[Přetisk dedikační básně] Píseň. In: Věnec ze zpěvů vlastenských uvitý a obětovaný dívkám vlastenským. Roč. 2. Ed. CHMELENSKÝ, Josef Krasoslav. Knížecí arcibiskupská knihtiskárna, Praha, 1836, s. 49–50.
49
50
PJSEŇ Od KARLA MÁCHY. Hudba od HERMANA SKŘIWANA. 1Čechowé gsau národ dobrý! 2Neštastný genž w nauzi lká, 3Necht se k Čechowi obrátj, 4Ten mu rychlau pomoc dá; 5Byt i Čecha nepřjtelem, 6Nešetřj Čech geho win. 7Čechowé gsau národ dobrý, 8a Ty Čechů wěrný syn, 9a Ty Čechů wěrný syn! 10Wěrný syn i bratr náš, 11Dobré Čechů srdce máš; 12Wěrný syn i bratr náš, 13Dobré Čechů srdce máš. 14Čechowé gsau národ statný! 15Nepřemožen Český wog, 16Necht se wjtězstwjm rozlaučj, 17Proti němuž Český bog. 18Čech kde stogj krutá bitwa, 19Tamt i mnohý slawný čin. 20Čechowé gsau národ statný, 21a Ty Čechů wěrný syn, 22a Ty Čechů wěrný syn! 23Wěrný syn! i bratr náš, 24Statné Čechů srdce máš! 25Wěrný syn i bratr náš, 26Statné Čechů srdce máš. 27Čechowé gsau národ wěrný, 28Wěrnost gegich prwnj čest, 29Wlasti swé i swému králi, 30Čech i w smrti wěrný gest. 31Bůh můg, král můg wlasti moge! 32Poslednj gest Čecha wzdech. 33Čechowé gsau národ werný, 34a Tys syn gich wěrný Čech! 35a Tys syn gich, wěrný Čech! 36Wěrný Čech i bratr náš, 37Wěrné Čechů srdce máš! 38Wěrný Čech i bratr náš 39Wěrné Čechů srdce máš. 40Wěrný syn gsi Čechů kmene, 41Wěrný bratr bratřjm swým; 42Gazyk Český ge i tobě 43Otců drahým dědictwjm. 44České hory, České doly, 45České luhy, český hág. 46Šjrá wlast ta Česká země, 47Neymilegšjt Tobě rág, 48Neymilegšjt Tobě rág. 49Wěrný Čech gsi, wlastenec, 50Tobě kwjtj na wěnec; 51Wěrný Čech gsi wlastenec, 52Tobě kwjtj na wěnec.