SLÁDEČEK, Jiří. Jalna, Praha 2010, 100 s., 20 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové česko-španělské vydání Máje. Bez motta, dedikace a dedikační básně. V tiráži uvedeno: „Z českého výboru obsaženého v knize Karel Hynek Mácha. Výbor z díla (Praha: L. Mazáč 1941) s přihlédnutím ke kritickému vydání Karel Hynek Mácha. Básně a dramatické zlomky (Praha: SNKLHU 1959. Spisy Karla Hynka Máchy. Svazek první. Knihovna klasiků) do španělštiny přeložil, text originálu přepsal a český i španělský doslov napsal Miloslav Uličný. Česko-španělská edice vychází u příležitosti 200. výročí narození autora. Na obálce použita díky laskavosti Památníku národního písemnictví reprodukce grafiky Františka Koblihy z cyklu Máj (1911). Obálka: Jiří Sládeček – A.N.R.Y. Typografie, sazba: Zdeněk Rampas. Vydání první.“
Tisk: Art D-Grafický atelier Černý.
Původní cena: [150 Kč].
Komentář: Miloslav Uličný „Máchovy Máje“, s. 77–88 (s místem a datací „V Praze 27. července 2010“).
Miloslav Uličný „Mayo de Mácha en español“, s. 89–93.
[Miloslav Uličný] „O překladateli“, s. 94–97.
[Miloslav Uličný] „Sobre el traductor“, s. 98.
Koloc: Brožované. Překlad hispanisty M. Uličného, poprvé s pevným metrem a s rýmy, doprovází v tomto vydání původní text. Překlad byl konzultován na Univerzitě v Zaragoze.
(Ko N 64)
Klíč. slova: Překlad — Komentované — Neúplné

P058 Přebal

Máj / Meja. Ed. a kom.: KŘIVÁNEK, Vladimír. Překl.: DOMAŠCYNA, Róža; MĚŠKANK, Alfred. Výtv. a graf. podoba: PRSTEK, Aleš; HRABAL, Milan; BRYCCYNA, Isa. Obec spisovatelů ČRLudowe nakładnistwo Domowina, Praha — Budyšín (Německo) 2010, 94 s., 23 × 16 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlová česko-lužickosrbská edice. V tiráži uvedeno: „Z češtiny přeložila: Róža Domašcyna. Doslov napsal: Vladimír Křivánek. Řádkový překlad: Alfred Měškank. Jazyková spolupráce: Milan Hrabal. Redakce českého vydání: Jan Hejk. Lektorka: Marka Maćijowa. Ilustrace, návrh obálky: Isa Bryccyna. Odpovědný redaktor: Milan Hrabal. Grafická úprava: Aleš Prstek, Milan Hrabal.“ 1. vydání.
Tisk: Tiskárna Daniel.
Původní cena: [180] Kč.
Komentář: Vladimír Křivánek „Erbovní báseň české poezie“, s. 77–90.
Vladimír Křivánek „Woponowa baseń čěskeje poezije“, s. 91–92.
(Ko N 65)
Klíč. slova: Překlad — Ilustrované — Komentované

P059 Obálka

Máj / Der Mai. Ed. a kom.: ULIČNÝ, Miloslav; WINTER, Astrid; NOVOSAD, Lukáš. Překl.: RAMBOUSEK, Bernard Alois. Splav! (Plav do kapsy, sv. 2), Praha 2010, 182 s., 17,5 × 12,5 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové česko-německé vydání Máje v překladu Bernarda Aloise Rambouska z r. 1871, tištěno podle dobového opisu Antona Pikharta. Český text úplný, německý překlad bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Uspořádali a k vydání připravili Lukáš Novosad, Miloslav Uličný a Astrid Winter. Předmluva Miloslav Uličný. Doslov Astrid Winter. Ediční poznámka Lukáš Novosad. Jazyková korektura Anna Duchková (předmluva), Lukáš Novosad (doslov a originál Máje) a Adrian von Arburg (německý překlad Máje). Odpovědný redaktor Lukáš Novosad.“ 1. vydání. Český text Máje převzat z vydání v České knižnici z r. 2002. Obsahuje faksimile Pikhartova opisu Rambouskova rukopisu překladu.
Tisk: Ekon.
Náklad: 600 výtisků.
Miroslav Uličný, „Nezvěstný Bernard Rambousek“, s. 9–36.
Anonym „Překlady Máchova Máje do němčiny“, s. 35–38.
Astrid Winter, „Doslov“, s. 104–120.
Lukáš Novosad, „Ediční poznámka“, s. 179.
(Ko N 67)
Klíč. slova: Překlad — Neúplné — Komentované

P060 Obálka (výřez)

Maj. Ed. a kom.: ROUS, Donka. Překl.: ROUS, Donka. Makedonska reč, Skopje (Makedonie) 2010, 60 s., 20 × 13 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do makedonštiny. Na titulní straně a v tiráži uvedeno: „Prepev od češki jazik Donka Rous.“ [„Z češtiny přebásnila Donka Rous.“] Obsahuje fotografii Myslbekova pomníku KHM na Petříně.
Tisk: Grafo den, Skopje.
Paratext: Donka Rous „Poetot na ljubovta“ [Básník lásky], s. 7–8.
(Ko N 70)
Klíč. slova: Překlad — Komentované

P061 Obálka

Maj. Překl. ZVEZDINOV, Atanas. Avantgard Prima, Sofie (Bulharsko) 2010, 46 s.

(více)

Reedice překladu Máje do bulharštiny od Atanase Zvezdinova. Bez českého textu Máje. Obsahuje nově Poznamenání. Uvedeno jako 2. vydání. Na obálce použito autoportrétu K. H. Máchy.
Komentář: Atanas Zvezdinov "Neščo za prevoda", s. 5–7.
Atanas Zvezdinov "Za prevodača", s. 45.
[výtisk v Čechách nezjištěn]
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované - Překlad

P061b Obálka Titulní strana

Maj. Překl. ŠČUR, Maks. In: Dziejasloŭ 2010. Minsk (Bělorusko) č. 5 (48), . září 2010, s. 131–142, 346 s.

(více)

Překlad Máje do běloruštiny od Makse Ščura (údaje S. Rubáš - O. Cikán). Bez motta a dedikace. Obsahuje tzv. Výklad Máje.
Komentář: Maks Ščur "Ad perakladčika", s. 131–132.
[výtisk v Čechách nezjištěn]
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované - Překlad

P061c Obálka časopisu Strana 131 Strana 132

Máj / Mai. Ed. a kom.: CIKÁN, Ondřej. Překl.: CIKÁN, Ondřej. Výtv. a graf. podoba: ŠILAR, Antonín. Labor Verlag (Poesie), Vídeň (Rakousko) 2012, 110 s., 19 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové německo-české vydání Máje. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Překlad Máje do němčiny a redakce českého textu Ondřej Cikán. Lektorát německého překladu Katharina Krones. Ilustrace a obálka Antonín Šilar.
Tisk: Neuveden.
Komentář: Ondřej Cikán „Nachwort des Übersetzers“ [Doslov překladatele], s. 96–106.
(Ko N 75)
Klíč. slova: Překlad — Ilustrované — Neúplné — Komentované

P062 Přední deska

May. Ed. a kom.: HARKINS, William Edward. Překl.: HARKINS, William Edward. [nakladatel neuveden], Charleston (Jižní Karolina, USA) 2012, s. 21–92, 92 s., 23 × 15 cm.

(více)

Původní cena: 7,95 USD.
Komentář: William Edward Harkins „Karel Hynek Mácha’s May“, s. 5–20.
Koloc: Dvojjazyčné vydání, editor a překladatel William Edward Harkins (profesor slovanských jazyků, náměstek ředitele Russian Institute Columbia University New York). Brožované.
(Ko N 77)
[výtisk nebyl k dispozici]
Klíč. slova: Překlad — Komentované

P063 Přední obálka Zadní obálka

Maggio / Máj. Ed. a kom.: MURA, Alessandra; COSENTINO, Annalisa. Překl.: MURA, Alessandra. Marsilio (Gli anemoni. Collana di classici centroeuropei, sv. 1), Benátky (Itálie) duben 2013, 116 s., 18 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové italsko-české vydání Máje. Z italštiny přeložila Alessandra Mura. Redakci českého textu provedla a úvod napsala Annalisa Cosentino. Jako redaktoři knižnice Gli anemoni [Anemonky] uvedeni Annalisa Cosentino a Luigi Reitani.
Tisk: La Grafica & Stampa editrice, s.r.l., Vicenza.
Původní cena: 12 Euro.
Komentář: Annalisa Cosentino „Un nuovo Maggio“ [„Nový Máj“], s. 9–24.
Annalisa Cosentino: „L’autore e l’opera“ [„Autor a dílo“], s. 25–30.
Alessandra Mura „Note“ [„Poznámka“], s. 105–107.
Koloc: Brožované.
(Ko N 78)
Klíč. slova: Překlad — Komentované

P064 Obálka

Maj / Máj. Ed. a kom.: POHORSKÝ, Miloš; LIPOGLAVŠEK, Marjana. Překl.: LUDVIK, Dušan. Výtv. a graf. podoba: MALEŠ, Miha. Velvyslanectví České republiky ve Slovinsku, Lublaň (Slovinsko) [2013], 126 s., 25 × 21 cm.

(více)

Poznámka: Zrcadlové slovinsko-české vydání Máje. Bez vročení. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. V tiráži uvedeno: „Knihu vydalo Velvyslanectví České republiky ve Slovinsku jako neprodejnou publikaci. / Knjigo je izdalo Veleposlaniško Češke republike v Sloveniji kot neprodajno publikacijo.“ Z češtiny přeložil Dušan Ludvik. Autoři předmluv Miloš Pohorský (v češtině a ve slovinštině) a Marjana Lipoglavšek. Ilustrace a portrét KHM ve frontispisu Miha Maleš.
Tisk: Jordan, Krško (Slovinsko).
Komentář: Miloš Pohorský „Máchův Máj“, s. 5–7.
Miloš Pohorský „Máchov Maj“, s. 7–9.
Marjana Lipoglavšek „Predgovor“, 11–18.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Neúplné — Komentované — Ilustrované — Překlad

P065 Přední deska Titulní strana

Máj / Maj. In: Izbrano. Ed.: ČOLAKOVA, Žoržeta; BUROVA, Ani; DIMITROVA, Slaveja. Překl.: ČOLAKOVA, Žoržeta. Výtv. a graf. podoba: RAJČEV, Christo. Paradox / Bochemija klub (Kolekcija elit, sv. 21), Sofie (Bulharsko) 2013, s. 211–240, 272 s., 20,5 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Bulharské a české vydání Máje v rámci reprezentativního výboru z Máchova díla. Není tištěno zrcadlově. Do bulharštiny přeložily Žoržeta Čolakova (poezie včetně Máje, část prózy) a Anželina Penčeva (většina próz). Uspořádaly Ani Burova, Slaveja Dimitrova, Žoržeta Čolakova. Redaktorka Doroteja Monova. Nakladatelský redaktor Rajčo Angelov. Grafické řešení Christo Rajčev. 1. vydání. Český text Máje vychází z vydání v České knižnici v r. 1997.
Tisk: Neuveden.
Původní cena: 16 leva.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Překlad

P066 Obálka Titulní strana Tiráž

Mai. In: MÁCHA, Karel Hynek: Pagini alese (Versuri şi proză). Ed. a kom.: IONESCU, Anca Irina. Překl.: TOADER, Alexandra; IONESCU, Anca Irina. Výtv. a graf. podoba: POGONARIU, Meri; VILÍMEK, Jan. Editura Universităţii din Bucureşti, Bukurešť (Rumunsko) 2015, s. 55–87, 298 s., 20,5 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do rumunštiny v rámci rumunského výboru z Máchova díla „Pagini alese. Versuri şi proză" [„Vybrané stránky. Verše a próza“]. Překlady veršů včetně Máje Alexandra Toader, překlady próz Anca irina Ionescu. Motto tištěno v jednom řádku, dedikace in continuo. Obálka a technická redakce Meri Pogonariu. Na přední desce portrét KHM od Jana Vilímka, na zadní desce citát ze studie Jana Patočky „Symbol země u K. H. Máchy“ (1944) a vyobrazení Karlštejna. Brožované.
Tisk: Tipografia Editurii Universităţii din Bucureşti.
Komentář: Anca Irina Ionescu: „Reguli de pronunţie“ [„Pravidla výslovnosti“], s. 5.
Anca Irina Ionescu: „Karel Hynek Mácha (1810–1836)", s. 7–54.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované — Překlad

P067 Obálka Titulní strana

Mayo. Ed. a kom.: JANÉS, Clara. Překl.: JANÉS, Clara. [nakladatel neuveden] (Poesía, sv. 26), [místo vydání neuvedeno] březen 2016, 112 s., 21,5 × 14 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do španělštiny. Bez motta, dedikace, dedikační básně a Poznamenání. Na obálce uvedeno: „Con un poema de Vladimír Holan. Traducción e prólogo de Clara Janés.“ [S básní Vladimíra Holana. Překlad a úvod Clara Janés.]
Tisk: Neuveden.
Původní cena: 13 Euro.
Komentář: Clara Janés „Mayo, de Karel Hynek Mácha, Fuente de luz y tinieblas de la poesía checa“ [„Máj Karla Hynka Máchy, zdroj světla i stínů české poezie“]
(Ko neuvádí)
[výtisk nezjištěn]
Klíč. slova: Překlad — Komentované — Neúplné

P068

Máj / Maj. Ed. BUROVA, Ani; DIMITROVA, Slaveja; ČOLAKOVA, Žoržeta. Překl. ČOLAKOVA, Žoržeta. In: Izbrano. Výtv. a graf. podoba: FARSKÝ, Jan. Paradox / Bochemija klub, 2018, s. 77–145, 296 s., 22 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Bulharské a české vydání Máje v rámci reprezentativního výboru z Máchova díla. Do bulharštiny přeložily Žoržeta Čolakova (poezie včetně Máje) a Anželina Penčeva (próza). Uspořádaly Ani Burova, Slaveja Dimitrova, Žoržeta Čolakova. Redaktorka prózy Margarita Mladenova. Nakladatelská redaktorka Doroteja Monova. 2. vydání. Český text i překlad Máje vychází z vydání v České knižnici v r. 1997.
Tisk: Neuveden.
Komentář: Žoržeta Čolakova "Beležki km razdel poezija", s. 146–157.
Ani Burova, Slaveja Dimitrova "Beležki km razdel proza", s. 290–294.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované - Ilustrované - Překlad

P069 Obálka Titulní strana

5 wŏl. Překl. KWÖN, Čä-il. Výtv. a graf. podoba: ZRZAVÝ, Jan. ZMANZ, Soul (Jižní Korea) 2019, 128 s., 19 × 13 cm.

(více)

Překlad Máje do korejštiny od Kwǒn Čä-il. Jako výchozího textu bylo použito vydání Máje v Československém spisovateli v r. 1987, překladatel přihlížel i k anglickému překladu Máje od Marcely Sulakové z r. 2005. K textu překladu jsou připojeny poznámky s vysvětlivkami k lexiku a reáliím. Svazek zahrnuje literárněhistorický (s. 79–106) a biografický (s. 107–125) komentář s poznámkami odkazujícími k odborné literatuře v češtině.
Graf. a výtv. podoba: Obsahuje podobiznu K. H. Máchy od Jana Vilímka a sedm ilustrací od Jana Zrzavého.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované - Ilustrované - Překlad

P070 Obálka Titulní strana Tiráž

Der Mai. Překl. SCHAMSCHULA, Walter. Výtv. a graf. podoba: MUCHA, Alfons. In: Der Mai und Gedichte in Auswahl. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart (Německo) 2020, s. 11–50, 126 s., 19,5 × 12 cm.

(více)

Poznámka: Překlad Máje do němčiny od Waltera Schamschuly v rámci většího německého výboru z Máchovy poezie, obsahujícího též sonety a další básně. Na obálce použito vyobrazení od Alfonse Muchy.
Komentáře: Walter Schamschula "Nachwort des Übersetzers", s. 93–109.
Walter Schamschula "Erläuterungen zu den Texten", s. 111–123.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované - Překlad

P071 Obálka Titulní strana

Máj / Mai (Romantisches Liebesepos lautmalerisch übersetzt von Ondřej Cikán). Překl. CIKÁN, Ondřej. Výtv. a graf. podoba: ŠILAR, Antonín. Kétos, Vídeň (Rakousko) a Praha 2020, s. 10–98, 160 s., 19 × 14,5 cm.

(více)

Poznámka: Dvojjazyčné zrcadlové vydání Máje v češtině a v německém překladu Ondřeje Cikána. Český text Máje je převzat ze čtenářské edice v KHE. 2. vylepšené ("verbesserte") vydání. Bez dedikace a dedikační básně. Obsahuje text Výkladu Máje a jeho německý překlad. Obsahuje bibliografii překladů Máje do 22 cizích jazyků.
Tisk a vazba: PBTisk, Příbram.
Výzdoba a graf. podoba: Obsahuje 9 dvojstranových a řadu menších ilustrací Antonína Šilara. Sazba a obálka Josefine Schlepitzka. Koncepce obálky Lukas Fuchs, LGBF.
Komentář: Ondřej Cikán "Zur dieser Ausgabe", s. 104–149.
Stanislav Rubáš - Ondřej Cikán "Bibliographie", s. 150–159, na s. 150–155 bibliografie překladů Máje.
(Ko neuvádí)
Klíč. slova: Komentované - Ilustrované - Neúplné - Překlad

P072 Obálka Ilustrace - portrét KHM a motto

Osoby

Nakladatel

Rok vydání

Místo vydání

Název / Zdroj. publ. / Edice

Klíčová slova

397 záznamů